PATTEX FIX WOOD - Montážne lepidlo na drevo
PATTEX FIX WOOD - Montážne lepidlo na drevo

Značka: Pattex

PATTEX FIX WOOD - Montážne lepidlo na drevo
Zatvoriť

PATTEX FIX WOOD - Montážne lepidlo na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K006967

PATTEX FIX WOOD - Montážne lepidlo na drevo

Montážne lepidlo do interiéru vhodné najmä na lepenie drevených líšt, panelov, tehiel, betónu, drevené materiály a drevo. Lepidlo je bez zápachu s rýchlym schnutím a po zaschnutí je možné ho pretrieť farbou.

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Myslite aj na pomôcky

Zatiaľ žiadne produkty.

Popis produktu

Montážne lepidlo do interiéru vhodné najmä na lepenie drevených líšt, panelov, tehiel, betónu, drevené materiály a drevo.
Lepidlo je bez zápachu s rýchlym schnutím a po zaschnutí je možné ho pretrieť farbou.
Pomocou lepidla je možné vyplniť medzery až do 10 mm.

Lepidlo má novú aplikačnú čiernu špičku, ktorá je vyrobená recykláciou.
Zároveň je nová špička širšia oproti pôvodnej špičke.

Príprava podkladu

Lepené povrchy musia byť čisté, zbavené prachu, mastnoty a oleja.
Zároveň by nemali byť trvale vlhké.
Pre zaistenenie pevného a trvalého spoja je dôležité, aby bol povrch porézny.
Pri podkladoch s vysokou savosťou je možné, že lepidlo z vonkajšej strany zaschne príliš rýchlo a vo vnútri sa proces schnutia spomalí - pre dosiahnutie najlepšieho efektu povrch navlhčite.

Aplikácia

Lepenie:
a) bodová aplikácia pri nerovných povrchoch
b) v tvare vlnky pre vyššiu počiatočnú priľnavosť na veľkých plochách
c) vo zvislých líniách pre menšie povrchy

Lepenie panelov, dekoratívnych detailov, akustických panelov a pod.:
Panel umiestnite 1-2 cm od miesta lepenia, následne umiestnite do správnej polohy a dobre pritlačte.
V prípade potreby podoprite ťažké materiály mechanickými prvkami.
Ak je podklad hladký a rovný, tak nalepte panel priamo na povrch.
pri nerovných povrchoch odporúčame vytvoriť podkladovú konštrukciu napr. z malých drevených dosiek.

Čistenie

Zbytky lepidla odstráňte vlhkou handrou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).

Doplňujúce informácie 

Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón Obsahuje konzervant (y): Zmes izotiazolínov 3:1
(CIT/MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

Iná nebezpečnosť

Žiadne pri riadnom používaní.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED): Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (1) PATTEX FIX WOOD - Montážne lepidlo na drevo

5,66 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,385 kg 0,385 kg K006968 0,385 kg
K006968
1-2 dni 5,66 € 1-2 dni 5,66 €
+
-