LEGNO DURA-ÖL - Univerzálny olej na nábytok a podlahy
LEGNO DURA-ÖL - Univerzálny olej na nábytok a podlahy

Značka: ADLER

300,79 €s DPH

250,66 €bez DPH

LEGNO DURA-ÖL - Univerzálny olej na nábytok a podlahy
Zatvoriť

LEGNO DURA-ÖL - Univerzálny olej na nábytok a podlahy

Sample icon Vzorkovník

Značka: ADLER

Kód produktu: VAR-AD1072

LEGNO DURA-ÖL - Univerzálny olej na nábytok a podlahy

Matný rýchloschnúci olej pre povrchovú úpravu ihličnatého a listnatého dreva. Vyznačuje sa veľmi dobrým prienikom do dreva, odolnosťou voči vode a chemikáliám a dobrou plnivosťou. Výdatnosť: cca 20 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

300,79 €s DPH

250,66 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline vo štvrtok, 30.05.2024
U vás v piatok, 31.05.2024

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Matný rýchloschnúci olej pre povrchovú úpravu ihličnatého a listnatého dreva.
Vyznačuje sa veľmi dobrým prienikom do dreva, odolnosťou voči vode a chemikáliám a dobrou plnivosťou. 

Výdatnosť: 

- cca 20 m2/L

Riedenie: 

- produkt je pripravený na spracovanie

Príprava podkladu 

Vhodným podkladom pre náter sú jemno a hrubo pórovité listnaté a ihličnaté dreviny. 
Nie je vhodný na tropické dreviny - ipe, massaranduba, bangkirai a pod. 

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez deliacich substancií ako vosk, silikón a pod.
Drevná prach musí byť odstránený. 

Vlhkosť ihličnatých drevín by nemala presahovať 15%. 
Vlhkosť listnatých drevín by nemala presahovať 12%. 

Prebrúsenie podkladu - nábytok: postupné brúsenie do zrnitosti 220.
Drevené a parketové podlahy: postupné brúsenie do zrnitosti 150. 

Je potrebné dbať na rovnomerné brúsenie, ako aj na rovnomerný nános produktu.

Aplikácia 

Produkt pred použitím premiešajte. 
Ako prvé naneste prvú vrstvu oleja s dobou medzischnutia 5 hodín. 
Následne urobte ľahké prebrúsenie zrnitosťou 220-280 a brúsny prach odstráňte. 
Následne aplikujte druhú vrstvu oleja. 

Čistenie náradia 

Náradie po skončení prác očistite pomocou Legno Reiniger. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné
prostredie
Produkt je horľavý a môže byť zapálený z potenciálnych zdrojov vznietenia.
2.2 Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)
- Výstražné slovo nebezpečenstvo
- Piktogramy
GHS02, GHS07,
GHS08Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
- Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/
lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.
- Ďalšie informácie o nebezpečnosti
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH208 Obsahuje ftalanhydrid, Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono(hydrogen maleate), compds. with amides from diethylenetriamine and tall-oil fatty acids. Môže
vyvolať alergickú reakciu.
- Označenie pre nebezpečné zložky ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenovaný, Hydrocrabons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2 % aromatics, Uhľovodíky,
C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, <2% aromáty3
2.3 Iná nebezpečnosť
U handry, ktorá je napustená oxidačne vysychavými produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Napustené handry nechajte vyschnúť rozložené. Prechovávanie je potrebné v uzatvorených kovových nádobách poprípade pod vodou. . Uchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúca sa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Pri spracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.
.
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

5 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(5 hodnotení)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
5 hodnotení
Peter J.

15. máj 2024

Tento olej sme použili na jedálenský stôl a konferenčný stolík. Spĺňa naše očakávania a sme úplne spokojní. Odporúčame produkt aj nákup na efarby.sk. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • kvalita oleja
 • odoslanie obj. na ďalší deň
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Ľubomír Nigrovič

24. apríl 2024

S legno dura-ol sme veľmi spokojní aj po dlhodobej skúsenosti, jednoduchá údržba aj vďaka legno pflegeöl, bez problémov odoláva vlhkosti ako aj každodennému používaniu keďže sme ho použili aj na masívny dubový kuchynský stôl. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • dlhodobá dobrá skúsenosť
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
DUBovina, s.r.o.

18. apríl 2024

Na stoly používame olej Adler Legno Dura ol s ktorým sme veľmi spokojní. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • rýchle dodanie
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Stolárstvo Andrej Puvák

17. apríl 2024

Celková spokojnosť s olejom Adler dura ol, jednoduchá práca, jednoduchá aplikácia štetcom, valčekom, rýchloschnúci, vytvára krásny povrch, zvýrazní kresbu dreva, používam olej na povrchovú úpravu schodísk, interiérových dverí z masívneho dreva a na ostatné výrobky z dreva, s olejom som veľmi spokojný.
Stolárstvo Andrej Puvák Zobraziť komentár Skryť komentár

 • jednoduchá práca
 • krásny povrch, zvýrazní kresbu dreva
 • veľká spokojnosť
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Marian Eliaš

17. apríl 2024

Pozdravujem. Som rezbár, vytváram rôzne diela z dreva a pravidelne používam produkty Adler na drevo. Tento lak ako aj ostatné Adler oleje a lazúry sú výborné a som veľmi spokojný. Takisto aj so službami tohto eshopu. Vrelo odporúčam všetkým! Zobraziť komentár Skryť komentár

 • kvalita produktov Adler
 • veľká spokojnosť s efarby.sk
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: ADLER

O značke ADLER

Spoločnosť ADLER, oddaná duchu zakladateľa spoločnosti Johanna Berghofa, je dodnes rodinným podnikom.
Nosnými značkami v segmente ochrany dreva sú Adler Pullex, Adler Legno a Adler Lignovit.
S pobočkami a predajnými partnermi po celej Európe je značka Adler pevne ukotvená na európskom trhu.
Produkujú, vyrábajú, skúmajú a vyvíjajú v sídle firmy v meste Schwaz v Tirolsku a to od roku 1934.
Kladú dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť, ktoré sú hlavnými prvkami ich úspechu.
Ako popredný rakúsky výrobca farieb a lakov nesie zodpovednosť za zdravie a spokojnosť zamestnancov, za životné prostredie, klímu, ale i za spokojnosť zákazníkov.
O udržateľnosti iba nehovoria - touto zodpovednosťou žijú - deň za dňom a celým srdcom.
Viac sa o spoločnosti Adler môžete dozvedieť z videa:

Produkty Adler sme sa rozhodli podporiť aj my v efarby.sk pretože ich vnímame ako vysokokvalitné.
Zákazníkovi tým dodávame pridanú hodnotu vo forme životnosti.
Efarby v spolupráci s Jurajom Šokom Tabačkom natočili vtipné scénky, ktoré Vám priblížia produkty Adler.
Ak sa chcete dozvedieť viac pikošiek zo zákulisia natáčania, prečítajte si náš článok alebo si pozrite všetky videá, ktoré sme so Šokom natočili.

Všetky varianty produktu (3) LEGNO DURA-ÖL - Univerzálny olej na nábytok a podlahy

29,50 € - 300,79 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
farblos - bezfarebný 0,75 l 0,75 L AD1072 farblos - bezfarebný 0,75 l
AD1072
skladom 29,50 € skladom 29,50 €
+
-
farblos - bezfarebný 2,5 l 2,5 L AD1073 farblos - bezfarebný 2,5 l
AD1073
skladom 76,93 € skladom 76,93 €
+
-
farblos - bezfarebný 10 l 10 L AD1074 farblos - bezfarebný 10 l
AD1074
na objednávku 300,79 € na objednávku 300,79 €
+
-