DREVOLUX DECOR - Tenkovrstvá lazúra s obsahom oleja
DREVOLUX DECOR - Tenkovrstvá lazúra s obsahom oleja

Značka: Chemolak

DREVOLUX DECOR - Tenkovrstvá lazúra s obsahom oleja
Zatvoriť

DREVOLUX DECOR - Tenkovrstvá lazúra s obsahom oleja

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01685

DREVOLUX DECOR - Tenkovrstvá lazúra s obsahom oleja

Rozpúšťadlová tenkovrstvá lazúra na drevo s prídavkom voskov a prírodného tíkového oleja. Účinne chráni drevo pred starnutím, odďaľuje následky pôsobenia vlhkosti a chráni voči pôsobeniu UV žiarenia. Výdatnosť: 9-14 m2/L.

Zobraziť viac
farba (12)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

dočasne vypredané

Informujte ma keď naskladníte tento produkt

Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Rozpúšťadlová tenkovrstvá lazúra na drevo s prídavkom voskov a prírodného tíkového oleja.
Účinne chráni drevo pred starnutím, odďaľuje následky pôsobenia vlhkosti a chráni voči pôsobeniu UV žiarenia.
Povrch ošetreného dreva je hodvábne matný, príjemný na dotyk a vodoodpudivý.
Zachováva prirodzenú štruktúru dreva, nepraská, neodlupuje sa a umožňuje drevu dýchať.
Náter nie je vhodný pre nátery dreva, ktoré je vystavené dlhodobému pôsobeniu vody a intenzívnemu mechanickému namáhaniu.

Spotreba: 

- 9-14 m2/L 

Riedenie: 

- neriedi sa 

Príprava podkladu

Drevo musí byť suché, čisté, obrúsené, zbavené prachu, mastnoty, vystúpenej živice a s maximálnou vlhkosťou 12%. 
Z povrchu odstráňte staré nátery (okrem predchádzajúceho náteru tenkovrstvou lazúrou).
Zvetranú alebo zošednutú vrstvu obrúste až na zdravé drevo.
Prebrúsenie dreva odporúčame brúsnym papierom č. 280.
Podľa potreby ošetrite drevo biocídnym prostriedkom proti napadnutiu drevokaznými hubami a hmyzom.

Aplikácia

Pred aplikáciou lazúru dôkladne premiešajte. 
Neupravuje sa riedením, nanáša sa v dodávanej viskozite.
Nanášajte mäkkým štetcom pre rozpúšťadlové náterové látky v smere textúry dreva. 
Lazúru rozotierajte rovnomerne po celom povrchu dreva v takom množstve, aby lazúra úplne vsiakla do dreva, nevsiaknutú lazúru zotrite suchou textíliou alebo štetcom tak, aby sa na povrchu nevytvoril film. 
Ďalší náter odporúčame aplikovať po 12-24 hodinách , pred aplikáciou ďalšej vrstvy odporúčame povrch zľahka prebrúsiť. 

Sýtosť farebného odtieňa sa každým ďalším náterom zvyšuje, výsledný farebný efekt je výrazne ovplyvnený druhom, hustotou a farebnosťou dreva.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram: žiadny
Výstražné slovo: žiadne

Výstražné upozornenia

EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH 208 Obsahuje 3-jodo-2-propynyl butylkarbamát a zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Obsahuje: Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromáty, 3-jodo-2-propynyl butylkarbamát

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (24) DREVOLUX DECOR - Tenkovrstvá lazúra s obsahom oleja

9,12 € - 30,53 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,7 L 0103 - jelša 0,7 L C01685 0,7 L 0103 - jelša
C01685
dočasne vypredané 9,12 € dočasne vypredané 9,12 €
2,5 L 0103 - jelša 2,5 L C01686 2,5 L 0103 - jelša
C01686
dočasne vypredané 30,53 € dočasne vypredané 30,53 €
0,7 L 0123 - borovica 0,7 L C01687 0,7 L 0123 - borovica
C01687
dočasne vypredané 9,12 € dočasne vypredané 9,12 €
2,5 L 0123 - borovica 2,5 L C01688 2,5 L 0123 - borovica
C01688
dočasne vypredané 30,53 € dočasne vypredané 30,53 €
0,7 L 0223 - červený smrek 0,7 L C01689 0,7 L 0223 - červený smrek
C01689
dočasne vypredané 9,12 € dočasne vypredané 9,12 €
2,5 L 0223 - červený smrek 2,5 L C01690 2,5 L 0223 - červený smrek
C01690
dočasne vypredané 30,53 € dočasne vypredané 30,53 €
0,7 L 0233 - buk 0,7 L C01691 0,7 L 0233 - buk
C01691
dočasne vypredané 9,12 € dočasne vypredané 9,12 €
2,5 L 0233 - buk 2,5 L C01692 2,5 L 0233 - buk
C01692
dočasne vypredané 30,53 € dočasne vypredané 30,53 €
0,7 L 0633 - dub 0,7 L C01693 0,7 L 0633 - dub
C01693
dočasne vypredané 9,12 € dočasne vypredané 9,12 €
2,5 L 0633 - dub 2,5 L C01694 2,5 L 0633 - dub
C01694
dočasne vypredané 30,53 € dočasne vypredané 30,53 €