KRYSTAL Univerzál
KRYSTAL Univerzál

Značka: Cleamen

KRYSTAL Univerzál
Zatvoriť

KRYSTAL Univerzál

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0147

KRYSTAL Univerzál

Praktická a každodenná dezinfekcia bez obsahu chlóru, ktorá sa používa na bežnú dezinfekciu v celej domácnosti. Odstraňuje viac ajko 99,9 percent vitálnych foriem mikroorganizmov, baktérií, kvasiniek, pliesní, vrátane TBC a vírusov – HBV, HCV, HIV. V kuchyni a v kúpelni oceníte mimoriadnu účinnosť…

Zobraziť viac
balenie (3)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Krystal univerzál je univerzálny prípravok, ktorý ho predurčuje na použitie v každej domácnosti či firme, bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu, príjemná parfumácia.

Veľmi praktický pomocník v každej domácnosti. Je určený na každodenné upratovanie. Svojím zložením je vhodný na upratovanie rôznych druhov špiny a nečistôt. (podlahy, okná, dvere, riad a ďalšie)


Návod na použitie: do 5tich litrov umývacieho roztoku dávkujte 1 polievkovú lyžicu.


UFI CS20-00M3-3000-0XTJ

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Nebezpečenstvo

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:

Nebezpečné vlastnosti
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Cleamen

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (3) KRYSTAL Univerzál

1,57 € - 32,42 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l 0,75 L CLA0147 0,75 l
CLA0147
skladom 1,57 € skladom 1,57 €
+
-
5 l 5 L CLA0148 5 l
CLA0148
skladom 8,16 € skladom 8,16 €
+
-
20 l 20 L CLA0150 20 l
CLA0150
skladom 32,42 € skladom 32,42 €
+
-