EKOSIGNOL - Farba na vodorovné dopravné značenie (zákazkové miešanie)
EKOSIGNOL - Farba na vodorovné dopravné značenie (zákazkové miešanie)

Značka: Chromos-Svjetlost

Otázky & odpovede (4)

63,94 €s DPH

53,28 €bez DPH

EKOSIGNOL - Farba na vodorovné dopravné značenie (zákazkové miešanie)
Zatvoriť

EKOSIGNOL - Farba na vodorovné dopravné značenie (zákazkové miešanie)

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chromos-Svjetlost

Otázky & odpovede: 2

Kód produktu: VAR-PTH095

EKOSIGNOL - Farba na vodorovné dopravné značenie (zákazkové miešanie)

Farba pre vodorovné dopravné značenie, ktorá sa vyznačuje rýchlym schnutím, vysokou elasticitou, vysokou krycou schopnosťou, dobrou priľnavosťou a odolnosťou voči opotrebovaniu. Výdatnosť: 1,8-5 m2/L.

Zobraziť viac
farba (193)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

63,94 €s DPH

53,28 €bez DPH

dočasne vypredané

Informujte ma keď naskladníte tento produkt

Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Farba pre vodorovné dopravné značenie, ktorá sa vyznačuje rýchlym schnutím, vysokou elasticitou, vysokou krycou schopnosťou, dobrou priľnavosťou a odolnosťou voči opotrebovaniu.
Je to akrylový náter, ktorý zasychá na vzduchu.
Používa sa pre náter tenkovrstvovej vodorovnej dopravnej signalizácie a označenia.
Výsledný efekt farby je matný.

Výdatnosť:

- 1,8-2 m2/L (pri hrúbke suchého filmu 300µm (cca. 560µm mokrého filmu) – horizontálna signalizácia)
- 4-5 m2/L (pri nátere betónových povrchov (garáže, sklady), v závislosti od drsnosti povrchu)

Riedenie: 

- Ekosignol riedidlo (5%)

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu, zbytkov oleja a soli.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte a v prípade potreby narieďte príslušným riedidlom.
Farbu aplikujte vzduchovým striekaním, ručne alebo automatickými zariadeniami.

Sklenené perly pre zvýšenie reflexivity sa nanášajú pneumatickým posypom do mokrej farby - do 5 sekúnd.

Farbu aplikujte za vhodných podmienok: teplota od +5°C do +30°Cm relatívna vlhkosť vzduchu do 85% a teplota podkladu od +5°C do +45°C.

Schnutie

Natretý povrch je suchý do 15 minút.
Úplne vytvrdnutý je po cca 30 minútach.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Zmes spĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečná podľa klasifikačných pravidiel nariadenia
(ES) č. 1272/2008 (CLP):
Horľavá kvapalina: Flam. Liq. 2, H225
Dráždivosť kože: Skin Irrit. 2, H315
Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia: STOT SE 3, H336
Reprodukčná toxicita: Repr. 2, H361d
Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia: STOT RE 2, H373

Prvky označovania

Prvky označovania podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P314 Ak
pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P308+P313 Po
expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi.

Ďalšie prvky označovania

Obsahuje: toluén.
EUH208 Obsahuje butanón-oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Neuvádza sa.

... viac

Otázky & Odpovede

2 otázka
2 odpoveď
Otto Diera
Dobrý deň ,mám prosím otázku na farbu Ekosignol -farba na dopravné značenie. Je možné túto farbu použiť na podlahu garáže v rodinnom dome a zároveň sa pýtam či je možné túto farbu nanášať štetcom alebo valčekom.

Pýtal sa Otto Diera, 12. júl 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
12. júl 2021

Dobrý deň. danú farbu môžete použiť aj na náter podlahy v garáži. Môže sa nanášať aj valčekom, no určeným pre dvojzložkové farby. Ako alternatívu na podlahu v garáži by som Vám doporučil epoxidový náter Epoxyban https://www.efarby.sk/epoxyban-epoxidova-dvojzlozkova-farba-na-beton

SMX
Ak chcem zmeniť odtieň bielej, aký druhom farby je to možné.

Pýtal sa SMX, 8. jún 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
9. jún 2021

Dobrý deň. Odporučil by som to spraviť rovnakým druhom farby. Daná farba sa dá namiešať do širokého spektra farieb viď. vzorkovník.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
1 hodnotenie
Anonymný zákazník

6. december 2022

Ekosignol sme pouzili na vuznacenie ciar, pruhov a symbolov na parkovisku pred obchodnym domom. Praca s farbou bola jednoducha a vdaka nasim zamestnancom sme si pracu spravili vo vlastnej rezii, cim sme usetrili 50% nakladov. Ocenujem pristup efarby.sk a rychle dodanie objednavky. Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke Chromos-Svjetlost

Spoločnosť CHROMOS-SVJETLOST sídli v Lužani, mestečku neďaleko mesta Slavonski Brod.
Má viac ako 100 ročnú tradíciu v oblasti výroby farieb a lakov, ktorá sa začala budovať a rozvíjať v 90-tych rokoch.
Nepretržite sa venuje zdokonaľovaniu produktov a ďalšiemu rozvoju obchodnej stratégie, ktoré sa stali hlavnými bodmi a zároveň im napomáhajú rozvíjať celkový podnik aj mimo územia Chorvátska.
Dôležitým bodom v rozšírení produktov do iných krajín bol vstup Chorvátska do EÚ.

Všetky varianty produktu (387) EKOSIGNOL - Farba na vodorovné dopravné značenie (zákazkové miešanie)

9,73 € - 127,81 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l biely
0,75 L PTH095 0,75 l biely
PTH095
dočasne vypredané 11,46 € dočasne vypredané 11,46 €
0,75 l cierny 0,75 L PTH096 0,75 l cierny
PTH096
dočasne vypredané 11,46 € dočasne vypredané 11,46 €
0,75 l žltý 0,75 L PTH097 0,75 l žltý
PTH097
dočasne vypredané 12,48 € dočasne vypredané 12,48 €
biely 10 l
10 L PTH098 biely 10 l
PTH098
dočasne vypredané 116,49 € dočasne vypredané 116,49 €
žltý 10 l 10 L PTH099 žltý 10 l
PTH099
dočasne vypredané 127,81 € dočasne vypredané 127,81 €
biely 5 l
5 L PTH103 biely 5 l
PTH103
dočasne vypredané 58,33 € dočasne vypredané 58,33 €
žltý 5 l 5 L PTH104 žltý 5 l
PTH104
dočasne vypredané 63,90 € dočasne vypredané 63,90 €
0,75 l ral 1013 - perlovo biela
0,75 L PTH1568 0,75 l ral 1013 - perlovo biela
PTH1568
dočasne vypredané 11,73 € dočasne vypredané 11,73 €
5 l ral 1013 - perlovo biela
5 L PTH1569 5 l ral 1013 - perlovo biela
PTH1569
dočasne vypredané 59,87 € dočasne vypredané 59,87 €
0,75 l ral 1014 - slonová kosť
0,75 L PTH1570 0,75 l ral 1014 - slonová kosť
PTH1570
dočasne vypredané 12,13 € dočasne vypredané 12,13 €