FINKOLORA FACADE - Fasádna akrylátová farba (zákazkové miešanie)
FINKOLORA FACADE - Fasádna akrylátová farba (zákazkové miešanie)

Značka: Finkolora

105,81 €s DPH

88,18 €bez DPH

FINKOLORA FACADE - Fasádna akrylátová farba (zákazkové miešanie)
Zatvoriť

FINKOLORA FACADE - Fasádna akrylátová farba (zákazkové miešanie)

Sample icon Vzorkovník

Značka: Finkolora

Kód produktu: VAR-TI0059

FINKOLORA FACADE - Fasádna akrylátová farba (zákazkové miešanie)

Ekologická akrylátová farba určená na vonkajšie aj vnútorné použitie. Po zaschnutí vytvára matný povrch, ktorý je odolný voči poveternostným podmienkam a poskytuje dlhotrvajúci dekoratívny efekt. Výdatnosť: až 8 m2/L.

Zobraziť viac
farba (236)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

105,81 €s DPH

88,18 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Ekologická akrylátová farba určená na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Po zaschnutí vytvára matný povrch, ktorý je odolný voči poveternostným podmienkam a poskytuje dlhotrvajúci dekoratívny efekt.
Má veľmi dobrú priľnavosť k povrchu a vzniknutý mikroporézny náter zaistí mikro ventiláciu upravovaného povrchu.

Výdatnosť:

- až 8 m2/L

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Nové a nenatreté povrchy musia byť suché a dôkladne očistené od starých nesúdržných náterov.
Musí byť odstránená mastnoty, špina a prach.
Nové omietky a betónové podklady je potrebné nechať zrieť 4 týždne.

V prípade renovačných náterov je potrebné staré a nesúdržné nátery odstrániť.
Kriedové nátery oprášte a lesklé povrchy zmatnite prebrúsením.
Vrstvy glejovej farby musia byť odstránené aj na podklad.
Nerovné povrchy alebo trhliny musia byť vyrovnané vápenno-cementovou výplňou a potom napenetrovať riedenou farbou.

Na základný náter môže byť použitá farba, ktorá bude zriedená až do 20% vodou v závislosti od typu podkladu a spôsobu aplikácie.

Aplikácia

Farbu pred použitím premiešajte - pri aplikácií tónovaného náteru odporúčame občasné premiešajte aj počas prác.
Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v 2-3 vrstvách v nezriedenom stave.
Náter je suchý po cca 2 hodinách.
Po sebe idúce vrstvy je možné aplikovať najskôr po 4 hodinách.

Nie je dovolené pridávať do farby vápno alebo kriedu.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (Es) č. 1272/2008.

Prvky označovania

Výstražné slovo: Bez výstražného slova.
Výstražné upozornenia: -
Bezpečnostné upozornenia: -

Doplňujúce prvky označovania:
Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT) a reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosól ani hmlu.

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (714) FINKOLORA FACADE - Fasádna akrylátová farba (zákazkové miešanie)

10,48 € - 291,99 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 4,5 L
4,5 L TI0059 biela 4,5 L
TI0059
1-2 dni 33,75 € 1-2 dni 33,75 €
+
-
biela 13,5 L
13,5 L TI0060 biela 13,5 L
TI0060
1-2 dni 97,08 € 1-2 dni 97,08 €
+
-
PD 1001 0,9 L
0,9 L DEJ9977 PD 1001 0,9 L
DEJ9977
1-2 dni 10,96 € 1-2 dni 10,96 €
+
-
PD 1008 0,9 L
0,9 L DEJ9978 PD 1008 0,9 L
DEJ9978
1-2 dni 11,23 € 1-2 dni 11,23 €
+
-
PD 1013 0,9 L
0,9 L DEJ9979 PD 1013 0,9 L
DEJ9979
1-2 dni 10,94 € 1-2 dni 10,94 €
+
-
PD 1019 0,9 L
0,9 L DEJ9980 PD 1019 0,9 L
DEJ9980
1-2 dni 10,94 € 1-2 dni 10,94 €
+
-
PD 1103 0,9 L
0,9 L DEJ9981 PD 1103 0,9 L
DEJ9981
1-2 dni 10,94 € 1-2 dni 10,94 €
+
-
PD 1025 0,9 L
0,9 L DEJ9982 PD 1025 0,9 L
DEJ9982
1-2 dni 10,89 € 1-2 dni 10,89 €
+
-
PD 1007 0,9 L
0,9 L DEJ9983 PD 1007 0,9 L
DEJ9983
1-2 dni 10,91 € 1-2 dni 10,91 €
+
-
PD 1085 0,9 L
0,9 L DEJ9984 PD 1085 0,9 L
DEJ9984
1-2 dni 10,85 € 1-2 dni 10,85 €
+
-