ISOKOR SW EKO - nanoochrana dreva, omietok, kameňa
ISOKOR SW EKO - nanoochrana dreva, omietok, kameňa

Značka: ISOKOR

113,55 €s DPH

94,63 €bez DPH

ISOKOR SW EKO - nanoochrana dreva, omietok, kameňa
Zatvoriť

ISOKOR SW EKO - nanoochrana dreva, omietok, kameňa

Sample icon Vzorkovník

Značka: ISOKOR

Kód produktu: VAR-I0044

ISOKOR SW EKO - nanoochrana dreva, omietok, kameňa

Nanometrická impregnácia, samočistiaca ochrana nasiakavého povrchu - kameňa, betónu, omietky. Svojimi vlastnosťami je mimoriadne vhodný pre impregnáciu a ochranu povrchov proti usádzaniu nečistôt, vzniku plesní, machov a tvorbe vlhkosti na fasádach domov, múrikoch, betónových či murovaných,…

Zobraziť viac
balenie (1)

113,55 €s DPH

94,63 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Nanoochrana / impregnácia veľmi vysokej účinnosti a životnosti, vhodná najmä na nasiakavé minerálne povrchy ako kameň, betón, omietka. (spotreba cca 1000ml/10  m2). 
Vytvára na povrchu ochrannú nanometrickú vrstvu. Svojimi vlastnosťami je mimoriadne vhodný pre impregnáciu a ochranu povrchov proti usádzaniu nečistôt, vzniku plesní, machov a tvorbe vlhkosti na fasádach domov, múrikoch, betónových či murovaných, kamenných plochách a iných nasiakavých minerálnych plochách.

IsoKor SW Eko je vhodný aj ako nanometrická impregnácia mierne vlhkých nasiakavých minerálnych povrchov (spotreba cca 1000ml/10 – 12m2) ako sú prírodný a umelý kameň, vápenec, pieskovec, žula, betón, vápenno-cementová klasická omietka. Pri týchto povrchoch je vhodný ako nanoochrana či impregnácia zvislých a šikmých plôch - strechy domov, fasáda, múrik, obklad, ale aj vodorovných plôch ako sú kamenné chodníky, či betónová dlažba. Impregnácia vyvoláva samočistiaci efekt.

Vlastnosti impregnovaného povrchu:

- vynikajúca odolnosť voči padajúcej a striekajúcej vode, oleju, posypovej soli, kyselinám a zásadám až do pH = 14, (výrazne napomáha pri hydrofóbnej ochrane betónových stavieb pred koróziou stavebnej ocele v betóne a koróziou betónu vplyvom dažďa, snehu, mrazu a posypovej soli

- dlhodobý lotosový účinok

- nezmenená paropriepustnosť resp. priepustnosť pre plyny 

- podstatne znížená priľnavosť pre prach, vtáčí trus a rôzne iné nečistoty

- vzhľad ošetreného povrchu sa nemení

- má vynikajúci samočistiaci efekt

- ošetrenie je odolné voči tlakovej vode pri umývaní až do tlaku 50 barov 

- podstatne znižuje rast machov a plesní 

- voľným okom neviditeľná ochranná vrstva je odolná voči UV-žiareniu 

-životnosť na zvislých a šikmých nepochôdznych plochách 8 a viac rokov, na vodorovných nepochôdznych plochách 4 a viac rokov. 

Aplikácia: 

Prípravok pred použitím pretrepte po dobu cca 5 sek. Na čistý, suchý (alebo mierne vlhký) a odmastený povrch sa prípravok nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním nízkotlakovou pištoľou pri teplote  5 - 35°C. Doba schnutia je cca 4 hod. Účinné látky prípravku sa na ošetrený povrch chemicky viažu – reakcia je ukončená po 24 hod. Počas tejto doby odporúčame nevystavovať ošetrený povrch pôsobeniu žiadnych mechanických ani chemických faktorov. 24 hodín po aplikácii teplota ošetreného povrchu nesmie klesnúť pod 3°C.

Zloženie: 

voda, modifikované hybridné látky, aditíva.

DOPORUČENIE:

Pred použitím nanočasticového výrobku je nutné očistiť ošetrovaný povrch. Nečistoty odstráňte prípravkom Isokor Cleaner, vodný kameň a vápenaté usadeniny pomocou IsoKor LM Cleaner ( je v našej ponuke ). 

 Identifikácia nebezpečenstiev

Klasifikácia látky alebo zmesi
Podľa nariadenia 1272/2008:

Dráždi oči 2; H319
Riziko pre ľudské zdravie
Dráždi oči.
Ohrozenie životného prostredia
Žiadne.
Fyzikálne/chemické riziká
Žiadne.

Prvky označenia
Piktogramy


Signálne slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

Bezpečnostné upozornenia
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí
P305+P351+P338 - PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú
prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iné nebezpečenstvá
Látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje s

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke ISOKOR

Spoločnosť sa už viac ako 10 rokov venuje nanometrickým riešeniam úprav povrchov pre zlepšenie vlastnosti povrchu, ich odolnosti voči poveternostným vplyvom, predlžovaniu ich životnosti a zlepšovanie vzhľadu pre životnosť povrchov. 
Nanometricky upravený povrch dosahuje až niekoľkonásobne dlhšiu životnosť a to bez vplyvu ochrany na vzhľad či funkčné vlastnosti povrchu.
V súčasnosti klientom ponúkajú komplexné riešenia pre čistotu domácnosti, priemyselných objektov aj rekreačných zariadení, pre hygienickú čistotu prevádzok s kuchyňou, zdravotníckych zariadení a ďalších priestorov ako aj riešenia pre zvýšenie osobného komfortu pri preprave automobilom alebo pri pohybe v daždivom či inak nepriaznivom počasí.

Všetky varianty produktu (1) ISOKOR SW EKO - nanoochrana dreva, omietok, kameňa

113,55 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5 l 5 L I0044 5 l
I0044
3 dni 113,55 € 3 dni 113,55 €
+
-