PATTEX WOOD SUPER 3 - Vodovzdorné disperzné lepidlo
PATTEX WOOD SUPER 3 - Vodovzdorné disperzné lepidlo

Značka: Pattex

PATTEX WOOD SUPER 3 - Vodovzdorné disperzné lepidlo
Zatvoriť

PATTEX WOOD SUPER 3 - Vodovzdorné disperzné lepidlo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K002886

PATTEX WOOD SUPER 3 - Vodovzdorné disperzné lepidlo

Vodovzdorné disperzné lepidlo na montážne a konštrukčné lepenie v interiéri aj exteriéri napr. okná, dvere, na veľkoplošné lepenie a na lepenie škár. Má vysokú pevnosť spoja a odoláva vode.

Zobraziť viac
balenie (2)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Myslite aj na pomôcky

Zatiaľ žiadne produkty.

Popis produktu

Vodovzdorné disperzné lepidlo na montážne a konštrukčné lepenie v interiéri aj exteriéri napr. okná, dvere, na veľkoplošné lepenie (lepenie vrstvených lisovaných dosiek na drevotrieskové dosky na parapety) a na lepenie škár (napr. na kuchynskej pracovnej doske).
Má vysokú pevnosť spoja a odoláva vode.
Má takmer neobmedzené použitie aj pre náročné druhy drevín.

Príprava podkladu

Povrch musí byť suchý, zbavený prachu a mastnoty.
Plochy musia do seba presne zapadať.
Špeciálne druhy drevín ako napr. tíkové drevo umyte rozpúšťadlom.
Vlhkosť dreva musí byť v rozmedzí 8-12%.
Vyššia vlhkosť predlžuje dobu vytvrdnutia.

Aplikácia

Jednostranne v tenkej vrstve štetcom, plastovou stierkou, valčekom na lepidlo alebo strojovým zariadením na nanášanie lepidla.
Na tvrdé drevo, masívne, ako aj exotické dreviny sa odporúča obojstranný nános.
Lepidlo nesmie prísť do styku s pracovnými nástrojmi s obsahom železa (nebezpečenstvo zafarbenia).
Lepené plochy spojte počas otvorenej doby a zalisujte, napr. svorkami.

Pri lisovaní za tepla spracovávajte materiál až po ochladení (t.j. cca po 2 hodinách).
Otvorená doba závisí od teploty v miestnosti, vlhkosti vzduchu a dreva, hrúbky nánosu lepidla. Pri teplote +23°C je otvorená doba cca 12 min.
Diely spojte, kým je lepidlo ešte vlhké.
Hodnota pH Pattex Super 3 je cca 3.
Pri špeciálnych druhoch dreva nie je spôsobená žiadna zmena zafarbenia, pokiaľ nebolo lepidlo nanášané kovovými, železo obsahujúcimi nástrojmi.
Zmenu zafarbenia odstránite podľa okolností 2 – 3% vodným roztokom kyseliny šťaveľovej.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram
Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Doplňujúce informácie

Obsahuje konzervant (y): Zmes izotiazolínov 3:1 (CIT/MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsahuje Benzisothiazolinone. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Odozva:

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Iná nebezpečnosť

Žiadne pri riadnom používaní.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
1 hodnotenie
Stoila Vladimír

20. február 2017

  • kvalitné pevné lepidlo
  • zatiaľ som žiadne nezistil
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (2) PATTEX WOOD SUPER 3 - Vodovzdorné disperzné lepidlo

7,50 € - 14,51 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,25 kg 0,25 kg 973725 0,25 kg
973725
1-2 dni 7,50 € 1-2 dni 7,50 €
+
-
0,75 kg 0,75 kg K006958 0,75 kg
K006958
1-2 dni 14,51 € 1-2 dni 14,51 €
+
-