PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba
PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba

Značka: PAM

81,25 €s DPH

67,71 €bez DPH

PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba
Zatvoriť

PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: PAM

Kód produktu: VAR-PAM0343

PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba

Latexová farba pre použitie v interiéri na omietky, stierky, sádrokartóny, panely, betóny, drevo, drevotriesky a pod. Je vhodný aj na nenáročné použitie v exteriéri. Náter je oteruvzdorný, umývateľný, paropriepustný a má matný vzhľad. Výdatnosť:- cca 5-7 m2/kg v jednej vrstve Riedenie: - vodou

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (5)

81,25 €s DPH

67,71 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline vo štvrtok, 04.07.2024
U vás v pondelok, 08.07.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Latexová farba pre použitie v interiéri na omietky, stierky, sádrokartóny, panely, betóny, drevo, drevotriesky a pod. 
Je vhodný aj na nenáročné použitie v exteriéri. 
Náter je oteruvzdorný, umývateľný, paropriepustný a má matný vzhľad. 

Výdatnosť:

- cca 5-7 m2/kg v jednej vrstve 

Riedenie: 

- vodou

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, suchý, súdržný, bez špiny a prachu. 
V prípade nerovností alebo prasklín je potrebné tieto miesta opraviť. 

Aplikácia 

Náter na omietku, betón a sadrokartón:

Ako prvé je potrebné urobiť penetračný náter prostriedkom Pamakryl PEF zriedeným s čistou vodou v pomere 1:1 až 1:2. 
Po dostatočnom uschnutí penetrácie naneste 2 vrstvy univerzálneho latexu. 

Náter na iné povrchy: 

Penetráciu urobte univerzálnym latexom zriedeným čistou vodou v pomere 2:1. 
Následne urobte dvojnásobný náter latexovým náterom. 

Čistenie náradia 

Náradie očistite po skončení prác vodou. Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.
2.2 Prvky označovania

Výstražný piktogram:
Žiadne.
Výstražné slovo:
Žiadne.
Výstražné upozornenia:
Žiadne.
Bezpečnostné upozornenia:
P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.
P302+P352-PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P 501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s aktuálnym zákonom o odpadoch.
Doplňujúce vety o nebezpečnosti:
EUH 208 Obsahuje zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať
alergickú reakciu.
Doplňujúce informácie na etikete:
VOC-kategória a podkategória výrobku: A/a
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:
20 g/l.
2.3 Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko
bioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa
kritéria pre PBT / vPvB.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke PAM

 

 

Popredný výrobca náterových hmôt a omietok v Slovenskej republike.

 

Celý sortiment produkcie je postavený na báze disperzií , čím sa firma stala unikátnym výrobcom podporujúcim ekológiu.

Starostlivosť o zákazníka a zabezpečenie poradenskej a konzultačnej činnosti je prvoradým cieľom spoločnosti PAM – ak s.r.o., rovnako tak kvalita produktu.

 

Všetky varianty produktu (10) PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba

5,26 € - 125,36 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,8 kg biely
0,8 kg PAM0343 0,8 kg biely
PAM0343
skladom 5,26 € skladom 5,26 €
+
-
biely 4 kg
4 kg PAM0345 biely 4 kg
PAM0345
na objednávku 22,21 € na objednávku 22,21 €
+
-
biely 7 kg
7 kg PAM0346 biely 7 kg
PAM0346
na objednávku 36,54 € na objednávku 36,54 €
+
-
biely 16 kg
16 kg PAM0347 biely 16 kg
PAM0347
na objednávku 81,25 € na objednávku 81,25 €
+
-
biely 25 kg
25 kg PAM0348 biely 25 kg
PAM0348
na objednávku 120,00 € na objednávku 120,00 €
+
-
0,8 kg cierny 0,8 kg PAM0349 0,8 kg cierny
PAM0349
skladom 5,47 € skladom 5,47 €
+
-
4 kg cierny 4 kg PAM0350 4 kg cierny
PAM0350
na objednávku 23,16 € na objednávku 23,16 €
+
-
cierny 7 kg 7 kg PAM0351 cierny 7 kg
PAM0351
na objednávku 38,09 € na objednávku 38,09 €
+
-
cierny 16 kg 16 kg PAM0352 cierny 16 kg
PAM0352
na objednávku 84,79 € na objednávku 84,79 €
+
-
25 kg cierny 25 kg PAM0353 25 kg cierny
PAM0353
na objednávku 125,36 € na objednávku 125,36 €
+
-