DECORHIT H - Akrylátová fasádna farba
DECORHIT H - Akrylátová fasádna farba

Značka: Chemolak

DECORHIT H - Akrylátová fasádna farba
Zatvoriť

DECORHIT H - Akrylátová fasádna farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00704

DECORHIT H - Akrylátová fasádna farba

Vodou riediteľná, hladká fasádna farba určená pre povrchovú úpravu fasádnych povrchov. Náter má výbornú odolnosť voči poveternostným vplyvom a dobrú priľnavosť k alkalickým podkladom. Výdatnosť: 6-8 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vodou riediteľná, hladká fasádna farba určená pre povrchovú úpravu fasádnych povrchov, kde je ako podklad použitý betón, pórobetón, vápno-cementový alebo iný typ minerálnej omietky.
Môže sa aplikovať aj na drevený podklad, kartón, drevotrieskové a drevovláknité dosky.
Náter má výbornú odolnosť voči poveternostným vplyvom a dobrú priľnavosť k alkalickým podkladom

Výdatnosť:

- 6-8 m2/L

Riedenie:

- vodou

- aplikácia štetcom alebo valčekom: 5-10% vody
- aplikácia vzduchovým striekaním:
5-15% vody
- aplikácia vysokotlakovým striekaním:
bez riedenia

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný a súdržný.
Betónový podklad musí byť vyzretý 4-6 mesiacov.
Nové omietky musia byť vyzreté najmenej 2-4 mesiace.
Pred aplikáciou fasádnej farby podklad napenetrujte napúšťadlom Fano alebo penetráciu Decorhit P (penetračný náter je potrebné zvoliť podľa druhu podkladu)

Aplikácia

Po uschnutí základného náteru aplikujte fasádnu farbu štetcom, valčekom alebo striekaním.
Nanášajte dve vrstvy s časovým odstupom medzi jednotlivými nátermi minimálne 2-4 hodiny.

Čistenie náradia

Aplikačné náradie po skončení prác očistite vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram: žiadny
Výstražné slovo: žiadne

Výstražné upozornenia

EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Obsahuje: -

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) DECORHIT H - Akrylátová fasádna farba

8,27 € - 124,03 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0100 - biela 15 L
15 L C04197 0100 - biela 15 L
C04197
skladom 124,03 € skladom 124,03 €
+
-
0100 - biela 10 L
10 L C04198 0100 - biela 10 L
C04198
skladom 85,12 € skladom 85,12 €
+
-
0100 - biela 5 L
5 L C04199 0100 - biela 5 L
C04199
skladom 44,14 € skladom 44,14 €
+
-
0100 - biela 0,8 L
0,8 L C04200 0100 - biela 0,8 L
C04200
skladom 8,27 € skladom 8,27 €
+
-