Ekoban Forte - náterová hmota na betón so strednou mechanickou záťažou
Ekoban Forte - náterová hmota na betón so strednou mechanickou záťažou

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede (6)

57,83 €s DPH

48,19 €bez DPH

Ekoban Forte - náterová hmota na betón so strednou mechanickou záťažou
Zatvoriť

Ekoban Forte - náterová hmota na betón so strednou mechanickou záťažou

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 3

Kód produktu: VAR-DET0080

Ekoban Forte - náterová hmota na betón so strednou mechanickou záťažou

Ekoban Forte je vodou riediteľná náterová hmota na betón a iné savé materiály so strednou mechanickou záťažou. Náter Ekoban Forte je pružný s veľmi dobrou priľnavosťou k podkladu. Ekoban Forte odoláva vode, vzdoruje olejom a je paropriepustný.

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

57,83 €s DPH

48,19 €bez DPH

do 3 dní

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Ekoban forte je vodou riediteľná náterová hmota na betón a iné savé materiály so strednou mechanickú záťažou.


Vlastnosti:

- Odolnosť vode a olejom. 

- Pružnosť a veľmi dobrá priľnavosť

- Odolnosť poveternostným vplyvom.

- Paropriepustnosť. 

- Rýchle schnutie, 

- jednoduchá aplikácia a údržba.

Použitie:

Nátery betónu, betónových plôch, najmä betónových podláh (pivnice, sklady, chodby, dielne), muriva a ďalších savých

materiálov zaťažovaných strednej mechanickú záťažou. Ďalej dreva, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek. použitím na

nenasiakavé a gletovaný betóny, keramickú dlažbu a na betóny upravené stierkovými vyrovnávacími hmotami sa znižuje

priľnavosť a mechanická odolnosť náterového filmu. Neodporúčame používať v trvalo vlhkých priestoroch a na miestach, kde

treba podlahy čistiť abrazívnymi prostriedkami a strojovým umývaním. Nie je určený pre nátery prichádzajúce do priameho styku s

potravinami, krmivami, pitnou vodou, pre nátery detského nábytku, hračiek a vonkajších omietok.

Príprava podkladu a spôsob nanášania:

Betón musí byť vyzretý (min. 28 dní), suchý (max.15% vlhkosti), savý (nekletovaný), súdržný s minimálnou súdržnosťou

v ťahu 1,5 MPa, hladký bez mastných škvŕn od olejov a pod. Musí byť zbavený všetkých mechanických nečistôt a starých náterov.

Savé podklady musia byť opatrené penetračným náterom. Na tento účel možno použiť EKOBAN® FORTE nariedený vodou v

pomere 1: 5 až 1:10. Vodu pridávajte postupne a počas riedenia miešajte. V prípade vyššej nasiakavosti podkladu je možné

penetračný náter opakovať, kým prípravok vsakuje. Pred použitím je potrebné náterovú hmotu dôkladne rozmiešať a

v prípade potreby zriediť vodou (max. 5 - 10%). Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch i viacerých vrstvách pri

teplote podkladu aj okolité +10 až +25 ° C, vždy po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Teplotné podmienky musia byť zachované po

celú dobu schnutia náteru! Rýchlosť zasychania je závislá na nanesenej hrúbky, teploty, vlhkosti a prúdenia vzduchu.

Natretý povrch je pochôdzny približne za 8 hodín. Po 24 hodinách je možné podlahu postupne mechanicky zaťažovať.

Zasychajúce film nesmie po aplikácii zmoknúť a prvé zaťaženie dažďom je možné až po 12 hodinách od nanesenia poslednej

vrstvy. Konečných vlastností náter dosahuje po 10 dňoch zrenia. Finálnu vrstvu odporúčame vykonať farbou jednej výrobnej

šarže, aby sa vylúčili prípadné odtieňovej rozdiely. Na zlepšenie umývateľnosti podlahy a zvýšenie mechanickej odolnosti

odporúčame poslednú vrstvu náteru pretrieť podlahovým lakom Ekoban lak.


Riedenie:

Vodou (pozri príprava podkladu).

Výdatnosť:

Výdatnosť na jednu vrstvu je 6 - 7,5 m2 z 1 kg náterovej hmoty a je ovplyvnená kvalitou podkladu a technikou

nanášanie.


Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2 Prvky označenia
Výstražný symbol nebezpečnosti

Signálne slovo
Varovanie

Nebezpečné látky
kremeň (SiO2)
5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-on 2-metylizotiazol-3(2H)-on
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
Štandardné vety o nebezpečnosti
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac

Otázky & Odpovede

3 otázka
3 odpoveď
Miloš Katrušín
Je vhodný aj na betón na vonkajšie prostredie.

Pýtal sa Miloš Katrušín, 27. jún 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
28. jún 2022

Dobrý deň. Náter Ekoban Forte je vhodný aj do exteriéru. Podrobnosti si môžete prečítať v technickom liste, ktorý je k dispozícií v popise produktu ( na pravej strane ).

Juraj
Dobrý deň, ano pozeram si prave Ekoban forte plus. Potrebujem natrieť 100m podlahy v dielni kde sa mi drolí betón, Je tento vyrobok na to vhodný? ďakujem Juraj.

Pýtal sa Juraj, 4. február 2022

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
16. február 2022

Dobrý deň. Náter je na to vhodný. Podklad ale musí byť vyzretý min 1 mesiac. Ak je podklad nenasiakavý, doporučil by som ho jemne prebrúsiť aby sa mohol doňho náter ukotviť. Pri savých podkladoch by bolo dobré natrieť povrch penetračným náterom. Mieša sa farba Ekoban Forte s vodou v pomere 1:5. Na zlepšenie umývateľnosti podlahy a zvýšenie mechanickej odolnosti odporúčame poslednú vrstvu náteru pretrieť podlahovým lakom Ekoban lak https://www.efarby.sk/ekoban-lak-farba-na-beton-a-drevo. Ak potrebujete náter pre vyššiu mechanickú záťaž odporučil by som https://www.efarby.sk/ekoban-forte-plus-farba-na-beton-a-drevo

Nella
Dobry den. Aku konzistenciu ma hmota Ekoban forte/ forte plus? Aku ma mat pri natierani a cim sa natiera (stetec, valcek, spachtla atd.)? S pozdravom, Nelly

Pýtal sa Nella, 3. december 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
6. december 2021

Dobrý deň. Ekoban je vodou riediteľná hmota, ktoré sa po nariedení nanáša štetcom, valčekom alebo aj striekaním. Náter sa riedi vodou, pri penetračnom nátere 1:5 a pri klasickom nátere sa pridáva 5-10 % vody.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
1 hodnotenie
Juraj Z.

18. november 2022

Naša firma robí servis a modernizáciu výťahov. Na ich údržbu potrebujeme rôzne náterové hmoty a príslušenstvo. Ekoban Forte používame pravidelne a sme s ním spokojní.
Už dlhé roky sme verným a spokojným zákazníkom efarby.sk. Máme dlhoročné skúsenosti s týmto eshopom a len tie najlepšie. Nemáme sa absolútne na čo sťažovať. Vždy sa radi obrátime na efarby.sk. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • kvalita produktu
  • prístup eshopu ku zákazníkom
  • spoľahlivý eshop
  • rýchle dodanie
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (12) Ekoban Forte - náterová hmota na betón so strednou mechanickou záťažou

30,43 € - 155,05 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
RAL 1013 - perlová biela 5 kg
5 kg DET0260 RAL 1013 - perlová biela 5 kg
DET0260
do 3 dní 57,83 € do 3 dní 57,83 €
+
-
RAL 7044 - hodvábna šedá 5 kg
5 kg DET0261 RAL 7044 - hodvábna šedá 5 kg
DET0261
do 3 dní 57,83 € do 3 dní 57,83 €
+
-
RAL 7011 - oceľová šedá 5 kg
5 kg DET0262 RAL 7011 - oceľová šedá 5 kg
DET0262
do 3 dní 57,83 € do 3 dní 57,83 €
+
-
RAL 1013 - perlová biela 2,5 kg
2,5 kg DET0263 RAL 1013 - perlová biela 2,5 kg
DET0263
do 3 dní 30,43 € do 3 dní 30,43 €
+
-
RAL 7044 - hodvábna šedá 2,5 kg
2,5 kg DET0264 RAL 7044 - hodvábna šedá 2,5 kg
DET0264
do 3 dní 30,43 € do 3 dní 30,43 €
+
-
RAL 7011 - oceľová šedá 2,5 kg
2,5 kg DET0265 RAL 7011 - oceľová šedá 2,5 kg
DET0265
do 3 dní 30,43 € do 3 dní 30,43 €
+
-
RAL 1013 - perlová biela 15 kg
15 kg DET0266 RAL 1013 - perlová biela 15 kg
DET0266
do 3 dní 155,05 € do 3 dní 155,05 €
+
-
RAL 7044 - hodvábna šedá 15 kg
15 kg DET0267 RAL 7044 - hodvábna šedá 15 kg
DET0267
do 3 dní 155,05 € do 3 dní 155,05 €
+
-
RAL 7011 - oceľová šedá 15 kg
15 kg DET0268 RAL 7011 - oceľová šedá 15 kg
DET0268
do 3 dní 155,05 € do 3 dní 155,05 €
+
-
RAL 7040 - okenná šedá 5 kg
5 kg DET0269 RAL 7040 - okenná šedá 5 kg
DET0269
skladom 57,83 € skladom 57,83 €
+
-