ISOKOR MOLD CLEANER - Prírodný odstraňovač plesní a húb
ISOKOR MOLD CLEANER - Prírodný odstraňovač plesní a húb

Značka: ISOKOR

38,59 €s DPH

32,16 €bez DPH

  • EKO
ISOKOR MOLD CLEANER - Prírodný odstraňovač plesní a húb
Zatvoriť

ISOKOR MOLD CLEANER - Prírodný odstraňovač plesní a húb

Sample icon Vzorkovník

Značka: ISOKOR

Kód produktu: VAR-I0110

ISOKOR MOLD CLEANER - Prírodný odstraňovač plesní a húb

Prírodný odstraňovač plesní, húb a ich zárodkov. Účinne odstraňuje plesne, huby a tiež bielkovinové znečistenie zo všetkých povrchov. Vyčistí dlaždice, okenné rámy, záhradný nábytok a odstraňuje pleseň z keramických dlaždíc zo silikónových tesnení, ale aj spojov medzi nimi.

Zobraziť viac
balenie (2)

38,59 €s DPH

32,16 €bez DPH

  • EKO

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Prírodný odstraňovač plesní, húb a ich zárodkov.
Účinne odstraňuje plesne, huby a tiež bielkovinové znečistenie zo všetkých povrchov.
Vyčistí dlaždice, okenné rámy, záhradný nábytok a odstraňuje pleseň z keramických dlaždíc zo silikónových tesnení, ale aj spojov medzi nimi.
Odstraňuje až 99,99% bielkovinového znečistenia a efektívne neutralizuje nepríjemné pachy.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Produkt môže zmeniť farbu a konzistenciu pôsobením teploty, čo nemá vplyv na jeho vlastnosti.
je bezpečný pre ľudí aj domáce zvieratá, biologicky rozložiteľný a neškodný pre deti.
Vyčistené povrchy odporúčame impregnovať vhodnými prípravkami Isokor, aby sa zabránilo ďalšiemu rozvoju plesní.

Identifikácia nebezpečenstiev

Klasifikácia látky alebo zmesi
Podľa nariadenia 1272/2008:
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.
Riziko pre ľudské zdravie
Žiadne.
Ohrozenie životného prostredia
Žiadne.
Fyzikálne/chemické riziká
Žiadne.

Prvky označenia
Táto karta bezpečnostných údajov je v súlade s nariadením ES 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH a 2020/878 z 18.6.2020.
Piktogramy: Žiadne.
Heslo: Žiadne.

Výstražné upozornenia
Žiadne.

Bezpečnostné upozornenia
Žiadne.

Iné nebezpečenstvá
Príloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje sa
Látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke ISOKOR

Spoločnosť sa už viac ako 10 rokov venuje nanometrickým riešeniam úprav povrchov pre zlepšenie vlastnosti povrchu, ich odolnosti voči poveternostným vplyvom, predlžovaniu ich životnosti a zlepšovanie vzhľadu pre životnosť povrchov. 
Nanometricky upravený povrch dosahuje až niekoľkonásobne dlhšiu životnosť a to bez vplyvu ochrany na vzhľad či funkčné vlastnosti povrchu.
V súčasnosti klientom ponúkajú komplexné riešenia pre čistotu domácnosti, priemyselných objektov aj rekreačných zariadení, pre hygienickú čistotu prevádzok s kuchyňou, zdravotníckych zariadení a ďalších priestorov ako aj riešenia pre zvýšenie osobného komfortu pri preprave automobilom alebo pri pohybe v daždivom či inak nepriaznivom počasí.

Všetky varianty produktu (2) ISOKOR MOLD CLEANER - Prírodný odstraňovač plesní a húb

8,49 € - 38,59 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
500 ml 0,5 L I0111 500 ml
I0111
3 dni 8,49 € 3 dni 8,49 €
+
-
5 L 5 L I0112 5 L
I0112
3 dni 38,59 € 3 dni 38,59 €
+
-