KRYSTAL - Balzam na riad ALOE VERA
KRYSTAL - Balzam na riad ALOE VERA

Značka: Cleamen

46,76 €s DPH

38,97 €bez DPH

KRYSTAL - Balzam na riad ALOE VERA
Zatvoriť

KRYSTAL - Balzam na riad ALOE VERA

Sample icon Vzorkovník

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0134

KRYSTAL - Balzam na riad ALOE VERA

Balzam na riad je tekutý prostriedok pre umývanie riadu s vôňou citrusových plodov. Vyznačuje sa vysokou penivosťou a vysokým mycím účinkom. Obsahuje aktívnu látku, ktorá je šetrná k pokožke rúk.

Zobraziť viac
balenie (3)

46,76 €s DPH

38,97 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Krystal balzam na riad Aloe Vera je prípravok na riad s vôňou citrusových plodov.
Vyznačuje sa vysokou penivosťou a vysokým umývacím účinkom.

- aktívna látka na ochranu pokožky s výťažkom z ALOE VERA,
- testy dermálnej tolerancie výrobku z kožnej kliniky,
- zvýšená penivosť,
- nadštandardná umývacia sila,
- výborné tanierové testy,
- príjemná parfumácia

Použitie

Do 5 L litrov umývacieho roztoku dávkujte 15 ml produktu.

UFI 6410-D0GJ-800M-EFRA

Identifikácia nebezpečnosti:

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Pozor

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:

Nebezpečné vlastnosti
H315 - Dráždi kožu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS07Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (3) KRYSTAL - Balzam na riad ALOE VERA

2,22 € - 46,76 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l 0,75 L CLA0134 0,75 l
CLA0134
skladom 2,22 € skladom 2,22 €
+
-
5 l 5 L CLA0135 5 l
CLA0135
skladom 11,83 € skladom 11,83 €
+
-
20 l 20 L CLA0136 20 l
CLA0136
skladom 46,76 € skladom 46,76 €
+
-