DREVOLUX - Impregnačný olej na drevo
DREVOLUX - Impregnačný olej na drevo

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede (2)

DREVOLUX - Impregnačný olej na drevo
Zatvoriť

DREVOLUX - Impregnačný olej na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-C01636

DREVOLUX - Impregnačný olej na drevo

Impregnačný olej na drevo slúžiaci na pravidelnú údržbu a ochranu mäkkého, tvrdého a exotického dreva. Olej penetruje do hĺbky, zachováva prirodzenú štruktúru dreva a vytvára vodoodpudivý povrch. Výdatnosť: cca 20 m2/L.

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Impregnačný olej na drevo slúžiaci na pravidelnú údržbu a ochranu mäkkého, tvrdého a exotického dreva.
Olej penetruje do hĺbky, zachováva prirodzenú štruktúru dreva a vytvára vodoodpudivý povrch.
Účinné chráni drevo pred starnutím, odďaľuje následky pôsobenia vlhkosti a poveternostných vplyvov.
Je vhodný na povrchovú úpravu záhradného nábytku, pergol, veránd, altánkov, drevených obkladov aj plotov.
Nie je vhodný na nátery voskovaného dreva.

Výdatnosť:

- cca 20 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Drevený podklad musí byť pred aplikáciou oleja čistý a suchý.
Odstráňte mastnoty, nečistotu a prach.
Vykonajte jemné prebrúsenie brúsnym papierom č. 280 a odstráňte prach z brúsenia.

Aplikácia

Olej pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte na pripravený povrch štetcom alebo hubkou a aplikujte v smere textúry dreva.
Olej sa aplikuje až do úplného vsiaknutia - prebytočný olej zotrite suchou textíliou.
Ďalší náter olejom odporúčame urobiť po 24 hodinách od prvého náteru.

Sýtosť farebného odtieňa sa s každým ďalším náterom zvyšuje.

Čistenie náradia

Náradie očistite prostriedkom na čistenie štetcov.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Toxický pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3
Nebezpečný pre vodné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H 226 Horľavá kvapalina a pary.
H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

Obsahuje: Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Ivan Kormanik
Dobry den, chcel by som vas poprosit o radu. Jedna sa o natretie smrekoveho dreva v interieri. Zalezi nam na tom aby neobsahovalo biocidy pripadne ine chemikalie. Nater by mal mat UV filter aby drevo nezozltlo. Dakujem za radu. Kormanik

Pýtal sa Ivan Kormanik, 1. jún 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
5. jún 2023

Dobrý deň. Drevolux - impregnačný olej  je olej na rozpúšťadlovej báze a doporučujem ho používať na náter dreva v exoeriéri. Na náter dreva v interiéri by som doporučil tenkovrstvú lazúru s UV ochranou a to napr. https://www.efarby.sk/lignovit-interior-uv-100-lazura-s-uv-ochranou?variant=103261 alebo pre menšie balenia https://www.efarby.sk/innenlasur-uv-100-tenkovrstva-interierova-lazura-s-uv-ochranou

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (6) DREVOLUX - Impregnačný olej na drevo

9,85 € - 30,28 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,6 L bezfarebná 0,6 L C01636 0,6 L bezfarebná
C01636
skladom 9,85 € skladom 9,85 €
+
-
2,5 L bezfarebná 2,5 L C01637 2,5 L bezfarebná
C01637
skladom 30,28 € skladom 30,28 €
+
-
0,6 L orech 0,6 L C01639 0,6 L orech
C01639
skladom 9,85 € skladom 9,85 €
+
-
2,5 L orech 2,5 L C01640 2,5 L orech
C01640
skladom 30,28 € skladom 30,28 €
+
-
teak 0,6 L 0,6 L C01642 teak 0,6 L
C01642
skladom 9,85 € skladom 9,85 €
+
-
2,5 L teak 2,5 L C01643 2,5 L teak
C01643
skladom 30,28 € skladom 30,28 €
+
-