FLUREN 37 - Čistič stien a stropov
FLUREN 37 - Čistič stien a stropov

Značka: FLÜGGER

5,97 €s DPH

4,98 €bez DPH

7,35 €
  • Ušetríte 19%
FLUREN 37 - Čistič stien a stropov
Zatvoriť

FLUREN 37 - Čistič stien a stropov

Sample icon Vzorkovník

Značka: FLÜGGER

Kód produktu: VAR-DEJ11352

FLUREN 37 - Čistič stien a stropov

Alkalický čistiaci prostriedok vhodný na čistenie povrchov stien a stropov, ktoré sa majú natierať interiérovými farbami alebo na čistenie povrchov v exteriéri. Veľmi vhodný je aj na čistenie štetcov, valčekov alebo na ošetrenie betónu, kovov alebo lakovaných povrchov.

Zobraziť viac
balenie (2)

5,97 €s DPH

4,98 €bez DPH

7,35 €
  • Ušetríte 19%

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.
Fluren 37 je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.
Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni.

Alkalický čistiaci prostriedok vhodný na čistenie povrchov stien a stropov, ktoré sa majú natierať interiérovými farbami alebo na čistenie povrchov v exteriéri.
Veľmi vhodný je aj na čistenie štetcov, valčekov alebo na ošetrenie betónu, kovov alebo lakovaných povrchov.
Obsiahnuté tenzidy v prípravku sú ľahko biologicky odbúrateľné.

Riedenie:

Bežné čistenie: 0,5 dl na 5 litrov vody
Silné čistenie:
2,5 dl na 5 litrov vody
Čistenie pred lakovaním:
5 dl na 5 litrov vody
Čistenie štetca a valčeka:
Neriedený

Aplikácia

Prípravok odstraňuje prichytený vosk, mastnotu, zvyšky mydla, dechtu, tabakového dechtu, ale nie vápenné mydlo a ani škvrny od hrdze.
Po umytí opláchnite plochu čistou vodou a osušte pevne vyžmýkanou handričkou/hubkou

Prípravok nepoužívajte na drevo nakoľko môže spôsobiť odfarbenie.
Nie je použiteľný ani na galvanizovanú oceľ nakoľko môže zapríčiniť vznik bielych škvŕn.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou tohto prípravku v neriedenej konzistencií.

Klasifikácia látky alebo zmesi 

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Eye Irrit. 2, H319
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Signálne slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Odozva: 
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte.
Reakcia:
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Uchovávanie: Nie je použiteľné.
Zneškodňovanie: Nie je použiteľné.

Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: FLÜGGER

O značke FLÜGGER

Spoločnosť FLÜGGER bola založená v roku 1783 v Hamburgu a v Dánsku existuje od roku 1890.
Značka navrhuje a vyrába široký a koordinovaný sortiment v oblasti dekoratívnych náterov, ochrany dreva, tmelov, tapiet a nástrojov vysokej kvality.
Zároveň je lídrom v rámci dánskeho trhu a celosvetovo má vytvorený reťazec, ktorý pozostáva z 372 predajní v severskom regióne, východnej Európe a Číne.
Väčšina zákazníkov pozná FLÜGGER ako značka, ktorá tvorí ochranné a dekoratívne nátery, avšak sú víťazmi ocenenia v dizajne a venujú sa aj výrobe tapiet, ktoré určujú trend.

Všetky varianty produktu (2) FLUREN 37 - Čistič stien a stropov

5,97 € - 13,99 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 L 1 L DEJ11353 1 L
DEJ11353
1-2 dni 7,35 € 5,97 € 1-2 dni 7,35 € 5,97 €
+
-
3 L 3 L DEJ11354 3 L
DEJ11354
1-2 dni 17,22 € 13,99 € 1-2 dni 17,22 € 13,99 €
+
-