DECORHIT H - farba fasádna hladká
DECORHIT H - farba fasádna hladká

Značka: Chemolak

DECORHIT H - farba fasádna hladká
Zatvoriť

DECORHIT H - farba fasádna hladká

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C00704

DECORHIT H - farba fasádna hladká

Farba DecorHit H sa používa na konečnú povrchovú úpravu omietok, suchého muriva, betónu a pórobetónu. Môže sa aplikovať aj na drevo, kartón, drevotrieskové a drevovláknité dosky.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-

Popis produktu

Farba DecorHit H sa používa na konečnú povrchovú úpravu omietok, suchého muriva, betónu a pórobetónu. Môže sa aplikovať aj na drevo, kartón, drevotrieskové a drevovláknité dosky. Konečný náter sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a dobrou prídržnosťou k alkalickým podkladom. DecorHit H nie je určená na vysokotlakové striekanie. Farba sa nanáša v 1 - 2 vrstvách. Odporúčaný interval medzi nátermi je 4 až 8 hod. Porézne podklady je potrebné najprv penetrovať farbou nariedenou vodou v pomere 1 : 1 alebo penetrátorom S 1862, resp. DECORHIT P. Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať! Nízka teplota, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a malá nasiakavosť spomaľujú zasychanie. (efarby.sk)Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím farby. DecorHit H nie je určená na nátery plôch, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na nátery detského nábytku a hračiek. Orientačná výdatnosť: 4 - 5 m2/ kg v závislosti od štruktúry a savosti podkladu. Riedidlo: Voda. Príklad postupu: Príprava podkladu - podklad musí byť suchý, čistý, vyzretý, zbavený prachu a mastnoty. Penetrácia podkladu: - 1 krát náter napúšťadlom FANO S 1862 alebo DECORHIT P, ďalší náter po 2 až 4 hod. Nanášanie farby - 2 krát náter farbou DECORHIT H zriedenou s vodou podľa spôsobu aplikácie - časový interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev DECORHITU H musí byť minimálne 4 až 8 hod.Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

2.2. Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram žiadny

Výstražné slovo žiadne
Výstražné upozornenia
EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia
P 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
Obsahuje: -
2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (4) DECORHIT H - farba fasádna hladká

7,29 € - 108,65 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,8 kg 0100 - biela
0,8 kg C00704 0,8 kg 0100 - biela
C00704
skladom 7,29 € skladom 7,29 €
+
-
5 kg 0100 - biela
5 kg C00705 5 kg 0100 - biela
C00705
skladom 38,65 € skladom 38,65 €
+
-
10 kg 0100 - biela
10 kg C00706 10 kg 0100 - biela
C00706
skladom 74,56 € skladom 74,56 €
+
-
15 kg 0100 - biela
15 kg C00707 15 kg 0100 - biela
C00707
skladom 108,65 € skladom 108,65 €
+
-