CLEAMEN 145 - Strojné a ručné umývanie podláh
CLEAMEN 145 - Strojné a ručné umývanie podláh

Značka: Cleamen

CLEAMEN 145 - Strojné a ručné umývanie podláh
Zatvoriť

CLEAMEN 145 - Strojné a ručné umývanie podláh

Sample icon Vzorkovník

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0034

CLEAMEN 145 - Strojné a ručné umývanie podláh

Nepenivý prostriedok je určený na čistenie všetkých tvrdých podlahových plôch odolných voči vode a alkáliám. Prostriedok vyniká mimoriadnou toleranciou k povrchom a 100% biologickou odbúrateľnosťou. Je vhodný pre strojové aj ručné aplikácie.

Zobraziť viac
balenie (4)

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Cleamen 145 je nepenivý prostriedok určený na čistenie všetkých tvrdých podlahových plôch odolných vode a alkáliám, ako sú PVC, linoleá (vrátane voskovaných), dlažby glazované aj neglazované, žulové, mramorové i vápencové povrchy, teraso, tehlové a betónové povrchy vrátane. liatych podláh, gumové podlahy, športové podlahy hál, lakované parkety i palubovky.
Prostriedok vyniká mimoriadnou toleranciou k povrchom a 100 % biologickou odbúrateľnosťou, je odporúčaný na čistenie v priestoroch s biologickou čistiarňou odpadových vôd.
Je vhodný pre strojové aj ručné aplikácie.
Roztok nariedený podľa tabuľky aplikujte na povrch podlahovým automatom, alebo kotúčovým strojom s padom, alebo kefou podľa typu povrchu.
Pri ručnom čistení používajte mopovacie zariadenie a dvojdverový systém upratovacích vozíkov.
Pri pravidelnom používaní vo vyšších koncentráciách odporúčame cca raz za týždeň opláchnuť podlahu čistou vodou.
Prostriedok možno používať aj v objektoch s biologickou čistiarňou odpadových vôd.pH koncentrátu: 9
Nepoužívať na podlahy zo surového nenatretého dreva. Po zriedení výrobku na menej ako 30 % roztoku , prípravok už nespadá do klasifikácie nebezpečných chemických látok.
Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.UFI 6740-M0AU-900E-7RQN
Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Pozor

Nebezpečné vlastnosti
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Výstražný symbol nebezpečnosti:GHS07

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (4) CLEAMEN 145 - Strojné a ručné umývanie podláh

7,07 € - 726,89 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5 l 5 L CLA0034 5 l
CLA0034
skladom 25,47 € skladom 25,47 €
+
-
20 l 20 L CLA0035 20 l
CLA0035
skladom 93,00 € skladom 93,00 €
+
-
200 l 200 L CLA0036 200 l
CLA0036
skladom 726,89 € skladom 726,89 €
+
-
1 l 1 L CLA0270 1 l
CLA0270
skladom 7,07 € skladom 7,07 €
+
-