Drevolux Decor - rozpúšťadlová lazúra s obsahom prírodného oleja
Drevolux Decor - rozpúšťadlová lazúra s obsahom prírodného oleja

Značka: Chemolak

27,47 €s DPH

22,89 €bez DPH

Drevolux Decor - rozpúšťadlová lazúra s obsahom prírodného oleja
Zatvoriť

Drevolux Decor - rozpúšťadlová lazúra s obsahom prírodného oleja

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01685

Drevolux Decor - rozpúšťadlová lazúra s obsahom prírodného oleja

Drevolux Decor tenkovrstvá lazúra na drevo je vysoko kvalitná rozpúšťadlová lazúra so zvýšenou poveternostnou odolnosťou, ktorá ja dosiahnutá použitím špeciálneho spojiva s prídavkom voskov a prírodného teakového oleja.Povrch ošetreného dreva je matný, príjemný na dotyk a vodoodpudivý. Penetruje…

Zobraziť viac
farba (12)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

27,47 €s DPH

22,89 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-

Popis produktu

Drevolux Decor tenkovrstvá lazúra na drevo je vysoko kvalitná rozpúšťadlová lazúra so zvýšenou poveternostnou odolnosťou, ktorá ja dosiahnutá použitím špeciálneho spojiva s prídavkom voskov a prírodného teakového oleja.
Povrch ošetreného dreva je matný, príjemný na dotyk a vodoodpudivý. 
Penetruje intenzívne do hĺbky, účinne chráni drevo pred starnutím,pdďaluje pôsobenie vlhkosti a UV žiarenia. 

Spotreba: 

- cca 9-14 m2/L 

Riedenie: 

- neriedi sa 

Čistenie náradia: 

- S 6006

Zasychanie: 

- na dotyk - 3 hodiny

Pretieranie: 

- najviac 24 hodín 

Náter nie je vhodný pre nátery dreva, ktoré je vystavené dlhodobému pôsobeniu vody a intenzívnemu mechanickému namáhaniu. 
Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek. 

Stav podkladu

Drevo musí byť suché, čisté, obrúsené, zbavené prachu, mastnoty, vystúpenej živice a s maximálnou vlhkosťou 12%. 
Teplota pri aplikácií 5-25°C.
Aplikácia sa nevykonáva za vlhkého počasia a riziku dažďa. 

Príprava povrchu

Z povrchu odstráňte staré nátery. 
Zvetranú alebo zošednutú vrstvu dreva obrúste až po zdravé drevo. 
Jemne prebrúste upravený povrch a dôkladne odstráňte prach. 
Podľa potreby ošetrite drevo bicídnym prostriedkom proti napadnutiu drevokaznými hubami a hmyzom. 

Nanášanie 

Pred aplikáciou lazúru dôkladne premiešajte. 
Neupravuje sa riedením, nanáša sa v dodávanej viskozite.
Nanášajte mäkkým štetcom pre rozpúšťadlové náterové látky v smere textúry dreva. 
Lazúru rozotierajte rovnomerne po celom povrchu dreva v takom množstve, aby lazúra úplne vsiakla do dreva, nevsiaknutú lazúru zotrite suchou textíliou alebo štetcom tak, aby sa na povrchu nevytvoril film. 
Ďalší náter sa odporúča aplikovať po 12-24 hodinách , pred aplikáciou ďalšej vrstvy odporúčame povrch zľahka prebrúsiť. 
Zasychanie lazúry výrazne závisí od typu a savosti dreva, množstva nanesenej lazúry, teploty a vlhkosti okolia. 

Sýtosť farebného odtieňa sa každým ďalším náterom zvyšuje, výsledný farebný efekt je výrazne ovplyvnený druhom, hustotou a farebnosťou dreva. 


Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Výstražný piktogram
žiadny


Výstražné slovo
žiadne

Výstražné upozornenia
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH 208 Obsahuje 3-jodo-2-propynyl butylkarbamát a zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-
izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozornenia

P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
Obsahuje: Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromáty,
3-jodo-2-propynyl butylkarbamát
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (24) Drevolux Decor - rozpúšťadlová lazúra s obsahom prírodného oleja

8,21 € - 27,47 €
Farba Názov Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,7 l 0103 - jelša C01685 0,7 l 0103 - jelša
C01685
skladom 8,21 € skladom 8,21 €
+
-
2,5 l 0103 - jelša C01686 2,5 l 0103 - jelša
C01686
skladom 27,47 € skladom 27,47 €
+
-
0,7 l 0123 - borovica C01687 0,7 l 0123 - borovica
C01687
skladom 8,21 € skladom 8,21 €
+
-
2,5 l 0123 - borovica C01688 2,5 l 0123 - borovica
C01688
skladom 27,47 € skladom 27,47 €
+
-
0,7 l 0223 - červený smrek C01689 0,7 l 0223 - červený smrek
C01689
skladom 8,21 € skladom 8,21 €
+
-
2,5 l 0223 - červený smrek C01690 2,5 l 0223 - červený smrek
C01690
skladom 27,47 € skladom 27,47 €
+
-
0,7 l 0233 - buk C01691 0,7 l 0233 - buk
C01691
skladom 8,21 € skladom 8,21 €
+
-
2,5 l 0233 - buk C01692 2,5 l 0233 - buk
C01692
skladom 27,47 € skladom 27,47 €
+
-
0,7 l 0633 - dub C01693 0,7 l 0633 - dub
C01693
skladom 8,21 € skladom 8,21 €
+
-
2,5 l 0633 - dub C01694 2,5 l 0633 - dub
C01694
skladom 27,47 € skladom 27,47 €
+
-