HYDROBAN - Univerzálna farba na betón
HYDROBAN - Univerzálna farba na betón

Značka: SLOVLAK

Otázky & odpovede (6)

HYDROBAN - Univerzálna farba na betón
Zatvoriť

HYDROBAN - Univerzálna farba na betón

Sample icon Vzorkovník

Značka: SLOVLAK

Otázky & odpovede: 3

Kód produktu: VAR-K001359

HYDROBAN - Univerzálna farba na betón

Univerzálna syntetická farba určená ne betón, ktorá je zvlášť vhodná ako ochranný a protiprašný náter na betónové podlahy - pivnice, sklady a haly. Okrem betónu je možné ho využiť aj na náter kovu a dreva. Výdatnosť: 4-8 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

3 dni

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Univerzálna syntetická farba určená ne betón, ktorá je zvlášť vhodná ako ochranný a protiprašný náter na betónové podlahy - pivnice, sklady a haly.
Okrem betónu je možné ho využiť aj na náter kovu a dreva.
Neodoláva ropným produktom a organickým rozpúšťadlám.

Výdatnosť:

- 4-8 m2/kg

Riedenie:

-  S 6005

Príprava podkladu

Betónový povrch musí byť čistý, suchý a vyzretý.
Savé podklady (betón, omietky) pred nátermi farbou najskôr napenetrujte farbou zriedenou s riedidlom v pomere 1:1.
Kovové konštrukcie pred náterom očistite od hrdze, odmastite a ošetrite vhodným antikoróznym základným náterom.

Aplikácia

Betónový podklad:
Pred použitím je potrebné obsah dobre premiešajte.
V prípade potreby zrieďte na vhodnú konzistenciu príslušným riedidlom.
Na zaschnutú penetračnú vrstvu nanášajte 1-2 vrstvy štetcom, valčekom alebo striekaním.
Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je 12-24 hodín.

Kovový podklad:
Pred použitím je potrebné obsah dobre premiešajte.
V prípade potreby zrieďte na vhodnú konzistenciu príslušným riedidlom.
Na zaschnutú základnú vrstvu nanášajte 1-2 vrstvy štetcom, valčekom alebo striekaním.
Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je 12-24 hodín.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6005.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 3 H226
Acute Tox. 4 (*)H332
Acute Tox. 4 (*)H312
Skin Irrit. 2 H315

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H315 Dráždi kožu.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte
HYDROBAN Strana 2 z 7 tesne uzavretú.

Obsahuje: xylén

Iná nebezpečnosť 

Kategória: A/i Špeciálne jednozložkové náterové látky OR
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 499 g/l
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,460 kg/kg výrobku
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,420 kg/kg výrobku
Hustota prípravku: min. 1,08 g/cm3
Obsah neprchavých látok – sušiny: min.45%

... viac

Otázky & Odpovede

3 otázka
3 odpoveď
Matúš
Dobrý deň...chcel by som sa opýtať na riedenie farby... 1 liter zriedenej farby je 0,75litra farby a 0,25litra riedidla??? Za odpoveď vopred ďakujem a prajem príjemný deň...

Pýtal sa Matúš, 21. august 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
21. august 2023

Dobrý deň. V prípade penetračnej vrstvy sa farba riedi riedidlom S 6005 v pomere 1:1. V prípade prvej vrstvy sa riedi 10% ( na 1 kg farby 0,1 kg riedidla ) a v prípade druhej vrstvy 5% ( na 1 kg farby 0,05 kg riedidla ).

Janka
Dobry vecer, chcela by som pouzit tuto farbu na natretie betonovych schodov do rodinneho domu. Aka je kvalita , ci sa nebude chodenim privelmi odierat ? Je trvanliva ? Nemusi byt dozivotna, chapem, ze je to farba ale aspon 3 roky by vydrzala.. ?casom aj tak budeme davat dlazbu, lendovtedy by som ich chcela trochu vynovit..Dakujem.

Pýtal sa Janka, 22. apríl 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
24. apríl 2023

Dobrý deň. Farba je vhodná na pochôdzne plochy, takže samozrejme môže ísť aj na chody rodinného domu. Najprv naneste penetračný náter vytvorený s farby Hydroban zriedený riedidlom S 6005 v pomere 1:1 a následne by bolo dobré naniesť dvojnásobný náter.

Peter
Je možné použiť Hydroban na natretie betónového poklopu studne s ohľadom na nezávadnosť vody v nej?

Pýtal sa Peter, 23. máj 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
23. máj 2022

Dobrý deň. na daný účel by som použil farbu https://www.efarby.sk/izoban-synteticka-farba-na-beton s atestom aj na vodné nádrže. Alebo je možné použiť izolačno-penetračný lak https://www.efarby.sk/estedien-ek-90-penetracny-a-izolacny-lak-na-beton

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke SLOVLAK

Hlavným zameraním slovenského výrobcu farieb Slovlak je výroba farieb, lakov a lazúr pre hobby segment a remeselníkov. Slovlak je jednotkou na slovenskom trhu v univerzálnych vodou riediteľných farbách a ako tradičný výrobca farieb zastávajú taktiež popredné miesto na trhu s lazúrami. Medzi najznámejšie a najvyšperkovanejšie produkty z ich dielne patria univerzálne vodouriediteľné farby SLOVAKRYL a lazúry na drevo SLOVLUX.

Všetky varianty produktu (13) HYDROBAN - Univerzálna farba na betón

8,01 € - 80,39 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
2,5 kg 0110 - svetlošedá
2,5 kg K001359 2,5 kg 0110 - svetlošedá
K001359
1-2 dni 22,49 € 1-2 dni 22,49 €
+
-
5 kg 0110 - svetlošedá
5 kg K001360 5 kg 0110 - svetlošedá
K001360
1-2 dni 42,07 € 1-2 dni 42,07 €
+
-
2,5 kg 0111 - šedá
2,5 kg K001361 2,5 kg 0111 - šedá
K001361
1-2 dni 22,49 € 1-2 dni 22,49 €
+
-
5 kg 0111 - šedá
5 kg K001362 5 kg 0111 - šedá
K001362
1-2 dni 42,07 € 1-2 dni 42,07 €
+
-
2,5 kg 0840 - červenohnedá
2,5 kg K001369 2,5 kg 0840 - červenohnedá
K001369
3 dni 22,49 € 3 dni 22,49 €
+
-
5 kg 0840 - červenohnedá
5 kg K001370 5 kg 0840 - červenohnedá
K001370
3 dni 42,07 € 3 dni 42,07 €
+
-
10 kg 0110 - svetlošedá
10 kg K004381 10 kg 0110 - svetlošedá
K004381
na objednávku 80,39 € na objednávku 80,39 €
+
-
10 kg 0111 - šedá
10 kg K004382 10 kg 0111 - šedá
K004382
3 dni 80,39 € 3 dni 80,39 €
+
-
0,75 kg 0100 - biela
0,75 kg K006057 0,75 kg 0100 - biela
K006057
3 dni 8,86 € 3 dni 8,86 €
+
-
2,5 kg 0100 - biela
2,5 kg K006058 2,5 kg 0100 - biela
K006058
3 dni 24,87 € 3 dni 24,87 €
+
-