JUPOL TREND - Umývateľná tónovaná maliarska farba
JUPOL TREND - Umývateľná tónovaná maliarska farba

Značka: JUB

27,36 €s DPH

22,80 €bez DPH

  • Na tomto ušetríte
JUPOL TREND - Umývateľná tónovaná maliarska farba
Zatvoriť

JUPOL TREND - Umývateľná tónovaná maliarska farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Kód produktu: VAR-JB00452

JUPOL TREND - Umývateľná tónovaná maliarska farba

Vnútorná maliarska farba šetrná k životnému prostrediu pre maľovanie stien a stropov. Vhodná je na podklady - jemné omietky, reliéfne papierové tapety, sadrokartónové dosky, drevotriesky a pod. Má jemnú krémovú konzistenciu vďaka čomu je znížené kvapkanie farby a tečenie. Spotreba: - 80-100 ml/m2

Zobraziť viac
farba (18)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

27,36 €s DPH

22,80 €bez DPH

  • Na tomto ušetríte

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vnútorná maliarska farba šetrná k životnému prostrediu pre maľovanie stien a stropov v obytných budovách, obchodných objektoch, školách, materských školách, hoteloch, nemocniciach. 

Vhodná je na podklady - jemné omietky, reliéfne papierové tapety, sadrokartónové dosky, drevotriesky a pod. 
Má jemnú krémovú konzistenciu vďaka čomu je znížené kvapkanie farby a tečenie. 
Je dobré paropriepustná a umývateľná. 

Spotreba: 

- 80-100 ml/m2 pri jednom nátere v závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu, mastnoty a iných nečistôt. 
Steny napadnuté plesňami je potrebné ošetriť vhodným prípravkom. 

Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň každý mm hrúbky. 
Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne 1 mesiac. 

Pred prvým maľovaním je povinný základný náter. 
Vhodná je Akril Emulzia a pre náročnejšie povrchy ako sadrové omietky, či sadrokartónové dosky je vhodný Jukol Primer. 
Penetráciu nanášajte murárskym alebo maliarsky štetcom alebo maliarsky valčekom s dlhým vlasom. 

Pri obnovovacom maľovaní a pred nanášaním farby na podklady vyrovnané disperznými vyrovnávacími hmotami zvyčajne základný náter nie je potrebný. 

Aplikácia 

Jupol Trend nanášajte valčekom s krátky vlasom. 
Pri obnovovacom maľovaní nie veľmi znečistených povrchov nanášajte farbu v jednej, vo všetkých iných prípadoch v dvoch vrstvách v priebehu 4-6 hodín. 
dvojnásobný náter je potrebný aj pri riedení farby , či pridávaní iných prípravkov ako napr. Jubocid nakoľko dochádza k zníženiu krycej schopnosti farby. 

Čistenie náradia 

Náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou.

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s
predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.
· Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.
· 2.2 Prvky označovania
· Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadá
· Výstražné piktogramy odpadá
· Výstražné slovo odpadá
· Výstražné upozornenia odpadá
· Ďalšie údaje:
EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-
metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým. Môže
vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
· 2.3 Iná nebezpečnosť
· Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
· PBT: Nepoužiteľný
· vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (18) JUPOL TREND - Umývateľná tónovaná maliarska farba

27,36 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
2,5 l 400 - coconut 2,5 L JB00452 2,5 l 400 - coconut
JB00452
skladom 27,36 € skladom 27,36 €
+
-
2,5 l 405 - lemon 2,5 L JB00453 2,5 l 405 - lemon
JB00453
skladom 27,36 € skladom 27,36 €
+
-
2,5 l 410 - curry 2,5 L JB00454 2,5 l 410 - curry
JB00454
skladom 27,36 € skladom 27,36 €
+
-
2,5 l 411 - papaya 2,5 L JB00455 2,5 l 411 - papaya
JB00455
skladom 27,36 € skladom 27,36 €
+
-
2,5 l 421 - sangria 2,5 L JB00456 2,5 l 421 - sangria
JB00456
skladom 27,36 € skladom 27,36 €
+
-
2,5 l 422 - watermelon 2,5 L JB00457 2,5 l 422 - watermelon
JB00457
skladom 27,36 € skladom 27,36 €
+
-
2,5 l 430 - lavanda 2,5 L JB00458 2,5 l 430 - lavanda
JB00458
skladom 27,36 € skladom 27,36 €
+
-
2,5 l 440 - cobalt 2,5 L JB00459 2,5 l 440 - cobalt
JB00459
skladom 27,36 € skladom 27,36 €
+
-
2,5 l 441 - denim 2,5 L JB00460 2,5 l 441 - denim
JB00460
skladom 27,36 € skladom 27,36 €
+
-
2,5 l 450 - lime 2,5 L JB00461 2,5 l 450 - lime
JB00461
skladom 27,36 € skladom 27,36 €
+
-