GRANIT + - Lak na prírodný a umelý kameň
GRANIT + - Lak na prírodný a umelý kameň

Značka: SLOVLAK

13,45 €s DPH

11,21 €bez DPH

GRANIT + - Lak na prírodný a umelý kameň
Zatvoriť

GRANIT + - Lak na prírodný a umelý kameň

Sample icon Vzorkovník

Značka: SLOVLAK

Kód produktu: VAR-K004367

GRANIT + - Lak na prírodný a umelý kameň

Lak na kameň predstavuje vysoko kvalitný lak na ošetrenie prírodného kameňa (žula, bridlica, vápenec), umelého kameňa a stavebných materiálov ako sú tehly. Vytvára hladkú vrstvu, ktorá chráni pred poveternostnými vplyvmi. Výdatnosť: 10-13 m2/L.

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

13,45 €s DPH

11,21 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Lak na kameň predstavuje vysoko kvalitný lak na ošetrenie prírodného kameňa (žula, bridlica, vápenec), umelého kameňa a stavebných materiálov ako sú tehly.
Vytvára hladkú vrstvu, ktorá chráni pred poveternostnými vplyvmi.
Je určený na zvislé plochy, ktoré sú izolované od zemnej vlhkosti.
Zvýrazňuje prirodzenú farbu, obsahuje UV filter a zlepšuje dekoratívny vzhľad.

Výdatnosť:

- 10-13 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, obrúsený a odmastený.
Betónový podklad musí byť dôkladne vyzretý bez cementového výkvetu

Pri svetlých odtieňoch obkladových materiálov môže dôjsť k zmene odtieňa natieraného materiálu.
Odporúčame preto  aplikačnú skúšku na malej, menej viditeľnej ploche.

Aplikácia

Pred použitím lak premiešajte.
Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch alebo viacerých vrstvách (v závislosti od nasiakavosti a pôsobenia vonkajších vplyvov).
Potrebný čas schnutia pre aplikovanú vrstvu je aspoň 4 hodiny.

Čistenie náradia

Po skončení prác očistite pracovné náradie riedidlom C 6000.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq.3 H226
STOT SE 3 H336

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa vnútroštátnych predpisov.

Obsahuje:
butyl-acetát

Iná nebezpečnosť

Kategória OR: A/h Penetračné a spevňujúce náterové látky OR.
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 750 g/l.
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: < 750 g/l.
Obsah prchavých organických rozpúšťadiel VOC: 0,740 kg/kg výrobku.
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,470 kg/kg výrobku.
Hustota prípravku: min. 0,9 g/cm3
Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 25 %

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

4.3

z 5 hviezdičiek

3 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(2 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(1 hodnotenie)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
3 hodnotenia
Anonýmný zákazník

29. máj 2017

  • mám s ním ošetrené žulové platne na hrobe už viac rokov a som velmi spokojná
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Anonýmný zákazník

14. september 2019

Jan Vadovsky

8. jún 2015

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: SLOVLAK

O značke SLOVLAK

Hlavným zameraním slovenského výrobcu farieb Slovlak je výroba farieb, lakov a lazúr pre hobby segment a remeselníkov. Slovlak je jednotkou na slovenskom trhu v univerzálnych vodou riediteľných farbách a ako tradičný výrobca farieb zastávajú taktiež popredné miesto na trhu s lazúrami. Medzi najznámejšie a najvyšperkovanejšie produkty z ich dielne patria univerzálne vodouriediteľné farby SLOVAKRYL a lazúry na drevo SLOVLUX.

Všetky varianty produktu (4) GRANIT + - Lak na prírodný a umelý kameň

13,45 € - 47,26 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný lesklý 0,7 L 0,7 L K004367 bezfarebný lesklý 0,7 L
K004367
skladom 13,45 € skladom 13,45 €
+
-
2,5 L bezfarebný lesklý 2,5 L K004368 2,5 L bezfarebný lesklý
K004368
1-2 dni 42,16 € 1-2 dni 42,16 €
+
-
bezfarebný matný 0,7 L 0,7 L K005325 bezfarebný matný 0,7 L
K005325
1-2 dni 15,16 € 1-2 dni 15,16 €
+
-
bezfarebný matný 2,5 L 2,5 L K005326 bezfarebný matný 2,5 L
K005326
1-2 dni 47,26 € 1-2 dni 47,26 €
+
-