JUPOL CLASSIC - Interiérová farba v palete odtieňov (zákazkové miešanie)
JUPOL CLASSIC - Interiérová farba v palete odtieňov (zákazkové miešanie)

Značka: JUB

45,36 €s DPH

37,80 €bez DPH

  • Najpredávanejší
JUPOL CLASSIC - Interiérová farba v palete odtieňov (zákazkové miešanie)
Zatvoriť

JUPOL CLASSIC - Interiérová farba v palete odtieňov (zákazkové miešanie)

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Kód produktu: VAR-JB00698

JUPOL CLASSIC - Interiérová farba v palete odtieňov (zákazkové miešanie)

Vnútorná maliarska farba na dekoračnú ochranu stien a stropov v školách, materských školách, nemocniciach, hoteloch, komerčných i obytných budovách. Obsahuje veľmi nízky obsah prchavých organických zlúčenín a neobsahuje ťažké kovy. Výdatnosť: cca 150-190 ml/ m2 pre dvojnásobný náter.

Zobraziť viac
farba (247)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

45,36 €s DPH

37,80 €bez DPH

  • Najpredávanejší

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás v pondelok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vnútorná maliarska farba na dekoračnú ochranu stien a stropov v školách, materských školách, nemocniciach, hoteloch, komerčných i obytných budovách. 

Obsahuje veľmi nízky obsah prchavých organických zlúčenín a neobsahuje ťažké kovy. 
Náter je paropriepustný a odolný proti suchému oteru. 

Výdatnosť:

- cca 150-190 ml/ m2 pre dvojnásobný náter

Riedenie: 

vodou 

Príprava podkladu 

Podklad musí byť čistý, suchý, tvrdý - bez slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov olejov, mastnoty a iných nečistôt. 

Nové omietky a vyrovnávacie hmoty necháme schnúť, resp. zrieť za normálnych podmienok minimálne 1 deň každý mm hrúbky. 
Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac. 
Z už premaľovaných povrchov odstráňte všetky vo vode ľahko a rýchlo rozpustné vrstvy farieb a nátery s olejovými farbami, lakmi alebo emailami. 
Pred maľovaním musíte očistiť povrchy napadnuté plesňami. 

Pred prvým maľovaním je povinný základný náter. 
Ako prvý náter je vhodné použiť Akril Emulziu. 
Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady - sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnuté betónové povrchy je vhodné použiť Jukol Primer. 
Základný náter naneste maliarskym alebo murárskym štetcom alebo kožušinovým, resp. textilným maliarskym valčekom a dlhým vlasom alebo striekaním. 
S maľovaním môžete začať za normálnych podmienok cca 12 hodín po nanesení základného náteru. 

Pri obnovovacom maľovaní a pred nanášaním farby na podklady vyrovnané disperznými vyrovnávacími hmotami zvyčajne základný náter nie je potrebný. 

Príprava farby 

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. 
Následne ju rieďte s vodou na vhodnú konzistenciu podľa spôsobu nanášania. 

Farbu odporúčame naniesť v dvoch vrstvách v rozmedzí medzi 4-6 hodinami. 
Náter je možné aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním. 
Pri aplikácií valčekom používajte vhodnú stieraciu mriežku. 

Jednotlivé stenové plochy maľujte bez prestávok od jedného krajného rohu k druhému. 
Nedostupné plochy štetcom alebo striekaním najskôr upravujte ako prvé. 

Čistenie náradia 

Špachtľou odstráňte zvyšky farby z valčeka a náradie následne umyte vodou. 

Nespotrebovanú neriedenú farbu uložte v dobre uzatvorenom obale pre prípadné opravy alebo neskoršie použitie. 

· 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s
predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.
· Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.
· 2.2 Prvky označovania

· Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadá
· Výstražné piktogramy odpadá
· Výstražné slovo odpadá
· Výstražné upozornenia odpadá
· Ďalšie údaje:
EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s
chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže
vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
· 2.3 Iná nebezpečnosť
· Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
· PBT: Nepoužiteľný
· vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (988) JUPOL CLASSIC - Interiérová farba v palete odtieňov (zákazkové miešanie)

12,96 € - 64,80 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
Love 115 (410E) 2 l = 3,22 kg 2 L JB00780 Love 115 (410E) 2 l = 3,22 kg
JB00780
skladom 12,96 € skladom 12,96 €
+
-
Love 115 (410E) 5 l = 8,04 kg 5 L JB00781 Love 115 (410E) 5 l = 8,04 kg
JB00781
skladom 25,92 € skladom 25,92 €
+
-
Love 115 (410E) 10 l = 16,1 kg 10 L JB00782 Love 115 (410E) 10 l = 16,1 kg
JB00782
skladom 45,36 € skladom 45,36 €
+
-
Love 115 (410E) 15 l = 24,13 kg 15 L JB00783 Love 115 (410E) 15 l = 24,13 kg
JB00783
skladom 62,64 € skladom 62,64 €
+
-
Love 120 (410F) 2 l = 3,22 kg 2 L JB00784 Love 120 (410F) 2 l = 3,22 kg
JB00784
skladom 12,96 € skladom 12,96 €
+
-
Love 120 (410F) 5 l = 8,04 kg 5 L JB00785 Love 120 (410F) 5 l = 8,04 kg
JB00785
skladom 25,92 € skladom 25,92 €
+
-
Love 120 (410F) 10 l = 16,1 kg 10 L JB00786 Love 120 (410F) 10 l = 16,1 kg
JB00786
skladom 45,36 € skladom 45,36 €
+
-
Love 120 (410F) 15 l = 24,13 kg 15 L JB00787 Love 120 (410F) 15 l = 24,13 kg
JB00787
skladom 62,64 € skladom 62,64 €
+
-
Vitality 115 (630E) 2 l = 3,22 kg 2 L JB00788 Vitality 115 (630E) 2 l = 3,22 kg
JB00788
skladom 12,96 € skladom 12,96 €
+
-
Vitality 115 (630E) 5 l = 8,04 kg 5 L JB00789 Vitality 115 (630E) 5 l = 8,04 kg
JB00789
skladom 25,92 € skladom 25,92 €
+
-