DECORHIT STYLE - Umývateľná parfumovaná interiérová farba
DECORHIT STYLE - Umývateľná parfumovaná interiérová farba

Značka: Chemolak

23,34 €s DPH

19,45 €bez DPH

DECORHIT STYLE - Umývateľná parfumovaná interiérová farba
Zatvoriť

DECORHIT STYLE - Umývateľná parfumovaná interiérová farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C04283

DECORHIT STYLE - Umývateľná parfumovaná interiérová farba

Ekologická, vodou riediteľná umývateľná farba dostupná v moderných farebných odtieňoch s matným vzhľadom pre náter stien a stropov v interiéri. Farba je paropriepustná, výborne kryje podklad a vyznačuje sa výbornou stálosťou odtieňa. Výdatnosť: 8-11 m2/L.

Zobraziť viac
farba (6)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

23,34 €s DPH

19,45 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Ekologická, vodou riediteľná umývateľná farba dostupná v moderných farebných odtieňoch s matným vzhľadom pre náter stien a stropov v interiéri.
Farba je paropriepustná, výborne kryje podklad a vyznačuje sa výbornou stálosťou odtieňa.
Vhodnými podkladmi pre náter sú napr. omietky, murivo, vystierkované podklady, tapety alebo drevené stavebné prvky.

Výdatnosť:

- 8-11 m2/L

Riedenie:

- vodou

- aplikácia štetcom alebo valčekom: 0-10% vody
- aplikácia vzduchovým striekaním NT:
5-15% vody
- aplikácia VT striekaním:
0-5% vody

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý.
Staršie vrstvy náterov, ktoré dobre nedržia ej potrebné odstrániť.
Špinavý alebo mastný podklad očistite pomocou mydlového roztoku.
Ak sa na stene nachádza pleseň je potrebné ju odstrániť vhodnými prípravkami.
Pred aplikáciou farbu aplikujte penetračnú vrstvu, ktorú urobíte zriedením farby s vodou v pomere 1:1.

Aplikácia

Po zaschnutí základného náteru aplikujte vrchnú vrstvu farby štetcom, valčekom alebo striekaním.
V prípade potreby farbu narieďte vodou podľa zvoleného spôsobu aplikácie.
Časový interval medzi jednotlivými nátermi je minimálne 5 hodín.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram: žiadny
Výstražné slovo: žiadne

Výstražné upozornenia

EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

Obsahuje:
-

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (6) DECORHIT STYLE - Umývateľná parfumovaná interiérová farba

23,34 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0105 - nebrúsený krištáľ 2,5 L
2,5 L C04284 0105 - nebrúsený krištáľ 2,5 L
C04284
skladom 23,34 € skladom 23,34 €
+
-
0128 - polárny sob 2,5 L 2,5 L C04285 0128 - polárny sob 2,5 L
C04285
skladom 23,34 € skladom 23,34 €
+
-
0181 - fínsky les 2,5 L 2,5 L C04286 0181 - fínsky les 2,5 L
C04286
skladom 23,34 € skladom 23,34 €
+
-
0204 - antický travertín 2,5 L 2,5 L C04287 0204 - antický travertín 2,5 L
C04287
skladom 23,34 € skladom 23,34 €
+
-
0503 - kamenný mažiar 2,5 L 2,5 L C04288 0503 - kamenný mažiar 2,5 L
C04288
skladom 23,34 € skladom 23,34 €
+
-
0603 - ľanový obrus 2,5 L 2,5 L C04289 0603 - ľanový obrus 2,5 L
C04289
skladom 23,34 € skladom 23,34 €
+
-