HB BODY 808 - Jednokroková leštiaca pasta
HB BODY 808 - Jednokroková leštiaca pasta

Značka: HB BODY

13,92 €s DPH

11,60 €bez DPH

HB BODY 808 - Jednokroková leštiaca pasta
Zatvoriť

HB BODY 808 - Jednokroková leštiaca pasta

Sample icon Vzorkovník

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB191

HB BODY 808 - Jednokroková leštiaca pasta

Jednokroková leštiaca a brúsna pasta, ktorá zahladzuje stopy po škrabancoch do hrubosti P1500 bez toho, aby došlo k poškodeniu laku pri vysokej intenzite leštenia do zrkadlového lesku. Nezanecháva po sebe hologramy.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

13,92 €s DPH

11,60 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Jednokroková leštiaca a brúsna pasta, ktorá zahladzuje stopy po škrabancoch do hrubosti P1500 bez toho, aby došlo k poškodeniu laku pri vysokej intenzite leštenia do zrkadlového lesku.
Nezanecháva po sebe hologramy a neobsahuje silikón.
Využíva sa hlavne v automobilovom priemysle.

Aplikácia

Pred použitím dobre pretrepte a uistite sa, že aplikačný povrch je čistý od prachu a riadne vytvrdený.
Lešteniu na horúcich povrchoch a pri priamom slnenom žiarení sa treba vyhýbať.
Najprv použite biely tampón HB BODY alebo tvrdý tampón v prípade nedávno natretého povrchu alebo vlnený tampón v prípade starého natretého povrchu.
Naneste zmes na podložku a potom ju rozotrite po celom povrchu.
Zmes za použitia stredného tlaku pri 900-1200 ot./min. V prípade veľmi hlbokých škrabancov zopakujte rovnakú fázu.
Na odstránenie hologramov použite vaflovú podložku HB BODY a zopakujte kroky 3 a 4 a zvýšte rýchlosť na 1200-1500 ot./min.
V prípade permanentné hologramy najmä na tmavé odtiene použite 807 SEAL POLISH.
Na konci postupu alebo medzi krokmi očistite povrch mäkkou handričkou bez okrajov.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
STOT RE 2 H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálny nervový systém pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.
Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Pozor

Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete: ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírený

Výstražné upozornenia

H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálny nervový systém pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (1) HB BODY 808 - Jednokroková leštiaca pasta

13,92 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 200 ml
0,2 L HB192 biela 200 ml
HB192
1-2 dni 13,92 € 1-2 dni 13,92 €
+
-