FEELINGS EXTRA DURABLE - Polomatná latexová farba na steny a stropy (zákazkové miešanie)
FEELINGS EXTRA DURABLE - Polomatná latexová farba na steny a stropy (zákazkové miešanie)

Značka: Tikkurila

79,39 €s DPH

66,16 €bez DPH

FEELINGS EXTRA DURABLE - Polomatná latexová farba na steny a stropy (zákazkové miešanie)
Zatvoriť

FEELINGS EXTRA DURABLE - Polomatná latexová farba na steny a stropy (zákazkové miešanie)

Sample icon Vzorkovník

Značka: Tikkurila

Kód produktu: VAR-DEJ8632

FEELINGS EXTRA DURABLE - Polomatná latexová farba na steny a stropy (zákazkové miešanie)

Latexová polomatná farba pre nátery stien a stropov v interiéri. Farba obsahuje prostriedok proti plesniam, vďaka čomu je vhodná do miestností s vysokou vlhkosťou ako napr. kúpeľne a iné povrchy vystavené vyššiemu namáhaniu. Výdatnosť: 8-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (263)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

79,39 €s DPH

66,16 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Latexová polomatná farba pre nátery stien a stropov v interiéri.
Farba obsahuje prostriedok proti plesniam, vďaka čomu je vhodná do miestností s vysokou vlhkosťou ako napr. kúpeľne a iné povrchy vystavené vyššiemu namáhaniu. 
Vhodnými podkladmi sú povrchy z betónu, sadry, omietky, tehly, lepenky, drevotriesky a drevovláknité dosky. 
Vhodný je aj na nové aj predtým natreté povrchy.

Výdatnosť:

- 8-12 m2/L

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Nové nenatierané povrchy:
Očistite nenatreté povrchy od nečistôt a prachu.
Ak je to potrebné, zarovnajte nerovnosti a trhliny v povrchu vhodným tmelom a vyschnutý povrch prebrúste. 
Odstráňte prach po brúsení.
Následne naneste základný náter Feelings Universal Primer. 

Predtým natierané povrchy:
Povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu podľa návodu a nechajte vyschnúť. 
Škrabkou odstráňte odlupujúcu sa farbu.
Tvrdé, lesklé povrchy zmatnite brúsením a odstráňte brúsny prach. 
Trhliny a škáry vyplňte vhodným tmelom a zaschnutý povrch prebrúste.
Odstráňte prach po brúsení.
V prípade potreby naneste základný náter Feelings Universal Primer. 

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. 
Aplikujte valčekom, štetcom alebo striekaním v dvoch vrstvách. 
V prípade potreby je možné riedenie vodou maximálne do 5%.
Povrch dosiahne konečnú tvrdosť po 2-3 dňoch. 

Čistenie náradia 

Náradie po skončení prác umyte vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi: Zmes
Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008:
Aquatic Chronic 3, H412
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.

Prvky označovania

Výstražný piktogram: Žiadny 
Výstražné slovo:
Žiadne 

Výstražné upozornenie

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenia

prevencia:
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
odozva:
Žiadne
uchovávanie:
Žiadne
zneškodňovanie:
Žiadne 

Obsahuje:
Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on, reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-isothiazolin-3-onu [EC no. 247-500-7] a 2-metyl-4-isothiazolin -3-onu [EC no. 220-239-6] (3: 1) a 2-oktyl-2H-isothiazol-3-onu.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Používajte ochranné rukavice

Ďalšia nebezpečnosť

Nie sú známe údaje.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Tikkurila

Tikkurila je fínsky výrobca farieb. Napríklad Tikkurila na drevo ponúka širokú škálu prémiových farieb pre domácich majstrov i pre profesionálov v produktovej rade Tikkurila Valtti. Široké portfólio zahŕňa interiérové i exteriérové nátery, lazúry, oleje, nátery na drevo, kov i farba na betón od Tikkurila. Väčšina farieb sa tónuje do širokej palety farieb s najvyššou pestrosťou. Je zárukou kvality a vášho úspešného výsledku. 

Výnimočné vlastnosti farieb Tikkurila: 
- dlhá životnosť náteru - kvalita produktov je zárukou dlhej životnosti a jednoduchej údržby
- EKO aspekt - väčšina náterov je vodouriediteľná a vhodná pre alergikov 
- množstvo odtieňov - najväčší rozsah, najvyššia presnosť a dokonalá reprodukovateľnosť


Tikkurila poskytuje spotrebiteľom, odborníkom a priemyslu užívateľsky príjemné a environmentálne udržateľné riešenia na ochranu a dekoráciu. Tikkurila je silný regionálny hráč, ktorého cieľom je byť vedúcou spoločnosťou v oblasti farieb v severskej oblasti a východnej Európe vrátane Ruska.

Všetky varianty produktu (705) FEELINGS EXTRA DURABLE - Polomatná latexová farba na steny a stropy (zákazkové miešanie)

21,02 € - 368,51 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
TVT F497 - paper 0,9 L 0,9 L DEJ8633 TVT F497 - paper 0,9 L
DEJ8633
1-2 dni 22,87 € 1-2 dni 22,87 €
+
-
TVT F448 - lotus 0,9 L 0,9 L DEJ8634 TVT F448 - lotus 0,9 L
DEJ8634
1-2 dni 22,89 € 1-2 dni 22,89 €
+
-
TVT G503 - calla 0,9 L 0,9 L DEJ8635 TVT G503 - calla 0,9 L
DEJ8635
1-2 dni 22,87 € 1-2 dni 22,87 €
+
-
TVT K503 - palace 0,9 L 0,9 L DEJ8636 TVT K503 - palace 0,9 L
DEJ8636
1-2 dni 22,87 € 1-2 dni 22,87 €
+
-
TVT L503 - snowdrift 0,9 L 0,9 L DEJ8637 TVT L503 - snowdrift 0,9 L
DEJ8637
1-2 dni 22,87 € 1-2 dni 22,87 €
+
-
TVT M503 - opal 0,9 L 0,9 L DEJ8638 TVT M503 - opal 0,9 L
DEJ8638
1-2 dni 22,87 € 1-2 dni 22,87 €
+
-
TVT V503 - winter 0,9 L 0,9 L DEJ8639 TVT V503 - winter 0,9 L
DEJ8639
1-2 dni 22,89 € 1-2 dni 22,89 €
+
-
TVT F300 - camelia 0,9 L 0,9 L DEJ8640 TVT F300 - camelia 0,9 L
DEJ8640
1-2 dni 22,91 € 1-2 dni 22,91 €
+
-
TVT F503 - jasmine 0,9 L 0,9 L DEJ8641 TVT F503 - jasmine 0,9 L
DEJ8641
1-2 dni 22,89 € 1-2 dni 22,89 €
+
-
TVT J503 - ice rose 0,9 L 0,9 L DEJ8642 TVT J503 - ice rose 0,9 L
DEJ8642
1-2 dni 22,94 € 1-2 dni 22,94 €
+
-