MASTON CHALK SPRAY - Krieda v spreji
MASTON CHALK SPRAY - Krieda v spreji

Značka: MASTON

MASTON CHALK SPRAY - Krieda v spreji
Zatvoriť

MASTON CHALK SPRAY - Krieda v spreji

Sample icon Vzorkovník

Značka: MASTON

Kód produktu: VAR-DEJ7430

MASTON CHALK SPRAY - Krieda v spreji

Kriedová farba v spreji na vodnej báze vhodná pre dočasné značenie a kreatívne nápady na asfalte, betóne, tráve, piesku, snehu a pod. Pri pórovitej štruktúre podkladu môže mať táto štruktúra vplyv na umývateľnosť spreja. Výdatnosť: až 25 m z jedného spreja.

Zobraziť viac
farba (6)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Kriedová farba v spreji na vodnej báze vhodná pre dočasné značenie a kreatívne nápady na asfalte, betóne, tráve, piesku, snehu a pod.
Pri pórovitej štruktúre podkladu môže mať táto štruktúra vplyv na umývateľnosť spreja. 

Výdatnosť: 

- až 25 m z jedného spreja

Príprava podkladu 

Podklad pre použitím spreja musí byť suchý a očistený od nečistôt.

Aplikácia 

Sprej pred použitím pretrepte. 
Aplikujte zo vzdialenosti 5-15 cm od podkladu v uhlu 45 stupňov.
Nechajte zaschnúť - čas schnutia je od 2-8 minút. 

Po skončení prác sprej otočte hore dnom a stlačte trysku až kým nebude vychádzať iba plyn. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008
Flam. Aerosol 1, H222, H229

Prvky označovania 

Výstražné slovo: nebezpečenstvo
Výstražné piktogramy

Výstražné upozornenia

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Bezpečnostné upozornenia

prevencia (P-vety):
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/ aerosóly.
odozva:
-
uchovávanie:

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.
zneškodňovanie:
-

Ďalšia nebezpečnosť

Produkt nespĺňa kritéria PBT/vPvB.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: MASTON

O značke MASTON

Fínsky výrobca sprejov ponúkajúci širokú škálu sprejov vysokej kvality. 
Ich výhodou je inovatívny nastaviteľný ventil - Maston Blue, vďaka ktorému majú spreje veľmi jednoduché použitie s profesionálnym výsledkom. 
Oproti konvenčným sprejom majú širší rozsah pokrytia s minimálnymi stratami farby. 
Zrealizujte svoje najbláznivejšie sny so sprejmi:
- majú vysokú výdatnosť - až 3 m2
- zabezpečujú profesionálny výsledok - vytvárajú jednoliaty povrch pri striekaní 
- majú širokú škálu využitia - dá sa s nimi spraviť všetko od strechy až po nábytok

Všetky varianty produktu (6) MASTON CHALK SPRAY - Krieda v spreji

6,84 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
chalk - white 150 ml
0,15 L DEJ7431 chalk - white 150 ml
DEJ7431
1-2 dni 6,84 € 1-2 dni 6,84 €
+
-
chalk - yellow 150 ml
0,15 L DEJ7432 chalk - yellow 150 ml
DEJ7432
1-2 dni 6,84 € 1-2 dni 6,84 €
+
-
chalk - red 150 ml
0,15 L DEJ7433 chalk - red 150 ml
DEJ7433
1-2 dni 6,84 € 1-2 dni 6,84 €
+
-
chalk - pink 150 ml
0,15 L DEJ7434 chalk - pink 150 ml
DEJ7434
1-2 dni 6,84 € 1-2 dni 6,84 €
+
-
chalk - blue 150 ml
0,15 L DEJ7435 chalk - blue 150 ml
DEJ7435
1-2 dni 6,84 € 1-2 dni 6,84 €
+
-
chalk - green 150 ml
0,15 L DEJ7436 chalk - green 150 ml
DEJ7436
1-2 dni 6,84 € 1-2 dni 6,84 €
+
-