JUPOL CITRO - Farebná protiplesňová interiérová farba (zákazkové miešanie)
JUPOL CITRO - Farebná protiplesňová interiérová farba (zákazkové miešanie)

Značka: JUB

38,16 €s DPH

31,80 €bez DPH

JUPOL CITRO - Farebná protiplesňová interiérová farba (zákazkové miešanie)
Zatvoriť

JUPOL CITRO - Farebná protiplesňová interiérová farba (zákazkové miešanie)

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Kód produktu: VAR-JB04601

JUPOL CITRO - Farebná protiplesňová interiérová farba (zákazkové miešanie)

Vnútorná interiérová farba vhodná pre ochranu stien a stropov v priestoroch, kde dochádza k zvýšenej tvorbe plesní z dôvodu vysokej vlhkosti. Má príjemnú citrónovú vôňu a farebný film je dobre paropriepustný. Výdatnosť: 170-200 ml/m2.

Zobraziť viac
farba (249)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

38,16 €s DPH

31,80 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vnútorná interiérová farba vhodná pre ochranu stien a stropov v priestoroch, kde dochádza k zvýšenej tvorbe plesní z dôvodu vysokej vlhkosti.

Má príjemnú citrónovú vôňu a farebný film je dobre paropriepustný. 
Odporúčame ju predovšetkým do kuchýň, kúpeľní a iných sanitárnych priestorov, práčovní, komôr, nemocniciach, hoteloch, školách a pod.
Vhodnými podkladmi sú jemné omietky všetkých druhov, povrchy vyrovnané vyrovnávacími hmotami, sadrokartónové, vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón a pod.
Náter je odolný voči suchému oteru.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výdatnosť: 

- 170-200 ml/m2 ( v dvoch vrstvách)

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, olejov, mastnoty a iných nečistôt.
Nové omietky a vyrovnávacie hmota nechajte schnúť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.
Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne 1 mesiac.
Z už premaľovaných povrchov odstráňte všetky vodou riediteľné vrstvy farieb a nátery s olejovými farbami alebo lakmi.

Pred prvým maľovaním je povinná základný náter.
Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu a pre menej kvalitné podklady (sadrokartónové dosky, drevotriesky, vláknocementové dosky, betónové povrchy) vodou zriedený Jukol Primer.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte a v prípade potreby zrieďte s vodou maximálne do 10%.
Farbu aplikujte v dvoch vrstvách v rozmedzí 4-6 hodín pomocou valčeka s dlhým vlasom, štetcom alebo striekaním.

Jednotlivé plochy maľujte od jedného okraja k druhému bez prestávky.
Ťažšie dostupné miesta maľujte ako prvé.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s
predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.
Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadá
Výstražné piktogramy:
odpadá
Výstražné slovo:
odpadá
Výstražné upozornenia:
odpadá

Ďalšie údaje

EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, metylizotiazolinón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý, 3-jód-2-propynyl butylkarbamát, metylizotiazolinón, pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt, oktilinón (ISO), Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (747) JUPOL CITRO - Farebná protiplesňová interiérová farba (zákazkové miešanie)

16,56 € - 70,56 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
Success 20 (010D) 2 L
2 L JB04602 Success 20 (010D) 2 L
JB04602
skladom 17,28 € skladom 17,28 €
+
-
Success 50 (020D) 2 L
2 L JB04603 Success 50 (020D) 2 L
JB04603
skladom 17,28 € skladom 17,28 €
+
-
Success 80 (030D) 2 L
2 L JB04604 Success 80 (030D) 2 L
JB04604
skladom 17,28 € skladom 17,28 €
+
-
Success 110 (040D) 2 L
2 L JB04605 Success 110 (040D) 2 L
JB04605
skladom 17,28 € skladom 17,28 €
+
-
Success 140 (050D) 2 L
2 L JB04606 Success 140 (050D) 2 L
JB04606
skladom 17,28 € skladom 17,28 €
+
-
Family 20 (060D) 2 L
2 L JB04607 Family 20 (060D) 2 L
JB04607
skladom 17,28 € skladom 17,28 €
+
-
Family 50 (070D) 2 L 2 L JB04608 Family 50 (070D) 2 L
JB04608
skladom 17,28 € skladom 17,28 €
+
-
Family 80 (080D) 2 L
2 L JB04609 Family 80 (080D) 2 L
JB04609
skladom 17,28 € skladom 17,28 €
+
-
Family 110 (090D) 2 L
2 L JB04610 Family 110 (090D) 2 L
JB04610
skladom 17,28 € skladom 17,28 €
+
-
Family 140 (100D) 2 L
2 L JB04611 Family 140 (100D) 2 L
JB04611
skladom 17,28 € skladom 17,28 €
+
-