PATTEX 100% - Univerzálne lepidlo
PATTEX 100% - Univerzálne lepidlo

Značka: Pattex

PATTEX 100% - Univerzálne lepidlo
Zatvoriť

PATTEX 100% - Univerzálne lepidlo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K005336

PATTEX 100% - Univerzálne lepidlo

Univerzálne lepidlo na lepenie a opravy v domácnosti aj okolo domu. Vhodné je na lepenie nasiakavých aj nenasiakavých materiálov. Lepidlo sa po vytvrdnutí nezmrašťuje a je odolné voči otrasom.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Univerzálne lepidlo na lepenie a opravy v domácnosti aj okolo domu.
Vhodné je na lepenie nasiakavých aj nenasiakavých materiálov.
Lepidlo sa po vytvrdnutí nezmrašťuje a je odolné voči otrasom.
Vypĺňa škáry, premosťuje trhliny, je flexibilné a bez zápachu.
Je vhodné na hliník, betón, nerez, dlaždice, sklo, drevo, keramika, korok, meď, koža, textil, mosadz, papier, kartón, PVC a iné.

Príprava podkladu

Lepený povrch musí byť suchý a zbavený mastnoty a prachu.
Ak je to možné, povrchy povysávajte a očistite ich pomocou rozpúšťadiel (riedidlom).
Staré zvyšky lepidiel a tmelov úplne odstráňte, rovnako ako aj zle priľnavé maliarske nátery.

Aplikácia

Lepenie nenasiakavých materiálov:
Nenasiakavé, hladké materiály (plasty, kovy) obvykle neabsorbujú vodu ani iné tekuté materiály.
Pred lepením dvoch nenasiakavých materiálov Pattexom 100% je potrebné oba lepené povrchy navlhčiť, napr.
vlhkou handričkou.
V prípade lepenia veľkých plôch zabezpečte, aby navlhčený povrch nevyschol pred aplikáciou lepidla.

Lepenie nasiakavých materiálov:
Nasiakavé podklady sú schopné absorbovať vodu a penetrovať tekuté materiály, lepidlo môže byť preto aplikované na celú plochu.
Všeobecne platí, že proces vytvrdnutia sa podstatne urýchli, pri nasiakavých aj nenasiakavých povrchoch, ak sú povrchy vopred navlhčené.
Za normálnych podmienok postačuje ak sa oba lepené povrchy navlhčia handričkou. 

Pattex 100 % sa môže aplikovať aj na vlhké podklady. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Senzibilizátor pokožky kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje trimetoxyvinylsilán
Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice.

Bezpečnostné upozornenia

Zneškodňovanie:
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Počas vytvrdzovania sa uvoľňuje metanol.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (1) PATTEX 100% - Univerzálne lepidlo

6,84 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
50 g 0,05 kg K005336 50 g
K005336
1-2 dni 6,84 € 1-2 dni 6,84 €
+
-