JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba (zákazkové miešanie)
JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba (zákazkové miešanie)

Značka: JUB

  • Veľmi kvalitný
JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba (zákazkové miešanie)
Zatvoriť

JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba (zákazkové miešanie)

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Kód produktu: VAR-JB02104

JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba (zákazkové miešanie)

Vnútorná farebná interiérová farba na dekoračnú ochranu stien a stropov v interiéri s vysokou krycou schopnosťou. Náter je paropriepustný a odolný proti mokrému oteru. Výdatnosť: 90 - 100 ml/m2.

Zobraziť viac
farba (498)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (5)
  • Veľmi kvalitný

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vnútorná farebná interiérová farba na dekoračnú ochranu stien a stropov v interiéri s vysokou krycou schopnosťou. Náter je paropriepustný a odolný proti mokrému oteru. 

Používa sa v občianskych a bytových budovách, školách, materských školách, nemocniciach, hoteloch, domovov dôchodcov a pod.
Vhodnými podkladmi sú jemné omietky všetkých druhov, papierové a reliéfne tapety, sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón a pod.
Farba sa vyznačuje výnimočne nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín.

Výdatnosť: 

- svetlé odtiene: 125 ml/m2 (závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu) pre dvojnásobný náter

- tmavé odtiene: 190 ml/m2 (závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu) pre dvojnásobný náter

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, oleja, mastnoty a iných nečistôt.
Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte zaschnúť resp. zrieť minimálne 1 týždeň 1 mm hrúbky.
Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac.

Pred prvým náterom je povinný základný náter.
Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu v pomere 1:1  s vodou alebo farbu zriedenú s vodou v pomere 1:1.
Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady (sadrokartónové dosky, sadrové omietky, drevotriesky, vláknocementové dosky) použite vodou zriedený Jukol Primer v pomere 1:1 s vodou.

Aplikácia

Farbu pred použitím len dôkladne premiešajte.
Ak je to potrebné je možné ju zriediť maximálne 5% vody.
Farbu nanášajte v dvoch vrstvách v rozmedzí 5-6 hodín maliarskym valčekom s dlhým vlasom, maliarskym štetcom alebo striekaním.

Jednotlivé stenové povrchy maľujte bez prestávok od jedného okraja k druhému.
Nedostupné plochy pre valček alebo striekaním je potrebné ošetriť ako prvé.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o
klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.
Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.
Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadá
Výstražné piktogramy:
odpadá
Výstražné slovo:
odpadá
Výstražné upozornenia:
odpadá

Ďalšie údaje

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý, metylizotiazolinón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (2490) JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba (zákazkové miešanie)

14,40 € - 200,16 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
Success 05 (010A) 0,75 L
0,75 L JB02105 Success 05 (010A) 0,75 L
JB02105
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Success 35 (020A) 0,75 L
0,75 L JB02106 Success 35 (020A) 0,75 L
JB02106
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Success 65 (030A) 0,75 L
0,75 L JB02107 Success 65 (030A) 0,75 L
JB02107
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Success 95 (040A) 0,75 L
0,75 L JB02108 Success 95 (040A) 0,75 L
JB02108
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Success 125 (050A) 0,75 L
0,75 L JB02109 Success 125 (050A) 0,75 L
JB02109
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 05 (060A) 0,75 L
0,75 L JB02110 Family 05 (060A) 0,75 L
JB02110
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 35 (070A) 0,75 L
0,75 L JB02111 Family 35 (070A) 0,75 L
JB02111
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 95 (090A) 0,75 L
0,75 L JB02112 Family 95 (090A) 0,75 L
JB02112
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 125 (100A) 0,75 L
0,75 L JB02113 Family 125 (100A) 0,75 L
JB02113
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 155 (110A) 0,75 L
0,75 L JB02114 Family 155 (110A) 0,75 L
JB02114
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 185 (120A) 0,75 L
0,75 L JB02115 Family 185 (120A) 0,75 L
JB02115
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 215 (130A) 0,75 L
0,75 L JB02116 Family 215 (130A) 0,75 L
JB02116
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 245 (140A) 0,75 L
0,75 L JB02117 Family 245 (140A) 0,75 L
JB02117
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 275 (150A) 0,75 L
0,75 L JB02118 Family 275 (150A) 0,75 L
JB02118
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 305 (160A) 0,75 L
0,75 L JB02119 Family 305 (160A) 0,75 L
JB02119
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Faith 05 (170A) 0,75 L
0,75 L JB02120 Faith 05 (170A) 0,75 L
JB02120
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Faith 35 (180A) 0,75 L
0,75 L JB02121 Faith 35 (180A) 0,75 L
JB02121
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Faith 65 (190A) 0,75 L
0,75 L JB02122 Faith 65 (190A) 0,75 L
JB02122
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Faith 95 (200A) 0,75 L
0,75 L JB02123 Faith 95 (200A) 0,75 L
JB02123
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Faith 125 (210A) 0,75 L
0,75 L JB02124 Faith 125 (210A) 0,75 L
JB02124
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Faith 155 (220A) 0,75 L
0,75 L JB02125 Faith 155 (220A) 0,75 L
JB02125
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 05 (230A) 0,75 L
0,75 L JB02126 Beauty 05 (230A) 0,75 L
JB02126
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 35 (240A) 0,75 L
0,75 L JB02127 Beauty 35 (240A) 0,75 L
JB02127
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 65 (250A) 0,75 L
0,75 L JB02128 Beauty 65 (250A) 0,75 L
JB02128
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 95 (260A) 0,75 L
0,75 L JB02129 Beauty 95 (260A) 0,75 L
JB02129
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 125 (270A) 0,75 L
0,75 L JB02130 Beauty 125 (270A) 0,75 L
JB02130
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 155 (280A) 0,75 L
0,75 L JB02131 Beauty 155 (280A) 0,75 L
JB02131
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 185 (290A) 0,75 L
0,75 L JB02132 Beauty 185 (290A) 0,75 L
JB02132
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 215 (300A) 0,75 L
0,75 L JB02133 Beauty 215 (300A) 0,75 L
JB02133
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 245 (310A) 0,75 L
0,75 L JB02134 Beauty 245 (310A) 0,75 L
JB02134
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 275 (320A) 0,75 L
0,75 L JB02135 Beauty 275 (320A) 0,75 L
JB02135
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 305 (330A) 0,75 L
0,75 L JB02136 Beauty 305 (330A) 0,75 L
JB02136
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 335 (340A) 0,75 L
0,75 L JB02137 Beauty 335 (340A) 0,75 L
JB02137
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 365 (350A) 0,75 L
0,75 L JB02138 Beauty 365 (350A) 0,75 L
JB02138
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 395 (360A) 0,75 L
0,75 L JB02139 Beauty 395 (360A) 0,75 L
JB02139
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 425 (370A) 0,75 L
0,75 L JB02140 Beauty 425 (370A) 0,75 L
JB02140
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Beauty 455 (380A) 0,75 L
0,75 L JB02141 Beauty 455 (380A) 0,75 L
JB02141
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Love 05 (385A) 0,75 L
0,75 L JB02142 Love 05 (385A) 0,75 L
JB02142
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Love 35 (390A) 0,75 L
0,75 L JB02143 Love 35 (390A) 0,75 L
JB02143
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Love 65 (400A) 0,75 L
0,75 L JB02144 Love 65 (400A) 0,75 L
JB02144
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Love 95 (410A) 0,75 L
0,75 L JB02145 Love 95 (410A) 0,75 L
JB02145
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Love 125 (420A) 0,75 L
0,75 L JB02146 Love 125 (420A) 0,75 L
JB02146
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Love 155 (430A) 0,75 L
0,75 L JB02147 Love 155 (430A) 0,75 L
JB02147
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Wisdom 05 (440A) 0,75 L
0,75 L JB02148 Wisdom 05 (440A) 0,75 L
JB02148
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Wisdom 35 (450A) 0,75 L
0,75 L JB02149 Wisdom 35 (450A) 0,75 L
JB02149
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Wisdom 65 (460A) 0,75 L
0,75 L JB02150 Wisdom 65 (460A) 0,75 L
JB02150
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Wisdom 95 (470A) 0,75 L
0,75 L JB02151 Wisdom 95 (470A) 0,75 L
JB02151
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Wisdom 125 (480A) 0,75 L
0,75 L JB02152 Wisdom 125 (480A) 0,75 L
JB02152
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Wisdom 155 (490A) 0,75 L
0,75 L JB02153 Wisdom 155 (490A) 0,75 L
JB02153
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Freedom 05 (500A) 0,75 L
0,75 L JB02154 Freedom 05 (500A) 0,75 L
JB02154
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Freedom 35 (510A) 0,75 L
0,75 L JB02155 Freedom 35 (510A) 0,75 L
JB02155
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Freedom 65 (520A) 0,75 L
0,75 L JB02156 Freedom 65 (520A) 0,75 L
JB02156
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Freedom 95 (530A) 0,75 L
0,75 L JB02157 Freedom 95 (530A) 0,75 L
JB02157
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Freedom 125 (540A) 0,75 L
0,75 L JB02158 Freedom 125 (540A) 0,75 L
JB02158
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Freedom 155 (550A) 0,75 L
0,75 L JB02159 Freedom 155 (550A) 0,75 L
JB02159
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Freedom 210 (560A) 0,75 L
0,75 L JB02160 Freedom 210 (560A) 0,75 L
JB02160
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Freedom 240 (570A) 0,75 L
0,75 L JB02161 Freedom 240 (570A) 0,75 L
JB02161
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Freedom 270 (580A) 0,75 L
0,75 L JB02162 Freedom 270 (580A) 0,75 L
JB02162
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Freedom 300 (590A) 0,75 L
0,75 L JB02163 Freedom 300 (590A) 0,75 L
JB02163
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Vitality 05 (600A) 0,75 L
0,75 L JB02164 Vitality 05 (600A) 0,75 L
JB02164
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Vitality 35 (610A) 0,75 L
0,75 L JB02165 Vitality 35 (610A) 0,75 L
JB02165
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Vitality 65 (620A) 0,75 L
0,75 L JB02166 Vitality 65 (620A) 0,75 L
JB02166
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Vitality 95 (630A) 0,75 L
0,75 L JB02167 Vitality 95 (630A) 0,75 L
JB02167
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Vitality 125 (640A) 0,75 L
0,75 L JB02168 Vitality 125 (640A) 0,75 L
JB02168
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Vitality 180 (650A) 0,75 L
0,75 L JB02169 Vitality 180 (650A) 0,75 L
JB02169
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Vitality 210 (660A) 0,75 L
0,75 L JB02170 Vitality 210 (660A) 0,75 L
JB02170
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Vitality 240 (670A) 0,75 L
0,75 L JB02171 Vitality 240 (670A) 0,75 L
JB02171
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Vitality 270 (680A) 0,75 L
0,75 L JB02172 Vitality 270 (680A) 0,75 L
JB02172
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Vitality 300 (690A) 0,75 L
0,75 L JB02173 Vitality 300 (690A) 0,75 L
JB02173
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Joy 05 (700A) 0,75 L
0,75 L JB02174 Joy 05 (700A) 0,75 L
JB02174
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Joy 35 (710A) 0,75 L
0,75 L JB02175 Joy 35 (710A) 0,75 L
JB02175
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Joy 65 (720A) 0,75 L
0,75 L JB02176 Joy 65 (720A) 0,75 L
JB02176
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Joy 95 (730A) 0,75 L
0,75 L JB02177 Joy 95 (730A) 0,75 L
JB02177
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Joy 125 (740A) 0,75 L
0,75 L JB02178 Joy 125 (740A) 0,75 L
JB02178
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Joy 155 (750A) 0,75 L
0,75 L JB02179 Joy 155 (750A) 0,75 L
JB02179
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Joy 185 (760A) 0,75 L
0,75 L JB02180 Joy 185 (760A) 0,75 L
JB02180
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Joy 215 (770A) 0,75 L
0,75 L JB02181 Joy 215 (770A) 0,75 L
JB02181
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Passion 05 (780A) 0,75 L
0,75 L JB02182 Passion 05 (780A) 0,75 L
JB02182
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Passion 35 (790A) 0,75 L
0,75 L JB02183 Passion 35 (790A) 0,75 L
JB02183
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Passion 90 (800A) 0,75 L
0,75 L JB02184 Passion 90 (800A) 0,75 L
JB02184
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Passion 120 (810A) 0,75 L
0,75 L JB02185 Passion 120 (810A) 0,75 L
JB02185
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Passion 150 (820A) 0,75 L
0,75 L JB02186 Passion 150 (820A) 0,75 L
JB02186
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Success 05 (010A) 2 L
2 L JB02187 Success 05 (010A) 2 L
JB02187
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Success 35 (020A) 2 L
2 L JB02188 Success 35 (020A) 2 L
JB02188
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Success 65 (030A) 2 L
2 L JB02189 Success 65 (030A) 2 L
JB02189
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Success 95 (040A) 2 L
2 L JB02190 Success 95 (040A) 2 L
JB02190
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Success 125 (050A) 2 L
2 L JB02191 Success 125 (050A) 2 L
JB02191
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Family 05 (060A) 2 L
2 L JB02192 Family 05 (060A) 2 L
JB02192
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Family 35 (070A) 2 L
2 L JB02193 Family 35 (070A) 2 L
JB02193
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Family 95 (090A) 2 L
2 L JB02194 Family 95 (090A) 2 L
JB02194
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Family 125 (100A) 2 L
2 L JB02195 Family 125 (100A) 2 L
JB02195
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Family 155 (110A) 2 L
2 L JB02196 Family 155 (110A) 2 L
JB02196
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Family 185 (120A) 2 L
2 L JB02197 Family 185 (120A) 2 L
JB02197
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Family 215 (130A) 2 L
2 L JB02198 Family 215 (130A) 2 L
JB02198
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Family 245 (140A) 2 L
2 L JB02199 Family 245 (140A) 2 L
JB02199
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Family 275 (150A) 2 L
2 L JB02200 Family 275 (150A) 2 L
JB02200
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Family 305 (160A) 2 L
2 L JB02201 Family 305 (160A) 2 L
JB02201
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Faith 05 (170A) 2 L
2 L JB02202 Faith 05 (170A) 2 L
JB02202
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Faith 35 (180A) 2 L
2 L JB02203 Faith 35 (180A) 2 L
JB02203
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Faith 65 (190A) 2 L
2 L JB02204 Faith 65 (190A) 2 L
JB02204
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Faith 95 (200A) 2 L
2 L JB02205 Faith 95 (200A) 2 L
JB02205
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Faith 125 (210A) 2 L
2 L JB02206 Faith 125 (210A) 2 L
JB02206
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Faith 155 (220A) 2 L
2 L JB02207 Faith 155 (220A) 2 L
JB02207
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 05 (230A) 2 L
2 L JB02208 Beauty 05 (230A) 2 L
JB02208
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 35 (240A) 2 L
2 L JB02209 Beauty 35 (240A) 2 L
JB02209
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 65 (250A) 2 L
2 L JB02210 Beauty 65 (250A) 2 L
JB02210
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 95 (260A) 2 L
2 L JB02211 Beauty 95 (260A) 2 L
JB02211
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 125 (270A) 2 L
2 L JB02212 Beauty 125 (270A) 2 L
JB02212
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 155 (280A) 2 L
2 L JB02213 Beauty 155 (280A) 2 L
JB02213
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 185 (290A) 2 L
2 L JB02214 Beauty 185 (290A) 2 L
JB02214
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 215 (300A) 2 L
2 L JB02215 Beauty 215 (300A) 2 L
JB02215
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 245 (310A) 2 L
2 L JB02216 Beauty 245 (310A) 2 L
JB02216
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 275 (320A) 2 L
2 L JB02217 Beauty 275 (320A) 2 L
JB02217
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 305 (330A) 2 L
2 L JB02218 Beauty 305 (330A) 2 L
JB02218
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 335 (340A) 2 L
2 L JB02219 Beauty 335 (340A) 2 L
JB02219
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 365 (350A) 2 L
2 L JB02220 Beauty 365 (350A) 2 L
JB02220
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 395 (360A) 2 L
2 L JB02221 Beauty 395 (360A) 2 L
JB02221
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 425 (370A) 2 L
2 L JB02222 Beauty 425 (370A) 2 L
JB02222
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Beauty 455 (380A) 2 L
2 L JB02223 Beauty 455 (380A) 2 L
JB02223
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Love 05 (385A) 2 L
2 L JB02224 Love 05 (385A) 2 L
JB02224
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Love 35 (390A) 2 L
2 L JB02225 Love 35 (390A) 2 L
JB02225
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Love 65 (400A) 2 L
2 L JB02226 Love 65 (400A) 2 L
JB02226
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Love 95 (410A) 2 L
2 L JB02227 Love 95 (410A) 2 L
JB02227
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Love 125 (420A) 2 L
2 L JB02228 Love 125 (420A) 2 L
JB02228
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Love 155 (430A) 2 L
2 L JB02229 Love 155 (430A) 2 L
JB02229
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Wisdom 05 (440A) 2 L
2 L JB02230 Wisdom 05 (440A) 2 L
JB02230
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Wisdom 35 (450A) 2 L
2 L JB02231 Wisdom 35 (450A) 2 L
JB02231
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Wisdom 65 (460A) 2 L
2 L JB02232 Wisdom 65 (460A) 2 L
JB02232
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Wisdom 95 (470A) 2 L
2 L JB02233 Wisdom 95 (470A) 2 L
JB02233
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Wisdom 125 (480A) 2 L
2 L JB02234 Wisdom 125 (480A) 2 L
JB02234
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Wisdom 155 (490A) 2 L
2 L JB02235 Wisdom 155 (490A) 2 L
JB02235
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Freedom 05 (500A) 2 L
2 L JB02236 Freedom 05 (500A) 2 L
JB02236
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Freedom 35 (510A) 2 L
2 L JB02237 Freedom 35 (510A) 2 L
JB02237
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Freedom 65 (520A) 2 L
2 L JB02238 Freedom 65 (520A) 2 L
JB02238
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Freedom 95 (530A) 2 L
2 L JB02239 Freedom 95 (530A) 2 L
JB02239
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Freedom 125 (540A) 2 L
2 L JB02240 Freedom 125 (540A) 2 L
JB02240
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Freedom 155 (550A) 2 L
2 L JB02241 Freedom 155 (550A) 2 L
JB02241
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Freedom 210 (560A) 2 L
2 L JB02242 Freedom 210 (560A) 2 L
JB02242
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Freedom 240 (570A) 2 L
2 L JB02243 Freedom 240 (570A) 2 L
JB02243
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Freedom 270 (580A) 2 L
2 L JB02244 Freedom 270 (580A) 2 L
JB02244
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Freedom 300 (590A) 2 L
2 L JB02245 Freedom 300 (590A) 2 L
JB02245
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Vitality 05 (600A) 2 L
2 L JB02246 Vitality 05 (600A) 2 L
JB02246
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Vitality 35 (610A) 2 L
2 L JB02247 Vitality 35 (610A) 2 L
JB02247
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Vitality 65 (620A) 2 L
2 L JB02248 Vitality 65 (620A) 2 L
JB02248
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Vitality 95 (630A) 2 L
2 L JB02249 Vitality 95 (630A) 2 L
JB02249
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Vitality 125 (640A) 2 L
2 L JB02250 Vitality 125 (640A) 2 L
JB02250
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Vitality 180 (650A) 2 L
2 L JB02251 Vitality 180 (650A) 2 L
JB02251
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Vitality 210 (660A) 2 L
2 L JB02252 Vitality 210 (660A) 2 L
JB02252
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Vitality 240 (670A) 2 L
2 L JB02253 Vitality 240 (670A) 2 L
JB02253
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Vitality 270 (680A) 2 L
2 L JB02254 Vitality 270 (680A) 2 L
JB02254
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Vitality 300 (690A) 2 L
2 L JB02255 Vitality 300 (690A) 2 L
JB02255
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Joy 05 (700A) 2 L
2 L JB02256 Joy 05 (700A) 2 L
JB02256
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Joy 35 (710A) 2 L
2 L JB02257 Joy 35 (710A) 2 L
JB02257
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Joy 65 (720A) 2 L
2 L JB02258 Joy 65 (720A) 2 L
JB02258
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Joy 95 (730A) 2 L
2 L JB02259 Joy 95 (730A) 2 L
JB02259
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Joy 125 (740A) 2 L
2 L JB02260 Joy 125 (740A) 2 L
JB02260
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Joy 155 (750A) 2 L
2 L JB02261 Joy 155 (750A) 2 L
JB02261
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Joy 185 (760A) 2 L
2 L JB02262 Joy 185 (760A) 2 L
JB02262
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Joy 215 (770A) 2 L
2 L JB02263 Joy 215 (770A) 2 L
JB02263
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Passion 05 (780A) 2 L
2 L JB02264 Passion 05 (780A) 2 L
JB02264
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Passion 35 (790A) 2 L
2 L JB02265 Passion 35 (790A) 2 L
JB02265
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Passion 90 (800A) 2 L
2 L JB02266 Passion 90 (800A) 2 L
JB02266
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Passion 120 (810A) 2 L
2 L JB02267 Passion 120 (810A) 2 L
JB02267
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Passion 150 (820A) 2 L
2 L JB02268 Passion 150 (820A) 2 L
JB02268
skladom 37,44 € skladom 37,44 €
+
-
Success 05 (010A) 5 L
5 L JB02269 Success 05 (010A) 5 L
JB02269
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Success 35 (020A) 5 L
5 L JB02270 Success 35 (020A) 5 L
JB02270
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Success 65 (030A) 5 L
5 L JB02271 Success 65 (030A) 5 L
JB02271
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Success 95 (040A) 5 L
5 L JB02272 Success 95 (040A) 5 L
JB02272
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Success 125 (050A) 5 L
5 L JB02273 Success 125 (050A) 5 L
JB02273
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Family 05 (060A) 5 L
5 L JB02274 Family 05 (060A) 5 L
JB02274
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Family 35 (070A) 5 L
5 L JB02275 Family 35 (070A) 5 L
JB02275
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Family 95 (090A) 5 L
5 L JB02276 Family 95 (090A) 5 L
JB02276
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Family 125 (100A) 5 L
5 L JB02277 Family 125 (100A) 5 L
JB02277
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Family 155 (110A) 5 L
5 L JB02278 Family 155 (110A) 5 L
JB02278
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Family 185 (120A) 5 L
5 L JB02279 Family 185 (120A) 5 L
JB02279
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Family 215 (130A) 5 L
5 L JB02280 Family 215 (130A) 5 L
JB02280
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Family 245 (140A) 5 L
5 L JB02281 Family 245 (140A) 5 L
JB02281
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Family 275 (150A) 5 L
5 L JB02282 Family 275 (150A) 5 L
JB02282
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Family 305 (160A) 5 L
5 L JB02283 Family 305 (160A) 5 L
JB02283
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Faith 05 (170A) 5 L
5 L JB02284 Faith 05 (170A) 5 L
JB02284
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Faith 35 (180A) 5 L
5 L JB02285 Faith 35 (180A) 5 L
JB02285
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Faith 65 (190A) 5 L
5 L JB02286 Faith 65 (190A) 5 L
JB02286
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Faith 95 (200A) 5 L
5 L JB02287 Faith 95 (200A) 5 L
JB02287
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Faith 125 (210A) 5 L
5 L JB02288 Faith 125 (210A) 5 L
JB02288
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Faith 155 (220A) 5 L
5 L JB02289 Faith 155 (220A) 5 L
JB02289
skladom 74,88 € skladom 74,88 €
+
-
Beauty 05 (230A) 5 L
5 L JB02290 Beauty 05 (230A) 5 L
JB02290
skladom 74,88 € skladom