KRYSTAL Pine Sanan čistiaci a dezinfekčný gel na  WC, umývadlá
KRYSTAL Pine Sanan čistiaci a dezinfekčný gel na WC, umývadlá

Značka: Cleamen

KRYSTAL Pine Sanan čistiaci a dezinfekčný gel na  WC, umývadlá
Zatvoriť

KRYSTAL Pine Sanan čistiaci a dezinfekčný gel na WC, umývadlá

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0179

KRYSTAL Pine Sanan čistiaci a dezinfekčný gel na WC, umývadlá

Krystal PINE SANAN je vysoko účinný čistiaci prostriedok s dezinfekčným (zničí všetky baktérie) a bieliacim účinkom. Synergický účinok zmesi tenzidov a prísady s bieliacimi vlastnosťami predurčuje tento výrobok k širokému použitiu. Je vhodný najmä na záchodové misy a pisoáre, umývadla, vane, dresy,…

Zobraziť viac
balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Krystal Pine Sanan je vysoko účinný čistiaci prostriedok s dezinfekčným (zničí všetky baktérie) a bieliacim účinkom. Synergický účinok zmesi tenzidov a prísad s bieliacimi vlastnosťami predurčuje tento výrobok na široké použitie. Je vhodný najmä na záchodové misy a pisoáry, umývadlá, vane, drezy, podlahy, kachličky, pracovné plochy a odpady.

Vlastnosti:
dezinfekcia s deklarovanou účinnosťou
bieliace schopnosti
pre potravinárstvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, alebo domáce použitie
baktericídne = baktérie G+ a G- vrátane TBC
vhodný pre dezinfekciu veľmi namáhaných plôch
odstraňuje mastnotu, zažranú špinu a škvrny
hustý gél zaručuje hospodárne používanie
penivosť zvyšuje schopnosť zmáčania

Návod na použitie: prípravok aplikujte na znečistené miesta a nechajte pôsobiť 2-3 minúty. Pre čistenie veľkých plôch nalejte tri uzávery (60 ml) do 5-tich litrov vody a utrite povrch obvyklým spôsobom. Pre bielenie pridajte 10 ml do 5-tich litrov vody a nechajte pôsobiť 45 minút. Prádlo dôkladne vyplákajte. Pre plošnú dezinfekciu v potravinárskej a poľnohospodárskej prevádzke (účinok baktericídny) pripravte 0,2L Sananu a 10L vlažnej vody. Pre razantnejší a rýchlejší účinok doporučujeme teplotu roztoku 45°C – 60°C. Na dezinfikovanom povrchu nechajte pôsobiť najmenej 60 min. Pre dezinfekciu kotercov (účinok baktericídny), napr. psov a mačiek, pripravte roztok 0,1L na 10L teplej vody. Nechajte pôsobiť najmenej 60 min. Pre zvýšenie dezinfekčného účinku doporučujeme z plôch a predmetov, odstrániť organické nečistoty a tieto plochy a predmety umyť roztokom a obsahom detergentov, napr. Krystal na podlahy nebo Krystal na riad.Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES. 

Výstražnéslovo: Nebezpečenstvo 

Nebezpečné vlastnosti
H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P390 - Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
1 hodnotenie
oli fojcikova

1. december 2016

  • vyborna cena, veľké 1L balenie
  • -
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Cleamen

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (2) KRYSTAL Pine Sanan čistiaci a dezinfekčný gel na WC, umývadlá

2,11 € - 10,17 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5 l 5 L CLA0179 5 l
CLA0179
skladom 10,17 € skladom 10,17 €
+
-
0,75 l 0,75 L CLA0266 0,75 l
CLA0266
skladom 2,11 € skladom 2,11 €
+
-