FARMAL Plus - interiérová farba na omietku a sadrokartón
FARMAL Plus - interiérová farba na omietku a sadrokartón

Značka: Chemolak

14,38 €s DPH

11,98 €bez DPH

FARMAL Plus - interiérová farba na omietku a sadrokartón
Zatvoriť

FARMAL Plus - interiérová farba na omietku a sadrokartón

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01213

FARMAL Plus - interiérová farba na omietku a sadrokartón

na nátery interiérov , bytov, omietok, suchého muriva, sadrokartónu, vystierkovaných podkladov a pod.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

14,38 €s DPH

11,98 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Maliarska farba FARMAL plus je moderná, ekologická, vodouriediteľná náterová látka určená na nátery interiérov , bytov, omietok, suchého muriva, sadrokartónu, vystierkovaných podkladov a pod. Konečný náter FARMAL plus sa vyznačuje vysokou belosťou , výbornou krycou schopnosťou, vysokou paropriepustnosťou, ľahkou aplikáciou a dobrou oteruvzdornosťou za sucha.

Farebný odtieň: Vyrába sa v bielom odtieni, môže sa tónovať bežnými tónovacími pastami a maliarskymi farbami. (efarby.sk)Pri tónovaní práškovými farbami je potrebné tieto najskôr dôkladne rozmiešať v malom množstve vody. Na prvú vrstvu náteru riediť v pomere 1 kg farby a 0,4 - 0,45 l vody Na druhú vrstvu náteru riediť v pomere 1 kg farby a 0,30 – 0,35 l vody.

Pri riedení treba zohľadniť savosť podkladu, pre veľmi savé podklady treba pridať viac vody a pre menej savé a penetrované podklady stačí farbu nariediť menším prídavkom vody.

Príklad postupu: Príprava podkladu:

- oprášenie steny, prípadne umytie slabým saponátovým roztokom a zbavenie väčšej vrstvy starých náterov.

Nanášanie farby:

- 1 x náter farbou FARMAL plus zriedenou s vodou v pomere 1 kg farby : 0,4 1 vody

- 1- 2 x náter farbou zriedenou s vodou podľa spôsobu aplikácie

- časový interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev Farmalu musí byť minimálne 2 hodiny.

Výdatnosť: 9-11m2/kgKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna
2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram žiadny

Výstražné slovo žiadne
Výstražné upozornenia
EUH 208 Obsahuje 1,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dión, zmes 5-chloro-2-
metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia
P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) FARMAL Plus - interiérová farba na omietku a sadrokartón

14,38 € - 59,13 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
7 kg 1003 - biela
7 kg C01213 7 kg 1003 - biela
C01213
skladom 14,38 € skladom 14,38 €
+
-
15 kg 1003 - biela
15 kg C01214 15 kg 1003 - biela
C01214
skladom 27,10 € skladom 27,10 €
+
-
25 kg 1003 - biela
25 kg C01215 25 kg 1003 - biela
C01215
skladom 41,70 € skladom 41,70 €
+
-
40 kg 1003 - biela
40 kg C01216 40 kg 1003 - biela
C01216
na objednávku 59,13 € na objednávku 59,13 €
+
-