MASTON FURNITURE CHALK - Kriedová farba na nábytok
MASTON FURNITURE CHALK - Kriedová farba na nábytok

Značka: MASTON

12,30 €s DPH

10,25 €bez DPH

MASTON FURNITURE CHALK - Kriedová farba na nábytok
Zatvoriť

MASTON FURNITURE CHALK - Kriedová farba na nábytok

Sample icon Vzorkovník

Značka: MASTON

Kód produktu: VAR-DEJ7426

MASTON FURNITURE CHALK - Kriedová farba na nábytok

Kriedová farba v spreji, ktorá je bez zápachu a bezpečná pre použitie pri renovačných prácach drevených povrchov v interiéri. Farba pri nátere nesteká, obsahuje dostatok skutočnej kriedy a vytvára hladký matný povrch. Výdatnosť: cca 2,5 m2/400 ml.

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

12,30 €s DPH

10,25 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Kriedová farba v spreji, ktorá je bez zápachu a bezpečná pre použitie pri renovačných prácach drevených povrchov v interiéri.
Farba pri nátere nesteká, obsahuje dostatok skutočnej kriedy a vytvára hladký matný povrch. 
Je potrebná iba jedna vrstva na získanie úplného pokrytia.
Tvrdosť a odolnosť povrchu je možno zvýšiť fixáciou lakom.

Výdatnosť: 

- cca 2,5 m2/400 ml

Príprava podkladu

Povrch pred aplikáciou náteru prebrúste a odstráňte prach z brúsenia.
Musí byť očistený od nečistôt, mastnoty a osušený. 

Aplikácia

Sprej pred použitím pretrepte po dobu 3 minút. 
Aplikujte krížovým nástrekom zo vzdialenosti 20 cm.
Čas schnutia pre aplikovanú vrstvu je 2-3 hodiny.
V prípade potreby uschnutý náter jemne prebrúste a aplikujte vrchný lak.

Po skončení prác otočte sprej hore dnom a vyčistite trysku striekaním, až kým nebude vychádzať iba plyn.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP)
Klasifikácia tohto produktu bola vykonaná v súlade s Naridením č.1272/2008 (CLP).
Aerosol 1: Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť., H229
Aerosol 1: Horľavé aerosoly, Kategória 1, H222

Prvky označovania

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP)
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Výstražné piktogramy

Výstražné upozornenia

Aerosol 1: H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Aerosol 1: H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.

Bezpečnostné upozornenia

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251: Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260: Nevdychujte aerosóly.
P410+P412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Iná nebezpečnosť

Produkt nespĺňa kritériá PBT/vPvB.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: MASTON

O značke MASTON

Fínsky výrobca sprejov ponúkajúci širokú škálu sprejov vysokej kvality. 
Ich výhodou je inovatívny nastaviteľný ventil - Maston Blue, vďaka ktorému majú spreje veľmi jednoduché použitie s profesionálnym výsledkom. 
Oproti konvenčným sprejom majú širší rozsah pokrytia s minimálnymi stratami farby. 
Zrealizujte svoje najbláznivejšie sny so sprejmi:
- majú vysokú výdatnosť - až 3 m2
- zabezpečujú profesionálny výsledok - vytvárajú jednoliaty povrch pri striekaní 
- majú širokú škálu využitia - dá sa s nimi spraviť všetko od strechy až po nábytok

Všetky varianty produktu (3) MASTON FURNITURE CHALK - Kriedová farba na nábytok

12,30 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
antik biela 400 ml
0,4 L DEJ7427 antik biela 400 ml
DEJ7427
1-2 dni 12,30 € 1-2 dni 12,30 €
+
-
holubicovo sivá 400 ml
0,4 L DEJ7428 holubicovo sivá 400 ml
DEJ7428
1-2 dni 12,30 € 1-2 dni 12,30 €
+
-
mätovozelená 400 ml
0,4 L DEJ7429 mätovozelená 400 ml
DEJ7429
1-2 dni 12,30 € 1-2 dni 12,30 €
+
-