VÝPREDAJ ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1
VÝPREDAJ ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1

Značka: DUPLI COLOR

15,54 €s DPH

12,95 €bez DPH

22,20 €
  • Ušetríte 30%
VÝPREDAJ ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1
Zatvoriť

VÝPREDAJ ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1

Sample icon Vzorkovník

Značka: DUPLI COLOR

Kód produktu: dz1iuvq1zi

VÝPREDAJ ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1

Syntetická farba pre náter kovových podkladov s vynikajúcou pružnosťou, odolnosťou voči úderu a dobrou charakteristikou zasychania i pri nižších teplotách (+5°C). Účinné antikorózne pigmenty vytvárajú dlhodobú ochranu. Výdatnosť: 10,5 m2/L.

Zobraziť viac
farba (5)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

15,54 €s DPH

12,95 €bez DPH

22,20 €
  • Ušetríte 30%

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.
Alkyton je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.
Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni.

Alkyton je náterová hmota v širšej škále farebných odtieňov, ktorú je možné použiť pre náter rôznych prvkov v exteriéri - nových i skorodovaných kovov, strechy, konštrukcie, kovový nábytok, plot a pod. 
Náter má vynikajúcu pružnosť, odolnosť voči nárazom a dobrým zasychaním. 
Obsahuje antikorózne pigmenty, ktoré zabezpečia ochranu voči korózií. 
Vďaka extrémnej pružnosti je a odolnosti proti pôsobeniu vonkajších vplyvom je možné Alkyton použiť aj pre náter dreva v exteriéri ošetreného základným náterom.
Je možné ho použiť i k náterom betónu.

Spotreba: 

- cca 10,5 m2/L

Riedenie: 

- S 6005 (riedidlo pre manuálne natieranie farby)
- aplikácia štetcom a valčekom: maximálne 10% riedidla

- S 6001 (riedidlo pre strojové aplikovanie farby)
 - aplikácia vzduchovým striekaním: 10-30% riedidla
- aplikácia bezvzduchovým striekaním: až do 20% riedidla

Príprava podkladu 

Odstráňte olej, mastnotu, a akékoľvek iné nečistoty. 
Zle súdržné nátery a hrdzu je potrebné odstrániť. 
Povrch musí byť pred aj behom aplikácie čistý a suchý. 

Pri aplikácií na kov, ktorý sa nachádza v prostredí s väčším priemyselným znečistením odporúčame aplikáciu v kombinácií so základnými nátermi.
Tam kde nie je povrch možné očistiť odporúčame použitie základného náteru - Penetrátor.
Nový aj zoxidovaný pozinkovaný plech, inox aj ľahké kovy odporúčame ošetriť náterom - Galvinol.

Aplikácia 

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. 
Pokiaľ to nie je nutné farbu nerieďte - v prípade potreby je možné riedenie riedidlom S 6005. 

Aplikácia štetcom: 

Používajte ploché štetce s prírodným dlhým vlasom. 
Najskôr natrite kritické miesta - hrany, ťažšie dostupné miesta, hlavice šróbov a pod.
Po zaschnutí vykonajte kompletný náter. 
Riedenie maximálne do 10% riedidla. 

Aplikácia valčekom: 

Používajte perlonové alebo mohérové valčeky. 
Nanášajte farbu rovnomernými ťahmi v jednom smere. 
Vyhnite sa mnoho opakovaným ťahom valčeka i tlačením na valček pri nátere. 
Aplikácia valčekom si môže vyžadovať náter dvoch vrstiev. 
Riedenie maximálne do 10% riedidlom S 6005. 

Náter je možné aplikovať aj bezvzduchovým a vzduchovým striekaním. 

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď umyte riedidlo S 6005 alebo C 6000.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Definícia výrobku:
Zmes
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412
Klasifikácia podľa smernice (ES) č.1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č.1272/2008. 

Prvky označovania

Piktogramy nebezpečnosti:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

Horľavá kvapalina a pary.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné:
P103 - Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku
Prevencia:

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa
a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Odozva:

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky
kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou.
Uchovávanie:
P403 + P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
Zneškodňovanie:

P501 - Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a
medzinárodnými predpismi.

Doplňujúce prvky označovania

Obsahuje kyselina neodekánová, kobaltová soľ.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky. Pozor!
Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Iná nebezpečnosť

Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

4.8

z 5 hviezdičiek

13 hodnotení

0% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(0 hodnotení)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
13 hodnotení

Vášmu hľadaniu nevyhovujú žiadne recenzie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: DUPLI COLOR

O značke DUPLI COLOR

DUPLI COLOR je značka, ktorá sa v oblasti výroby a tvorby sprejov a retušovacích pier preslávila už viac ako pol storočia.
História značky sa vyznačuje inovatívnym a na budúcnosť orientovaným vývojom, a siaha až do roku 1957.
Spoločnosť bola založená Kurtom Vogelsangom vo Švajčiarsku a so značkou sa mu podarilo etablovať v DIY sektore aj automobilovom priemysle.
Cieľom spoločnosti je od samého počiatku vyrábať vysoko kvalitné aerosóly, ktoré by mohol používať každý.
Rada produktov sa neustále rozširuje a sú neustále integrované nové technológie do procesu výroby.
Kladú dôraz na vysoké štandardy, jednoduché použitie, vysoké krytie a dlhotrvajúce výsledky každého produktu.

Všetky varianty produktu (5) VÝPREDAJ ALKYTON - Antikorózna farba na hrdzu 2v1

15,54 € - 80,84 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
ral 6005 - tmavo zelená 5 l
5 L oi0ps3xa7c ral 6005 - tmavo zelená 5 l
oi0ps3xa7c
predaj ukončený 115,49 € 80,84 € predaj ukončený 115,49 € 80,84 €
750 ml ral 7001 - svetlo šedá
0,75 L q4rsbkvqa6 750 ml ral 7001 - svetlo šedá
q4rsbkvqa6
skladom 22,20 € 15,54 € skladom 22,20 € 15,54 €
+
-
5 l ral 9003 - biela signálna
5 L alt72prcvy 5 l ral 9003 - biela signálna
alt72prcvy
skladom 115,49 € 80,84 € skladom 115,49 € 80,84 €
+
-
750 ml ral 9003s - signálna biela satén
0,75 L c81ro7pm06 750 ml ral 9003s - signálna biela satén
c81ro7pm06
skladom 22,20 € 15,54 € skladom 22,20 € 15,54 €
+
-
RAL 8017S - čokoládová hnedá satén 5 L
5 L 251g0osn0h RAL 8017S - čokoládová hnedá satén 5 L
251g0osn0h
predaj ukončený 115,49 € 80,84 € predaj ukončený 115,49 € 80,84 €