JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba (zákazkové miešanie)
JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba (zákazkové miešanie)

Značka: JUB

  • Veľmi kvalitný
JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba (zákazkové miešanie)
Zatvoriť

JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba (zákazkové miešanie)

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Kód produktu: VAR-JB02104

JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba (zákazkové miešanie)

Vnútorná farebná interiérová farba na dekoračnú ochranu stien a stropov v interiéri s vysokou krycou schopnosťou. Náter je paropriepustný a odolný proti mokrému oteru. Výdatnosť: 90 - 100 ml/m2.

Zobraziť viac
farba (498)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (5)
  • Veľmi kvalitný

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás v pondelok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vnútorná farebná interiérová farba na dekoračnú ochranu stien a stropov v interiéri s vysokou krycou schopnosťou. Náter je paropriepustný a odolný proti mokrému oteru. 

Používa sa v občianskych a bytových budovách, školách, materských školách, nemocniciach, hoteloch, domovov dôchodcov a pod.
Vhodnými podkladmi sú jemné omietky všetkých druhov, papierové a reliéfne tapety, sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón a pod.
Farba sa vyznačuje výnimočne nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín.

Výdatnosť: 

- svetlé odtiene: 125 ml/m2 (závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu) pre dvojnásobný náter

- tmavé odtiene: 190 ml/m2 (závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu) pre dvojnásobný náter

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, oleja, mastnoty a iných nečistôt.
Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte zaschnúť resp. zrieť minimálne 1 týždeň 1 mm hrúbky.
Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac.

Pred prvým náterom je povinný základný náter.
Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu v pomere 1:1  s vodou alebo farbu zriedenú s vodou v pomere 1:1.
Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady (sadrokartónové dosky, sadrové omietky, drevotriesky, vláknocementové dosky) použite vodou zriedený Jukol Primer v pomere 1:1 s vodou.

Aplikácia

Farbu pred použitím len dôkladne premiešajte.
Ak je to potrebné je možné ju zriediť maximálne 5% vody.
Farbu nanášajte v dvoch vrstvách v rozmedzí 5-6 hodín maliarskym valčekom s dlhým vlasom, maliarskym štetcom alebo striekaním.

Jednotlivé stenové povrchy maľujte bez prestávok od jedného okraja k druhému.
Nedostupné plochy pre valček alebo striekaním je potrebné ošetriť ako prvé.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o
klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.
Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.
Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadá
Výstražné piktogramy:
odpadá
Výstražné slovo:
odpadá
Výstražné upozornenia:
odpadá

Ďalšie údaje

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý, metylizotiazolinón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (2490) JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba (zákazkové miešanie)

14,40 € - 140,11 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
Success 05 (010A) 0,75 L
0,75 L JB02105 Success 05 (010A) 0,75 L
JB02105
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Success 35 (020A) 0,75 L
0,75 L JB02106 Success 35 (020A) 0,75 L
JB02106
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Success 65 (030A) 0,75 L
0,75 L JB02107 Success 65 (030A) 0,75 L
JB02107
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Success 95 (040A) 0,75 L
0,75 L JB02108 Success 95 (040A) 0,75 L
JB02108
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Success 125 (050A) 0,75 L
0,75 L JB02109 Success 125 (050A) 0,75 L
JB02109
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 05 (060A) 0,75 L
0,75 L JB02110 Family 05 (060A) 0,75 L
JB02110
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 35 (070A) 0,75 L
0,75 L JB02111 Family 35 (070A) 0,75 L
JB02111
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 95 (090A) 0,75 L
0,75 L JB02112 Family 95 (090A) 0,75 L
JB02112
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 125 (100A) 0,75 L
0,75 L JB02113 Family 125 (100A) 0,75 L
JB02113
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-
Family 155 (110A) 0,75 L
0,75 L JB02114 Family 155 (110A) 0,75 L
JB02114
skladom 16,56 € skladom 16,56 €
+
-