DEN BRAVEN PERFECTSTONE - Mramorové kamienky
DEN BRAVEN PERFECTSTONE - Mramorové kamienky

Značka: Den Braven

26,67 €s DPH

22,23 €bez DPH

DEN BRAVEN PERFECTSTONE - Mramorové kamienky
Zatvoriť

DEN BRAVEN PERFECTSTONE - Mramorové kamienky

Sample icon Vzorkovník

Značka: Den Braven

Kód produktu: VAR-DEN0676

DEN BRAVEN PERFECTSTONE - Mramorové kamienky

Riečne kamienky, ktoré v spojení s epoxidovou živicou vytvoria pevný, prírodný a efektný povrch (živica nie je súčasťou balenia). Môže byť nanesená ako finálny povrch chodníkov, terás, balkónov, okolia bazénov a pre podlahy v interiéri. Spotreba: 2,4-0,59 m2/25 kg.

Zobraziť viac
farba (10)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

26,67 €s DPH

22,23 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline v utorok, 09.07.2024
U vás v stredu, 10.07.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Mramorové kamienky, ktoré v spojení s epoxidovou živicou vytvoria pevný, prírodný a efektný povrch (živica nie je súčasťou balenia a je potrebné ju zakúpiť samostatne).
Odporúčaná živica: PERFECSTONE - Spojivo pre kamenný koberec alebo PERFECSTONE - Spojivo pre kamenný koberec UV.

Zmes je možné použiť do interiéru i exteriéru.
Má vysokú mechanickú odolnosť a je mrazuvzdorná.
Môže byť nanesená ako finálny povrch chodníkov, terás, balkónov, okolia bazénov a pre podlahy v interiéri. Spotreba: 2,4-0,59 m2 / 25 kg balenie v závislosti od hrúbky vrstvy.

Finálna poterová zmes riečnych kamienkov a epoxidovej živice. 
Po vytvrdnutí epoxidového spojiva vytvorí pevný a prírodný povrch. 
Zmes je možné použiť do interiéru i exteriéru. 
Má vysokú mechanickú odolnosť a je mrazuvzdorný. 
Môže byť nanesená ako finálny povrch chodníkov, terás, balkónov, okolia bazénov a pre podlahy v interiéri.

Spotreba:

- v rozmedzí 2,4-0,59 m2 / 25 kg balenie v závislosti od hrúbky vrstvy

Rozšírená spotrebná tabuľka: 

Výdatnosť z 25 kg balenia:

- cca 2,4 m2 / pri hrúbke vrstvy 0,6 cm

- cca 1,8 m2 / pri hrúbke vrstvy 0,8 cm

- cca 1,5 m2 / pri hrúbke vrstvy 1 cm

- cca 1,25 m2 / pri hrúbke vrstvy 1,4 cm

- cca 0,59 m2 / pri hrúbke vrstvy 3 cm

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, nosný, zbavený prachu, náterov, výkvetov a nesmie byť zamrznutý. 
Ak je povrch znečistený naftou, olejom a podobnými mastnými výrobkami je potrebné povrch očistiť prebrúsením, otryskaním oceľovými guličkami, umytím tlakovou vodou, odmastením a podobnými spôsobmi. 
Pre zaistenie kvality podkladu je vhodné zaviesť sondu preukazujúcu jeho súdržnosť a to do hĺbky minimálne 20 mm. 
Pri aplikácií na vodorovnú plochu a nesúdržný podklad, je nutné povrch napenetrovať penetračným EPOXY náterom alebo samotným spojivom pre kamenný koberec resp. riečne kamienky a mramorový koberec. 
Pre lepšiu prídržnosť koberca k podkladu je možné posypať čertvý penetračný náter kremičitým pieskom. 
Samotná aplikácia sa realizuje 24 hodín po penetrácií. 

Kvalitný a súdržný podklad však nie je potrebné penetrovať, pretože v priebehu aplikácie dochádza k čiastočnému pretečeniu spojiva na podklad a tým k napenetrovaniu podkladu behom samotného položenia. 

Drobné nerovnosti a výtlky je kamenný koberec schopný zaplniť, preto sa podklad nijako nevyrovnáva a kamenný/mramorový koberec sa nanáša aj na nerovný podklad. 
Na nových vybetónovaných plochách sa môže vytvoriť tenká cementová vrstva (krusta), ktorá nedosahuje patričných pevností ako zvyšok vrstvy betónu. 
Tento šlem sa musí pred položením kamenného koberca odstrániť. 
Betónový podklad by mal byť vyhotovený podľa normy STN EN 206+A1, ktorý spĺňa požiadavky na mokré prostredie a nesmie byť leštený ani poprášený cementom. 

Na ochranu betónu v miestach vystavených poveternostným vplyvom a dažďu je vhodné na adekvátne pripravený betón použiť tekutú hydroizoláciu (tekutá lepenka 2K) v 2-3 vrstvách. 

Pokiaľ je kamenný koberec aplikovaný na terasy a balkóny, prevedenie hydroizolácie je nutné a taktiež je nutné správne napojenie na oplechovanie pomocou fleecebandu, vytiahnutie hydroizolácie na stenu (do výšky 10-15 cm). 
Akékoľvek prestupy hydroizolácie je nutné riadne utesniť. 

Príprava náradia

Na aplikáciu je potrebná murárska lyžica, hladidlo, doska na sťahovanie väčších plôch, riedidlom S 6005, handrička na očistenie, dve vedrá, miešadlo - vrtuľu a vŕtačku s reguláciou otáčok. 

Príprava zmesi

Tvrdidlo epoxidovej živice (zložku B) nalejeme do základu epoxidovej živice (zložka A). 
Zmes zložiek A a B dôkladne premiešame po dobu 3 minút pomocou miešadla s rýchlosťou 300 ot./min.

Dôkladne premiešanú zmes nalejte ihneď po premiešaní do kameniva, ktoré musí byť suché a zbavené prachových častíc. 
Prírodné kamenivo môže mať farebnú odlišnosť v rôznch baleniach, preto odporúčame kamenivo premiešať naraz z viacerých vriec, aby sa táto farebná odlišnosť odstránila a nevytvárali sa na výslednom povrchu farebné mapy. 
Ideálne je všetky vrecia zmiešať naraz a potom z nich odoberať potrebné množstvo k aplikácií. 
Kamenivo, ak je to možné, objednávajte naraz. 
pripravte si také množstvo kamenného koberca, aké ste schopný spracovať do 40 minút pri teplote 25°C. 

Aplikácia na vodorovné povrchy 

Zmiešanú a pripravenú zmes epoxidového spojiva a kameniva aplikujeme na pripravený povrch a sťahujeme vodováhou, dosku alebo hladidlom. 
Stiahnutý povrch v požadovanej hrúbke dôkladne zarovnávame hladidlom do hladka a vizuálne skontrolujeme. 
Počas práce priebežne utierame náradie handričkou namočenou v riedidle alebo máčame náradie vo vaničke s riedidlom, aby sa kamienky na nástroje nelepili a práca bola jednoduchšia. 
Náradie máčané v riedidle nechávame odkvapkať mimo plochu s kamenným kobercom. 
položený a zahladený povrch chránime minimálne 24 hodín pred dažďom a pošiapaním. 
Kamenný koberec je plne zaťažiteľný po 7 dňoch. 
Pre skvalitnenie výsledných vlastností povrchu a zlepšenie UV stability je vhodné počas 7 dňového vytvrdzovania zabrániť priamemu slnečnému žiareniu a styku s vodou. 
Kamenný koberec je možné upraviť tak, aby získal lepšie protisklzové vlastnosti. 
Táto úprava sa prevádza posypom čerstvo naaplikovaného kamenného koberca kremičitým pieskom malej frakcie (0,3 mm). 
Posyp musí byť zhotovený do 20-30 minút po vyhladení kamenného koberca, aby sa kremičitý piesok zachytil ešte v živom spojive kamenného koberca. 
Tento posyp je možné zhotoviť aj na už vyhotovenom povrchu, ktorý sa prelakuje spojivom alebo revitalizačným náterom a živý náter sa posype kremičitým pieskom.

Aplikácia na zvislé povrchy 

Hlavný postup pri renovácií schodov je rovnaký ako pri položení plochy. 
Podstupnice odporúčame ošetriť penetračným EPOXY náterom alebo samotným spojivom pre kamenný / mramorový koberec. 
Na renováciu schodov sa používa iba otvorená štruktúra. 

Ďalším krokom je príprava debnenia, ktoré obaľte pevným igelitom.
Takto upravené debniace dosky pevne prichyťte k podstupnici pomocou skrutiek.
Skrutky nedoťahujte úplne, ale len tak, aby doska vytvorila medzeru medzi podstupnicou cca 1,5-2 cm.
Medzeru nechajte aj medzi spodnou časťou debnenia a stupnicou.
Debnenie musí byť dostatočne pevné a prikotvené, aby nedošlo k uvoľneniu počas hutnenia.
Zmes kamenného koberca postupne vysypávajte do vzniknutej medzery a ihneď priebežne hutníme tak, aby sme dôkladne vyplnili medzeru medzi podstupnicou a debniacou doskou.
Po vyplnení zvislej medzery medzi podstupnicou a debnením pokračujte vo vytvorení rovnej plochy.
Tu je dôležité, aby sa zvislá plocha s vodorovnou plochou schodu dobre spojila.
Hrúbka kameniva vo vodorovnej ploche nesmie presahovať výšku medzery medzi spodnou časťou debnenia a vodorovnou plochou stupnice.
Rovnakým spôsobom realizujte zvyšok schodov.

Na hrany schodov odporúčame osadiť hliníkové lišty tvaru L na spevnenie hrán a dosiahnutie vhodného estetického dojmu. Po 24 hodinách opatrne začnite debnenie odstraňovať.
Odskrutkujte skrutky a jemným poklepom odstráňte debnenie.
Prípadný povrchový povlak zo živice odstráňte pomocou hrubej ryžovej kefy.
Po odstránení povlaku je nutné podstupnicu pretriť samotným spojivom pre získanie opätovného lesku. 

Údržba kamenného koberca 

Kamenný koberec podlieha poveternostným vplyvom a UV žiareniu. 
Je preto nutné sa o povrch starať a prevádzať pravidelnú údržbu. 
Tvrdé nečistoty výrazne zvyšujú oder povrchu. 
Vplyvom UV žiarenia sa horná vrstva spojiva z kaminkov vytráca a je nutné ju obnovovať. 
Pri správnom položení by sa mal revitalizačný náter prevádzať do 2 rokov od položenia. 
Revitalizačný náter sa však odporúča previesť ešte pred prvým zimným obdobím a do 3 mesiacov od položenia. 
Južné strany je nutné revitalizovať častejšie z dôvodu väčšieho vystavenia UV žiarením. 

Revitalizačný náter 

Povrch po určitej dobe (do 2 rokov) a záťaži môže stratiť lesk a kamienok zmatnie.
Pre obnovu lesku a zabránenie vydrolovaniu vrchných kamienkov je nutné použiť samotné epoxidové spojivo pre kamenný / mramorový koberec. 
Na miestach so zvýšenou prevádzkou a zaťažením sa odporúča obnoviť povrch každý rok počas jarného obdobia samotným epoxidovým spojivom, aby sa obnovil lesk a predĺžila sa životnosť celého systému.

Spotreba na revitalizačný náter je 0,3 kg/m2 spojiva.
Náter sa aplikuje valčekom na epoxidy alebo velúrovým valčekom.
Pri aplikácií si zamiešajte také množstvo materiálu, ktoré stihnete spracovať do 20 minút.
Zmes sa na povrch kamenného koberca nevylieva, ale roznáša po povrchu pomalými ťahmi, aby nevznikli v nátere bublinky.

Zmes opätovne nepremiešavajte, môže dôjsť k rýchlej exotermickej reakcií.
Ošetrený povrch odporúčame chrániť po celú dobu vyzrievania pred UV žiarením a styku s vodou.
Pri aplikácií je potrebné dodržiavať aplikačné teploty. 

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Den Braven

O značke Den Braven

Slovenská spoločnosť Den Braven s materskou firmou a výrobným závodom v Českej republike. 
Vo vlastnom testovacom stredisku vyvíjajú a následne preverujú kvalitu vlastných výrobkov. Moderná technológia im umožňuje vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám na množstvo pri zachovaní vysokej kvality. 
Už 20 rokov patrí Den Braven k popredným svetovým producentom tmelov, silikónov, polyuretánových montážnych pien i technických sprejov. Nakúpte si produkty Den Braven na efarby.sk

Všetky varianty produktu (10) DEN BRAVEN PERFECTSTONE - Mramorové kamienky

23,80 € - 31,60 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 25 kg
25 kg DEN0676 biela 25 kg
DEN0676
na objednávku 23,80 € na objednávku 23,80 €
+
-
slonová kosť 25 kg
25 kg DEN0677 slonová kosť 25 kg
DEN0677
na objednávku 24,91 € na objednávku 24,91 €
+
-
ružová 25 kg
25 kg DEN0678 ružová 25 kg
DEN0678
na objednávku 27,14 € na objednávku 27,14 €
+
-
25 kg žltá
25 kg DEN0679 25 kg žltá
DEN0679
na objednávku 28,90 € na objednávku 28,90 €
+
-
25 kg červená tehlová
25 kg DEN0680 25 kg červená tehlová
DEN0680
na objednávku 23,80 € na objednávku 23,80 €
+
-
hnedá 25 kg
25 kg DEN0681 hnedá 25 kg
DEN0681
na objednávku 28,47 € na objednávku 28,47 €
+
-
25 kg svetlo šedá
25 kg DEN0682 25 kg svetlo šedá
DEN0682
na objednávku 31,60 € na objednávku 31,60 €
+
-
25 kg antracit 25 kg DEN0683 25 kg antracit
DEN0683
na objednávku 30,70 € na objednávku 30,70 €
+
-
zelená 25 kg
25 kg DEN0684 zelená 25 kg
DEN0684
na objednávku 26,67 € na objednávku 26,67 €
+
-
25 kg hnedo šedá
25 kg DEN0685 25 kg hnedo šedá
DEN0685
na objednávku 27,79 € na objednávku 27,79 €
+
-