EKOPEN KONCENTRÁT E0602 - Hĺbkový koncentrovaný penetračný náter
EKOPEN KONCENTRÁT E0602 - Hĺbkový koncentrovaný penetračný náter

Značka: COLORLAK

68,89 €s DPH

57,41 €bez DPH

EKOPEN KONCENTRÁT E0602 - Hĺbkový koncentrovaný penetračný náter
Zatvoriť

EKOPEN KONCENTRÁT E0602 - Hĺbkový koncentrovaný penetračný náter

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00450

EKOPEN KONCENTRÁT E0602 - Hĺbkový koncentrovaný penetračný náter

Koncentrovaný hĺbkový penetračný náter určený k spevneniu starých a zvetraných omietok. Je vodou riediteľný, paropriepustný s rýchlym schnutím. Výdatnosť: 12,5-33 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

68,89 €s DPH

57,41 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Koncentrovaný hĺbkový penetračný náter určený k spevneniu starých a zvetraných omietok v interiéri a exteriéri.
Je vodou riediteľný, paropriepustný s rýchlym schnutím. 
Používa sa k penetrácií starého a nového muriva, vápenných, vápenno-cementových, sadrových, disperzných omietok, betónu, betónových panelov, drevotrieskových, drevovláknitých, cemento-trieskových dosiek alebo sadrokartónu.
Zjednocuje nesúrodú savosť podkladu a pripravuje ho na aplikáciu vrchným náterom.

Výdatnosť: 

- 12,5-33 m2/kg

Riedenie:

- vodou

Pomer riedenia:

- 1 diel penetrácie : 5 dielov vody (menej savé podklady)

- 1 diel penetrácie : 9 dielov vody (veľmi savé podklady)

Príprava podkladu

Pred aplikáciou zmiešajte penetráciu s vodou v uvedenom pomere. 
U veľmi savých podkladoch narieďte penetračný prostriedok v pomere 1 diel penetrácie s 9 dielmi vody a aplikujte v dvoch vrstvách.
Pri menej savých podkladoch postačuje jedna vrstva.
Aplikujte valčekom, štetkou alebo striekaním. 
Doba zasychania aplikovanej vrstvy je cca 4 hodiny.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.
Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES: odpadá

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadá
Piktogramy nebezpečnosti: odpadá
Signálne slovo: odpadá
Upozornenia na nebezpečnosť
Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné upozornenia

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Ďalšie údaje

Obsah VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Výrobok obsahuje 30 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť

PBT:
Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:
Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (2) EKOPEN KONCENTRÁT E0602 - Hĺbkový koncentrovaný penetračný náter

68,89 € - 132,23 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
transparentná 5 kg 5 kg CL00451 transparentná 5 kg
CL00451
3 dni 68,89 € 3 dni 68,89 €
+
-
transparentná 10 kg 10 kg CL00452 transparentná 10 kg
CL00452
3 dni 132,23 € 3 dni 132,23 €
+
-