ISOKOR EKO PROFI - Samočistiaca impregnačná ochrana
ISOKOR EKO PROFI - Samočistiaca impregnačná ochrana

Značka: ISOKOR

45,68 €s DPH

38,07 €bez DPH

ISOKOR EKO PROFI - Samočistiaca impregnačná ochrana
Zatvoriť

ISOKOR EKO PROFI - Samočistiaca impregnačná ochrana

Sample icon Vzorkovník

Značka: ISOKOR

Kód produktu: VAR-I0082

ISOKOR EKO PROFI - Samočistiaca impregnačná ochrana

Samočistiaca impregnačná ochrana gresovej dlažby, obkladu v kúpeľni, wellness alebo kuchyni. Je vhodná pre použitie do interiéru , aj exteriéru a zabezpečuje silnú a trvácnu impregnačnú účinnosť. Účinne vyrieši problémy s usádzaním nečistôt a vhodného kameňa.

Zobraziť viac
balenie (3)

45,68 €s DPH

38,07 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Samočistiaca impregnačná ochrana gresovej dlažby, obkladu v kúpeľni, wellness alebo kuchyni.
Je vhodná pre použitie do interiéru , aj exteriéru a zabezpečuje silnú a trvácnu impregnačnú účinnosť.
Účinne vyrieši problémy s usádzaním nečistôt a vhodného kameňa.
Impregnácia udržuje dlažbu a obklad neustále suchý, čistý, zdravý a zároveň predĺži jeho životnosť.

Použitie

Pred použitím prípravok pretrepte po dobu približne 5 sekúnd.
Na očistený, odmastený, suchý, prípadne mierne vlhký povrch aplikujte prípravok štetcom, striekaním alebo valčekom.
V prípade potreby jemne votrite prípravok do podkladu pomocou mäkkej utierky.
Nechajte zaschnúť približne 8 hodín.
Reakcia je po 24 hodinách ukončená.
V priebehu tohto času nevystavujte ošetrený povrch pôsobeniu mechanických a chemických faktorov.

Identifikácia nebezpečenstiev

Klasifikácia látky alebo zmesi
Podľa nariadenia 1272/2008:

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.
Riziko pre ľudské zdravie
Žiadne.
Ohrozenie životného prostredia
Žiadne.
Fyzikálne/chemické riziká
Žiadne.

Prvky označenia
Piktogramy: Žiadne.
Heslo: Žiadne.

Výstražné upozornenia
Žiadne.

Bezpečnostné upozornenia
Žiadne.
EUH210: Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie.

Iné nebezpečenstvá
Príloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje sa
Látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje s

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: ISOKOR

O značke ISOKOR

Spoločnosť sa už viac ako 10 rokov venuje nanometrickým riešeniam úprav povrchov pre zlepšenie vlastnosti povrchu, ich odolnosti voči poveternostným vplyvom, predlžovaniu ich životnosti a zlepšovanie vzhľadu pre životnosť povrchov. 
Nanometricky upravený povrch dosahuje až niekoľkonásobne dlhšiu životnosť a to bez vplyvu ochrany na vzhľad či funkčné vlastnosti povrchu.
V súčasnosti klientom ponúkajú komplexné riešenia pre čistotu domácnosti, priemyselných objektov aj rekreačných zariadení, pre hygienickú čistotu prevádzok s kuchyňou, zdravotníckych zariadení a ďalších priestorov ako aj riešenia pre zvýšenie osobného komfortu pri preprave automobilom alebo pri pohybe v daždivom či inak nepriaznivom počasí.

Všetky varianty produktu (3) ISOKOR EKO PROFI - Samočistiaca impregnačná ochrana

45,68 € - 374,88 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
500 ml 0,5 L I0083 500 ml
I0083
3 dni 45,68 € 3 dni 45,68 €
+
-
1 L 1 L I0084 1 L
I0084
3 dni 81,52 € 3 dni 81,52 €
+
-
5 L 5 L I0085 5 L
I0085
3 dni 374,88 € 3 dni 374,88 €
+
-