JUBOLIN CLASSIC - Vnútorný disperzný tmel na steny a stropy
JUBOLIN CLASSIC - Vnútorný disperzný tmel na steny a stropy

Značka: JUB

15,79 €s DPH

13,16 €bez DPH

JUBOLIN CLASSIC - Vnútorný disperzný tmel na steny a stropy
Zatvoriť

JUBOLIN CLASSIC - Vnútorný disperzný tmel na steny a stropy

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Kód produktu: VAR-JB00011

JUBOLIN CLASSIC - Vnútorný disperzný tmel na steny a stropy

Jubolin je vnútorná vyrovnávacia hmota pre jemné vyrovnanie vnútorných stenových a stropných povrchov s menšími priehlbinami, prasklinami, dierami a ryhami. Vyrovnané povrchy majú bielu farbu a následne je možné aplikovať vrchný náter. Výdatnosť: 1,5-2 kg/m2.

Zobraziť viac
balenie (4)

15,79 €s DPH

13,16 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Jubolin je vnútorná vyrovnávacia hmota pre jemné vyrovnanie vnútorných stenových a stropných povrchov s menšími priehlbinami, prasklinami, dierami a ryhami.
Povrchy opravované vyrovnávacou hmotou majú bielu farbu a je možné ich premaľovať všetkými druhmi disperzných maliarskych farieb.
Hmota má dobrú prídržnosť na vápenné, vápenno-cementové aj cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky, na zahladenie neomietnutých betónových povrchov, vláknocementových dosiek, drevotriesok a pod.
Môže byť aplikovaná aj na už premaľované povrchy, je však dôležité, aby nedochádzalo k odlupovaniu pôvodného náteru.

Výdatnosť:

- 1,5-2 kg/m2 (výdatnosť pre dve vrstvy)

Riedenie:

-pripravená na použitie

Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a iných nečistôt.
Pred nanesením vyrovnávacej hmoty dezinfikujte povrchy v prípade, ak sú napadnuté stenovými plesňami.
Nové omietky pred nanášaním vyrovnávacej hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 7-10 dní na každý cm hrúbky.
Na nové betónové povrchy neaplikujte vyrovnávaciu hmotu skôr ako mesiac po betonáži.

Pred aplikovaní vyrovnávacej hmoty aplikujte základný náter Akril Emulziu zriedenú s vodou v pomere 1:1.

Aplikácia

Jedná sa o priemyselná pripravenú vyrovnávaciu hmotu a preto nie je potrebné žiadne dodatočné riedenie alebo dodatočná príprava.
Hmotu aplikujte v dvoch vrstvách, pričom hrúbka jednotlivej vrstvy nesmie presiahnuť 1 až 2 mm, celková hrúbka dvoch vrstiev nesmie presiahnuť 3 mm.
Hmotu aplikujte ručne - nerezovým oceľovým hladidlom a na celú upravovanú plochu.
Povrch sa snažte čo najviac vyrovnať - v prípade potreby odstráňte prebytočný materiál hladidlom.

Prvú vrstvu pred nanesením druhej, rovnako aj druhú, resp. záverečnú prebrúste jemným brúsnym papierom.
Brúsenie môže byť ručné aj strojové.
Ak povrchy bude následne dekoračne náročnejšie upravovaný, odporúčame použiť brúsny papier č. 150, v iných prípadoch použite brúsne papiere č. 80 a 120.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác dôkladne očistite vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.
Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadá
Výstražné piktogramy:
odpadá
Výstražné slovo:
odpadá
Výstražné upozornenia:
odpadá

Ďalšie údaje:

EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: JUB

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (4) JUBOLIN CLASSIC - Vnútorný disperzný tmel na steny a stropy

4,70 € - 34,27 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 kg 1 kg JB00011 1 kg
JB00011
skladom 4,70 € skladom 4,70 €
+
-
3 kg 3 kg JB00012 3 kg
JB00012
skladom 8,06 € skladom 8,06 €
+
-
8 kg 8 kg JB00013 8 kg
JB00013
skladom 15,79 € skladom 15,79 €
+
-
25 kg 25 kg JB00014 25 kg
JB00014
skladom 34,27 € skladom 34,27 €
+
-