KRYSTAL - Univerzálny čistiaci prostriedok
KRYSTAL - Univerzálny čistiaci prostriedok

Značka: Cleamen

KRYSTAL - Univerzálny čistiaci prostriedok
Zatvoriť

KRYSTAL - Univerzálny čistiaci prostriedok

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0147

KRYSTAL - Univerzálny čistiaci prostriedok

Čistiaci prostriedok, ktorý jeho univerzálne použitie predurčuje k použitiu v každej domácnosti alebo firmy. Má veľmi príjemnú parfumáciu a je možné ho používať pri každodennom čistení rôznych druhov špiny a nečistôt.

Zobraziť viac
balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-

Popis produktu

Veľmi praktický pomocník v každej domácnosti.
Je určený na každodenné upratovanie.
Svojím zložením je vhodný na upratovanie rôznych druhov špiny a nečistôt (podlahy, okná, dvere, riad a ďalšie).

Použitie

Do 5tich litrov umývacieho roztoku dávkujte 1 polievkovú lyžicu.

UFI CS20-00M3-3000-0XTJ

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Nebezpečenstvo

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:

Nebezpečné vlastnosti
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (2) KRYSTAL - Univerzálny čistiaci prostriedok

8,43 € - 33,43 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5 l 5 L CLA0148 5 l
CLA0148
skladom 8,43 € skladom 8,43 €
+
-
20 l 20 L CLA0150 20 l
CLA0150
skladom 33,43 € skladom 33,43 €
+
-