PROFI PARKET V1509 - Jednozložkový polyuretánový lak
PROFI PARKET V1509 - Jednozložkový polyuretánový lak

Značka: COLORLAK

97,59 €s DPH

81,33 €bez DPH

PROFI PARKET V1509 - Jednozložkový polyuretánový lak
Zatvoriť

PROFI PARKET V1509 - Jednozložkový polyuretánový lak

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00530

PROFI PARKET V1509 - Jednozložkový polyuretánový lak

Jednozložkový polyuretánový lak k povrchovej úprave všetkých drevených plôch v interiéri - parkety, nábytok, zábradlia, schodiská alebo drevené obklady. Vyniká predovšetkým pri úprave drevín ako dub alebo buk. Výdatnosť: 8-9 m2/L.

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

97,59 €s DPH

81,33 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Jednozložkový polyuretánový lak k povrchovej úprave všetkých drevených plôch v interiéri - parkety, nábytok, zábradlia, schodiská alebo drevené obklady.
Vyniká predovšetkým pri úprave drevín ako dub alebo buk. 
Lak má atest na priamy styk so suchými potravinami, atest na protišmykovosť s tvorbou vysoko odolného ochranného filmu.
Má rýchle zasychanie a posilnenú funkciu ochrany voči UV.

Výdatnosť: 

9-14 m2/L

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Drevený podklad musí byť vybrúsený, suchý, čistý, zbavený prachu aj mastnoty.
Živicové miesta je potrebné pred aplikáciou laku vymyť pomocou riedidla C 6000.

Aplikácia

Prvý náter odporúčame mierne nariediť a po 3 hodinách podľa potreby ľahko prebrúsiť brúsnym papierom č. 180-240.
Ďalšiu vrstvu je možné nanášať v intervale 3 hodín.
Proti prachu zaschne upravený povrch asi do 1 hodiny, brúsiteľný je za 2-3 hodiny a pochôdzny po 24 hodinách.
Lak aplikujte v 2-4 vrstvách štetcom, valčekom alebo striekaním.

Pri natieraní podláh je nutná doba na celkové vyzretie 2-3 dni a pre ťažšiu záťaž je doba zrenia 10-14 dní.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa CLP.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadá
Výstražné piktogramy:
odpadá
Výstražné slovo:
odpadá
Výstražné upozornenia:
odpadá

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Ďalšie údaje

EUH208 Obsahuje reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1), reakčná zmes z bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebazátu a metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebazátu, reakčná zmes zložená z α-hydro-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly(oxyetylénu) a α-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyl}-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4hydroxyfenyl]propanoyloxy} poly(oxyetylénu).
Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Obsah VOC: VR kat.A/i): 140 g/l. Obsahuje 55 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT / vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický), príp. ako vPvB (veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII REACH (samotná látka / príp. látky v zmesi).
Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka / príp. látky v zmesi).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (6) PROFI PARKET V1509 - Jednozložkový polyuretánový lak

25,08 € - 97,59 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
lesklý 0,6 L 0,6 L CL00531 lesklý 0,6 L
CL00531
3 dni 25,08 € 3 dni 25,08 €
+
-
lesklý 2,5 L 2,5 L CL00532 lesklý 2,5 L
CL00532
3 dni 97,59 € 3 dni 97,59 €
+
-
matný 0,6 L 0,6 L CL00534 matný 0,6 L
CL00534
3 dni 25,08 € 3 dni 25,08 €
+
-
matný 2,5 L 2,5 L CL00535 matný 2,5 L
CL00535
3 dni 97,59 € 3 dni 97,59 €
+
-
polomatný 0,6 L 0,6 L CL00536 polomatný 0,6 L
CL00536
3 dni 25,08 € 3 dni 25,08 €
+
-
polomatný 2,5 L 2,5 L CL00537 polomatný 2,5 L
CL00537
3 dni 97,59 € 3 dni 97,59 €
+
-