HB BODY 955 - Izolačná 2K polyuretánová hmota v RAL odtieňoch
HB BODY 955 - Izolačná 2K polyuretánová hmota v RAL odtieňoch

Značka: HB BODY

32,83 €s DPH

27,36 €bez DPH

HB BODY 955 - Izolačná 2K polyuretánová hmota v RAL odtieňoch
Zatvoriť

HB BODY 955 - Izolačná 2K polyuretánová hmota v RAL odtieňoch

Sample icon Vzorkovník

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB277

HB BODY 955 - Izolačná 2K polyuretánová hmota v RAL odtieňoch

BODY 955 je ochranná 2K polyuretánová hmota s vysokými mechanickými vlastnosťami - odolná voči nárazu, poškriabaniu, hluku, poveternostným podmienkam a vplyvom UV žiarenia. Vytvára charakteristickú štruktúru (krupicu). Vytvára vrstvu odolnú voči rôznemu spektru chemikálií. Výdatnosť: cca 3 m2/L.

Zobraziť viac
farba (198)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

32,83 €s DPH

27,36 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

BODY 955 je ochranná 2K polyuretánová hmota s vysokými mechanickými vlastnosťami - odolná voči nárazu, poškriabaniu, hluku, poveternostným podmienkam a vplyvom UV žiarenia.
Vytvára charakteristickú štruktúru (krupicu).
Vytvára vrstvu odolnú voči rôznemu spektru chemikálií - oleje, živočíšny odpad, slaná voda a iné. 
Aplikácia je možná na všetky druhy kovov, OEM, plast, drevo, staré 2K nátery, sklolaminát bez základného náteru.
Hmota je dodávaná ako set - tužidlo + farba.

Výdatnosť:

- cca 3 m2/L

Tuženie: 

- tužidlo 955

Riedenie: 

- riedidlo 740

Príprava podkladu 

Plochy, ktoré budete natierať ľahko prebrúste brúsnym papierom (P100-P180) a odstráňte prach z brúsenie. 
Podklad očistite od mastnoty, či starých náterov, ktoré sú nesúdržné. 
Na odmastenie použite Antisil 770 alebo 771, ktorý nanesiete na povrch a potom zotrite handričkou.

Aplikácia 

Zmes pripravte naliatím tužidla do veľkej kartuše s farbou. 
V prípade ak požadujete protišmykovú prísadu, tak aplikujte aj protišmykové činidlo a následne zmes pretrepte po dobu 2-3 minút. 
Doba spracovateľnosti pripravenej zmesi je cca 1,5 hodiny.

Pripravenú zmes aplikujte striekacou pištoľou UBS (hrubá štruktúra) alebo HVLP pištoľou (jemná štruktúra). 
Vždy nanášajte maximálne dve vrstvy kolmo na seba z dôvodu zjednotenia vrstvy a štruktúry.

Hrubá štruktúra: 
pri hrubej štruktúre použite UBS pištoľ s tlakom 3-4 bary zo vzdialenosti 50 cm od striekaného povrchu.
Medzi vrstvami nechajte 30 minútový odstup. 

Jemná štruktúra: 
Pri jemnej štruktúre použite HVLP pištoľ s tryskou (1,6-2 mm) s tlakom 2 bary zo vzdialenosti 20 cm od striekaného povrchu a zmes narieďte 10% riedidla 740.  Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/200Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P240 Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite
vodou [alebo sprchou].
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie údaje:
EUH208 Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate. Môže vyvolať alergickú reakciu.

 Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB

PBT:
Nepoužiteľný
vPvB:
Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (198) HB BODY 955 - Izolačná 2K polyuretánová hmota v RAL odtieňoch

32,83 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
RAL 1000 - zelenobéžová 900 ml
0,9 L HB278 RAL 1000 - zelenobéžová 900 ml
HB278
1-2 dni 32,83 € 1-2 dni 32,83 €
+
-
RAL 1001 - béžová 900 ml
0,9 L HB279 RAL 1001 - béžová 900 ml
HB279
1-2 dni 32,83 € 1-2 dni 32,83 €
+
-
RAL 1002 - piesková žltá 900 ml
0,9 L HB280 RAL 1002 - piesková žltá 900 ml
HB280
1-2 dni 32,83 € 1-2 dni 32,83 €
+
-
RAL 1003 - signálna žltá 900 ml
0,9 L HB281 RAL 1003 - signálna žltá 900 ml
HB281
1-2 dni 32,83 € 1-2 dni 32,83 €
+
-
RAL 1004 - zlatožltá 900 ml
0,9 L HB282 RAL 1004 - zlatožltá 900 ml
HB282
1-2 dni 32,83 € 1-2 dni 32,83 €
+
-
RAL 1005 - medovožltá 900 ml
0,9 L HB283 RAL 1005 - medovožltá 900 ml
HB283
1-2 dni 32,83 € 1-2 dni 32,83 €
+
-
RAL 1006 - kukuričná žltá 900 ml
0,9 L HB284 RAL 1006 - kukuričná žltá 900 ml
HB284
1-2 dni 32,83 € 1-2 dni 32,83 €
+
-
RAL 1007 - narcisová žltá 900 ml
0,9 L HB285 RAL 1007 - narcisová žltá 900 ml
HB285
1-2 dni 32,83 € 1-2 dni 32,83 €
+
-
RAL 1011 - hnedobéžová 900 ml
0,9 L HB286 RAL 1011 - hnedobéžová 900 ml
HB286
1-2 dni 32,83 € 1-2 dni 32,83 €
+
-
RAL 1012 - citrónová žltá 900 ml
0,9 L HB287 RAL 1012 - citrónová žltá 900 ml
HB287
1-2 dni 32,83 € 1-2 dni 32,83 €
+
-