PAMAL Plus - Matná interiérová farba na omietky
PAMAL Plus - Matná interiérová farba na omietky

Značka: PAM

13,90 €s DPH

11,58 €bez DPH

PAMAL Plus - Matná interiérová farba na omietky
Zatvoriť

PAMAL Plus - Matná interiérová farba na omietky

Sample icon Vzorkovník

Značka: PAM

Kód produktu: VAR-PAM0455

PAMAL Plus - Matná interiérová farba na omietky

Akrylátová farba pre povrchovú úpravu stavebných objektov.Použiteľný je v interiéri na povrchy ako omietky, stierky, sadrokartóny, panely, betón a podobne. Je oderuvzdorný za sucha, paropriepustný a má matný vzhľad. Vyznačuje sa veľmi dobrou krycou schopnosťou. Výdatnosť:- cca 6-10 m2/kg v jednej…

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

13,90 €s DPH

11,58 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Akrylátová farba pre povrchovú úpravu stavebných objektov.
Použiteľný je v interiéri na povrchy ako omietky, stierky, sadrokartóny, panely, betón a podobne. 
Je oderuvzdorný za sucha, paropriepustný a má matný vzhľad. 
Vyznačuje sa veľmi dobrou krycou schopnosťou. 

Výdatnosť:

- cca 6-10 m2/kg v jednej vrstve

Riedenie:

- vodou v závislosti od spôsobu aplikácie 

Riedenie v závislosti od spôsobu aplikácia: 

štetec - 20-30 hm. %

valec - 20 hm. %

striekanie stlačeným vzduchom - 10-30%

vysokotlakové bezvzduchové striekanie: 0-10%

Príprava povrchu 

Podklad musí byť vyzretý, pevný, suchý, zbavený nečistôt, mastnoty, zvyškov starých náterov, nerovností a prasklín. 

Aplikácia 

Nanášajte štetcom, valcom, striekaním stlačeným vzduchom alebo vysokotlakovým bezvzduchovým striekaním. 

Podklad penetrujte Pamakryl PEF zriedeným s čistou vodou v pomere 1:1 až 1:2, ktorý zabezpečí vhodnú priľnavosť farby k povrchu. 
Veľmi savé povrchy napr. sadrové alebo vápenné je vhodné penetrovať 2 krát. 

Po dôkladnom zaschnutí penetračného náteru aplikujte dva nátery Pamalom Plus. 

Medzi jednotlivými nátermi je potrebné nechať prestávku 4-6 hodín. 

Čistenie náradia 

Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.
2.2 Prvky označovania

Výstražný piktogram:
Žiadne.
Výstražné slovo:
Žiadne.
Výstražné upozornenia:
Žiadne.
Bezpečnostné upozornenia:
P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331+P101 – PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Ak je potrebná lekárska
pomoc majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Doplňujúce informácie na etikete:
VOC-kategória a podkategória výrobku: A/a
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:
20 g/l.
2.3 Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko
bioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa
kritéria pre PBT / vPvB.

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke PAM

 

 

Popredný výrobca náterových hmôt a omietok v Slovenskej republike.

 

Celý sortiment produkcie je postavený na báze disperzií , čím sa firma stala unikátnym výrobcom podporujúcim ekológiu.

Starostlivosť o zákazníka a zabezpečenie poradenskej a konzultačnej činnosti je prvoradým cieľom spoločnosti PAM – ak s.r.o., rovnako tak kvalita produktu.

 

Všetky varianty produktu (4) PAMAL Plus - Matná interiérová farba na omietky

13,90 € - 55,99 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 4 kg
4 kg PAM0455 biela 4 kg
PAM0455
skladom 13,90 € skladom 13,90 €
+
-
biela 8 kg
8 kg PAM0456 biela 8 kg
PAM0456
skladom 25,04 € skladom 25,04 €
+
-
biela 18 kg
18 kg PAM0457 biela 18 kg
PAM0457
na objednávku 46,62 € na objednávku 46,62 €
+
-
biela 25 kg
25 kg PAM0458 biela 25 kg
PAM0458
na objednávku 55,99 € na objednávku 55,99 €
+
-