JUPOL THERMO - Termoizolačná interiérová farba v jemných odtieňoch (zákazkové miešanie)
JUPOL THERMO - Termoizolačná interiérová farba v jemných odtieňoch (zákazkové miešanie)

Značka: JUB

61,92 €s DPH

51,60 €bez DPH

JUPOL THERMO - Termoizolačná interiérová farba v jemných odtieňoch (zákazkové miešanie)
Zatvoriť

JUPOL THERMO - Termoizolačná interiérová farba v jemných odtieňoch (zákazkové miešanie)

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Kód produktu: VAR-JB05682

JUPOL THERMO - Termoizolačná interiérová farba v jemných odtieňoch (zákazkové miešanie)

Termoizolačná farba s obsahom dutých guľôčok, ktorými sa po celej hrúbka zaschnutého filmu vytvorí tepelná izolácia, ktorá poskytuje na pocit teplejší a príjemnejší povrch ako pri klasických interiérových farbách. Výdatnosť: 250-300 ml/m2.

Zobraziť viac
farba (166)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

61,92 €s DPH

51,60 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás v pondelok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Termoizolačná farba s obsahom dutých guľôčok, ktorými sa po celej hrúbka zaschnutého filmu vytvorí tepelná izolácia, ktorá poskytuje na pocit teplejší a príjemnejší povrch ako pri klasických interiérových farbách. 

V kombinácií s vnútornou tepelnoizolačnou hmotou Jubolin Thermo sa tepelnoizolačný účinok ešte zvyšuje.
Okrem toho sa znižuje možnosť vzniku kondenzácie vodnej pary na povrchu náteru.
Náterový film je dobre paropriepustný a odolný voči mokrému oteru.

Výdatnosť: 

-250-300 ml/m2 (v dvoch náteroch)

- 350-450 ml/m2 (v troch náteroch)

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, olejov, mastnoty a iných nečistôt.
Nové omietky a vyrovnávacie hmota nechajte schnúť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.
Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne 1 mesiac.
Z už premaľovaných povrchov odstráňte všetky vodou riediteľné vrstvy farieb a nátery s olejovými farbami alebo lakmi.

Pred prvým maľovaním je povinná základný náter.
Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu a pre menej kvalitné a náročnejšie podklady (sadrokartónové dosky, drevotriesky, vláknocementové dosky, betónové povrchy) vodou zriedený Jukol Primer.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Pre lepší tepelnoizolačný účinok nanášajte farbu v troch vrstvách v priebehu 4-6 hodín pomocou valčeka, štetca alebo striekaním.
V prípade aplikácie farby na Jubolin Thermo postačuje nanesenie dvoch vrstiev.

Jednotlivé plochy maľujte bez prestávok od jedného krajného rohu k druhému.
Plochy nedostupné pre štandardný maliarsky valček vždy upravujte najskôr vhodnými štetcami.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezepečný pre zdravie či životné prostredie.
Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.
Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadá
Výstražné piktogramy odpadá
Výstražné slovo odpadá
Výstražné upozornenia odpadá

Ďalšie údaje

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, metylizotiazolinón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (166) JUPOL THERMO - Termoizolačná interiérová farba v jemných odtieňoch (zákazkové miešanie)

61,92 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
Success 25 (010E) 5 L
5 L JB05683 Success 25 (010E) 5 L
JB05683
skladom 61,92 € skladom 61,92 €
+
-
Success 55 (020E) 5 L
5 L JB05684 Success 55 (020E) 5 L
JB05684
skladom 61,92 € skladom 61,92 €
+
-
Success 85 (030E) 5 L
5 L JB05685 Success 85 (030E) 5 L
JB05685
skladom 61,92 € skladom 61,92 €
+
-
Success 115 (040E) 5 L
5 L JB05686 Success 115 (040E) 5 L
JB05686
skladom 61,92 € skladom 61,92 €
+
-
Success 145 (050E) 5 L
5 L JB05687 Success 145 (050E) 5 L
JB05687
skladom 61,92 € skladom 61,92 €
+
-
Family 25 (060E) 5 L
5 L JB05688 Family 25 (060E) 5 L
JB05688
skladom 61,92 € skladom 61,92 €
+
-
Family 55 (070E) 5 L
5 L JB05689 Family 55 (070E) 5 L
JB05689
skladom 61,92 € skladom 61,92 €
+
-
Family 85 (080E) 5 L
5 L JB05690 Family 85 (080E) 5 L
JB05690
skladom 61,92 € skladom 61,92 €
+
-
Family 115 (090E) 5 L
5 L JB05691 Family 115 (090E) 5 L
JB05691
skladom 61,92 € skladom 61,92 €
+
-
Family 145 (100E) 5 L
5 L JB05692 Family 145 (100E) 5 L
JB05692
skladom 61,92 € skladom 61,92 €
+
-