O 2025 JEFA - Olejová farba pololesklá
O 2025 JEFA - Olejová farba pololesklá

Značka: Chemolak

14,60 €s DPH

12,17 €bez DPH

O 2025 JEFA - Olejová farba pololesklá
Zatvoriť

O 2025 JEFA - Olejová farba pololesklá

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00143

O 2025 JEFA - Olejová farba pololesklá

O 2025 JEFA - olejová farba sa používa na základné nátery dreva, vyzretých omietok a iných kovových aj nekovových materiálov pre interiéry a exteriéry. Nanáša sa štetcom na obrúsený a očistený povrch

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

14,60 €s DPH

12,17 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

O 2025 JEFA - olejová farba sa používa na základné nátery dreva, vyzretých omietok a iných kovových aj nekovových materiálov pre interiéry a exteriéry. Nanáša sa štetcom na obrúsený a očistený povrch. Pred aplikáciou sa musí O 2025 JEFA fermežová farba dokonale premiešať odo dna obalu a doriediť na optimálny výtokový čas 40 - 50 s pre natieranie.

Následná vrstva sa môže aplikovať za cca 48 hod. Náradie sa čistí riedidlom S 6006, S 6001, C 6000 alebo prípravkom P 8500. (efarby.sk)Lak nie je určený pre styk s potravinami, krmovinami a pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Orientačná výdatnosť: 6 - 8 m2/ kg

Riedidlo: S 6006.

Príklad postupu:

Úprava dreva - úprava povrchu dreva pred náterom (odstránenie živičných škvŕn z dreva, prebrúsenie a očistenie podkladu) - 1 krát napustiť O 1000 - zvyšky nevsiaknutej fermeže zotrieť - 1 až 2 krát náter farbou O 2025 - 1 až 2 krát náter farbou O 2113 (interiér), O 2117 (exteriér).

Náter s O 2025 JEFA – fermežovou farbou sa realizuje v intervale 48 hod.

Úprava kovu - úprava povrchu kov a pred náterom (odhrdzavenie, odmastenie a očistenie podkladu) - 1 krát napustiť S 2000 - brúsenie brúsnym papierom č. 150 – 220 - 1 až 2 krát náter farbou O 2025

- 1 až 2 krát náter farbou O 2113 (interiér), O 2117 (exteriér)

Náter sa realizuje v intervale 48 hod.Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram
Žiadny

Výstražné slovo
žiadne

Výstražné upozornenia
žiadne

Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

Obsahuje: -
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (1) O 2025 JEFA - Olejová farba pololesklá

14,60 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l 1000 - biela
0,75 L C00143 0,75 l 1000 - biela
C00143
skladom 14,60 € skladom 14,60 €
+
-