NATURALIS OILS - Tungový (čínsky) olej
NATURALIS OILS - Tungový (čínsky) olej

Značka: Naturalis Oils

Otázky & odpovede (4)

63,94 €s DPH

53,28 €bez DPH

NATURALIS OILS - Tungový (čínsky) olej
Zatvoriť

NATURALIS OILS - Tungový (čínsky) olej

Sample icon Vzorkovník

Značka: Naturalis Oils

Otázky & odpovede: 2

Kód produktu: VAR-RJ0718

NATURALIS OILS - Tungový (čínsky) olej

Tungový alebo inak nazývaný aj čínsky drevný olej je prírodný olej vhodný na všetky typy drevín vrátane bambusu a iných exotických drevín. Ideálny je na zvislé plochy - fasády, ploty, altánky, pergoly a pod. Výdatnosť: 15-30 m2/L.

Zobraziť viac
farba (18)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

63,94 €s DPH

53,28 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Tungový alebo inak nazývaný aj čínsky drevný olej je prírodný olej vhodný na všetky typy drevín vrátane bambusu a iných exotických drevín (teak, akácia, mahagón a ďalšie).
Ideálny je na zvislé plochy - fasády, ploty, altánky, pergoly alebo okná.
Poskytuje výbornú ochranu proti vode a oderu predovšetkým v exteriéri.
Drevo spevní a zanechá pekný, príjemne matný, elastický povrch, ktorý zároveň zvýrazni štruktúru dreva.
Chráni drevo pred zosychaním, tvorbou prasklín a umožňuje drevu dýchať.

Výdatnosť: 

- 15-30 m2/L (v závislosti od druhu a savosti dreva)

Príprava podkladu

Drevo určené na ošetrenie musí byť suché a čisté.
Prípadné zašednuté miesta vybrúste brúsnym papierom alebo použite odšeďovač Naturalis

Aplikácia

Olej nanášajte tenko pomocou štetca.
Nanášajte len také množstvo oleja, ktoré sa dokáže vsiaknuť do povrchu bez vytvorenia mohutnej olejovej vrstvy.
Lesklé škvrny na hrčiach a prebytočný olej odstráňte ešte pred uschnutím (asi 15 minút po aplikácií) suchou handričkou.

Náter podľa potreby viac krát zopakujte.
Na nové drevo aplikujte olej v dvoch tenkých vrstvách.
Obzvlášť dôkladne napustite okraje - priečne rezy drevných profilov.

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Podľa Nariadenia (EC) No 1272/2008 (CLP)
Asp. Tox.1, H304
Skin Sens.1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
EUH066
Najzavážanejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Nie sú známe.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
2.2. Prvky označovania

Podľa nariadenia (EC) No 1272/2008 (CLP)

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenie:
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenie:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev.
P301 +P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/
lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku
pomoc/starostlivosť.
P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.
2.3. Iná nebezpečnosť

Obsahuje: uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2% aromátov olej zo sviečkovca srdcovitolistého.

... viac

Otázky & Odpovede

2 otázka
2 odpoveď
Tímea
Dobrý deň prajem, chcela by som sa informovať, či je vhodné tungovým olejom natierať mäkke drevo v exteriéri, ktoré bolo predtým ošetrené ľanovou fermežou. Ďakujem pekne za odpoveď!

Pýtal sa Tímea, 30. august 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
30. august 2023

Dobrý deň. Môžete naniesť tungový olej aj na drevo napustené ľanovou fermežou. Treba si dať pozor, pri nanášaní, aby ste po cca 15-20 minútach zotreli handričkou nevsiaknuté časti oleja.

Peter Zubko
Dobrý deň, Prosím Vás je to čisto prírodný olej, alebo sú v ňom aj nejaké chemikálie? Potrebujem olej na vyvýšené záhony...

Pýtal sa Peter Zubko, 11. január 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
11. január 2022

Dobrý deň. Tungový olej obsahuje nearomatické rozpúšťadlo. na vyvýšené záhony by som Vám odporučil napr. Patio Verso https://www.efarby.sk/patio-verso-napustaci-olej-na-drevene-povrchy alebo potom sa používa výrobok 3v1 napr. https://www.efarby.sk/adler-pullex-3v1-lasur-olejova-lazura-s-impregnaciou-a-ochranou-voci-skodcom-na-drevenice

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (72) NATURALIS OILS - Tungový (čínsky) olej

19,56 € - 241,33 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,9 l 1100 - biela 0,9 L RJ0718 0,9 l 1100 - biela
RJ0718
1-2 dni 24,64 € 1-2 dni 24,64 €
+
-
2,5 l 1100 - biela 2,5 L RJ0719 2,5 l 1100 - biela
RJ0719
1-2 dni 63,94 € 1-2 dni 63,94 €
+
-
5 l 1100 - biela 5 L RJ0720 5 l 1100 - biela
RJ0720
na objednávku 121,87 € na objednávku 121,87 €
+
-
10 l 1100 - biela 10 L RJ0721 10 l 1100 - biela
RJ0721
na objednávku 241,33 € na objednávku 241,33 €
+
-
0,9 l 1101 - borovica 0,9 L RJ0722 0,9 l 1101 - borovica
RJ0722
1-2 dni 24,64 € 1-2 dni 24,64 €
+
-
2,5 l 1101 - borovica 2,5 L RJ0723 2,5 l 1101 - borovica
RJ0723
1-2 dni 63,94 € 1-2 dni 63,94 €
+
-
5 l 1101 - borovica 5 L RJ0724 5 l 1101 - borovica
RJ0724
na objednávku 121,87 € na objednávku 121,87 €
+
-
10 l 1101 - borovica 10 L RJ0725 10 l 1101 - borovica
RJ0725
na objednávku 241,33 € na objednávku 241,33 €
+
-
0,9 l 1102 - svetlý dub 0,9 L RJ0726 0,9 l 1102 - svetlý dub
RJ0726
1-2 dni 24,64 € 1-2 dni 24,64 €
+
-
2,5 l 1102 - svetlý dub 2,5 L RJ0727 2,5 l 1102 - svetlý dub
RJ0727
skladom 63,94 € skladom 63,94 €
+
-