HARDWOOD CLEANER - Čistič pre tvrdé a exotické dreviny
HARDWOOD CLEANER - Čistič pre tvrdé a exotické dreviny

Značka: FLÜGGER

14,08 €s DPH

11,73 €bez DPH

HARDWOOD CLEANER - Čistič pre tvrdé a exotické dreviny
Zatvoriť

HARDWOOD CLEANER - Čistič pre tvrdé a exotické dreviny

Sample icon Vzorkovník

Značka: FLÜGGER

Kód produktu: VAR-DEJ11350

HARDWOOD CLEANER - Čistič pre tvrdé a exotické dreviny

Účinný čistiaci alkalický prostriedok založený na kyselinách na čistenie drevených povrchov ako sú terasy, záhradný nábytok alebo fasády vytvorené z tvrdých a exotických drevín. Odstraňuje nečistoty, plesne, zbytky olejov a nepravidelné sfarbenie. Výdatnosť: 10 m2/L.

Zobraziť viac
balenie (1)

14,08 €s DPH

11,73 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Účinný čistiaci alkalický prostriedok založený na kyselinách na čistenie drevených povrchov ako sú terasy, záhradný nábytok alebo fasády vytvorené z tvrdých a exotických drevín.
Odstraňuje nečistoty, plesne, zbytky olejov a nepravidelné sfarbenie.

Výdatnosť:

- 10 m2/L

Riedenie: 

- neriedi sa

Aplikácia

Drevený povrch najskôr namočte vodou.
Následne aplikujte čistič štetcom v hojnom množstve a nechajte pôsobiť cca 15 minút. 
Povrch očistite kefou a následne umyte dostatočným množstvom čistej vody.
Umývajte vždy v pozdĺžnom smere dreva.
V prípade silného znečistenia je možné ošetrenie zopakovať.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou vody.

Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.
Eye Irrit. 2, H319
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:

Signálne slovo: Pozor

Výstražné upozornenia

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné:
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Reakcia:
P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Skladovanie: Nie je použiteľné.
Zneškodňovanie: 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných nariadení.

Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: FLÜGGER

O značke FLÜGGER

Spoločnosť FLÜGGER bola založená v roku 1783 v Hamburgu a v Dánsku existuje od roku 1890.
Značka navrhuje a vyrába široký a koordinovaný sortiment v oblasti dekoratívnych náterov, ochrany dreva, tmelov, tapiet a nástrojov vysokej kvality.
Zároveň je lídrom v rámci dánskeho trhu a celosvetovo má vytvorený reťazec, ktorý pozostáva z 372 predajní v severskom regióne, východnej Európe a Číne.
Väčšina zákazníkov pozná FLÜGGER ako značka, ktorá tvorí ochranné a dekoratívne nátery, avšak sú víťazmi ocenenia v dizajne a venujú sa aj výrobe tapiet, ktoré určujú trend.

Všetky varianty produktu (1) HARDWOOD CLEANER - Čistič pre tvrdé a exotické dreviny

14,08 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 L 1 L DEJ11351 1 L
DEJ11351
1-2 dni 14,08 € 1-2 dni 14,08 €
+
-