PAM Stavakryl - Protiprašný náter na betón
PAM Stavakryl - Protiprašný náter na betón

Značka: PAM

Otázky & odpovede (2)

250,46 €s DPH

208,72 €bez DPH

PAM Stavakryl - Protiprašný náter na betón
Zatvoriť

PAM Stavakryl - Protiprašný náter na betón

Sample icon Vzorkovník

Značka: PAM

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-PAM0363

PAM Stavakryl - Protiprašný náter na betón

Protiprašný náter na ochranu betónových konštrukcií, podláh v pivniciach, skladoch a bytových priestorov s minimálnym mechanickým zaťažením. Je použiteľná i v exteriéri pre náter zvislých a podhľadových betónových plôch. Náter je schválený pre použitie v potravinárskych prevádzkach - pivovary,…

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

250,46 €s DPH

208,72 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline v utorok, 23.04.2024
U vás v stredu, 24.04.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Protiprašný náter na ochranu betónových konštrukcií, podláh v pivniciach, skladoch a bytových priestorov s minimálnym mechanickým zaťažením. 
Je použiteľná i v exteriéri pre náter zvislých a podhľadových betónových plôch. 
Náter je schválený pre použitie v potravinárskych prevádzkach - pivovary, pekárne, mliekárne, mäsokombináty, či kuchyne verejného stravovania. 

Výdatnosť:

- cca 4-6 m2/kg v jednej vrstve

Riedenie:

- vodou max. do 10%

Príprava podkladu 

Betón musí byť vyzretý minimálne 28 dní, pevný, súdržný, suchý a zbavený všetkých nečistôt. 
Zvetralé povrchy je potrebné očistiť až na pevný podklad. 

Aplikácia 

Najskôr naneste penetračný náter Pamakrylom PEF zriedeným s vodou v pomere 1:1. 
Alternatívne je možné použiť ako penetračný náter aj farbou Stavakryl zriedenú s vodou v pomere 2:1. 

Po uschnutí penetračného náteru urobte dva nátery Stavakrylom. 
Každý náter je potrebné nechať dostatočne preschnúť. 
Doba zasychania je v rozmedzí 4-6 hodín. 

Podlaha je pochôdzna po 24 hodinách. 
Mechanické zaťaženie je vhodné po 72 hodinách. Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.
2.2 Prvky označovania

Výstražný piktogram:
Žiadne.
Výstražné slovo:
Žiadne.
Výstražné upozornenia:
Žiadne.
Bezpečnostné upozornenia:
P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352-PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Doplňujúce vety o nebezpečnosti:
EUH 208 Obsahuje zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať
alergickú reakciu.
Doplňujúce informácie na etikete:
VOC-kategória a podkategória výrobku: A/c
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 40 g/l.
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:
20 g/l.
2.3 Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko
bioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa
kritéria pre PBT / vPvB.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Erik
Dobrý deň, je možné použiť v rámci penetrácie na cementovú nivelačnú podlahu aj výrobok NANO hĺbkovú penetráciu od DenBraven? Ďakujem

Pýtal sa Erik, 5. apríl 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
6. apríl 2022

Dobrý deň. Nano penetrácia sa používa ako penetrácia pred nanesením nivelačky. Penetráciu na nivelačku by som použil skôr Stavakryl zriedený s vodou v pomere 2:1 alebo Pamakryl PEF zriedený vodou 1:1. Penetráciu Nano by bolo potrebné vyskúšať na nivelačke.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke PAM

 

 

Popredný výrobca náterových hmôt a omietok v Slovenskej republike.

 

Celý sortiment produkcie je postavený na báze disperzií , čím sa firma stala unikátnym výrobcom podporujúcim ekológiu.

Starostlivosť o zákazníka a zabezpečenie poradenskej a konzultačnej činnosti je prvoradým cieľom spoločnosti PAM – ak s.r.o., rovnako tak kvalita produktu.

 

Všetky varianty produktu (12) PAM Stavakryl - Protiprašný náter na betón

10,94 € - 250,46 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,8 kg biely
0,8 kg PAM0363 0,8 kg biely
PAM0363
skladom 10,94 € skladom 10,94 €
+
-
biely 7 kg
7 kg PAM0364 biely 7 kg
PAM0364
skladom 80,16 € skladom 80,16 €
+
-
biely 15 kg
15 kg PAM0365 biely 15 kg
PAM0365
na objednávku 166,98 € na objednávku 166,98 €
+
-
biely 23 kg
23 kg PAM0366 biely 23 kg
PAM0366
na objednávku 250,46 € na objednávku 250,46 €
+
-
0,8 kg sivý
0,8 kg PAM0367 0,8 kg sivý
PAM0367
skladom 10,94 € skladom 10,94 €
+
-
7 kg sivý
7 kg PAM0368 7 kg sivý
PAM0368
skladom 80,16 € skladom 80,16 €
+
-
15 kg sivý
15 kg PAM0369 15 kg sivý
PAM0369
na objednávku 166,98 € na objednávku 166,98 €
+
-
23 kg sivý
23 kg PAM0370 23 kg sivý
PAM0370
na objednávku 250,45 € na objednávku 250,45 €
+
-
0,8 kg červenohnedý
0,8 kg PAM0371 0,8 kg červenohnedý
PAM0371
skladom 10,94 € skladom 10,94 €
+
-
červenohnedý 7 kg
7 kg PAM0372 červenohnedý 7 kg
PAM0372
skladom 80,16 € skladom 80,16 €
+
-