COLOR V-2005 - Matná farebná interiérová farba
COLOR V-2005 - Matná farebná interiérová farba

Značka: COLORLAK

Otázky & odpovede (2)

COLOR V-2005 - Matná farebná interiérová farba
Zatvoriť

COLOR V-2005 - Matná farebná interiérová farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-CL00323

COLOR V-2005 - Matná farebná interiérová farba

Matná interiérová farba pre náter stien a stropov v interiéri s veľmi dobrou odolnosťou za mokra, stálosťou odtieňa, dobrou krycou schopnosťou a výbornou priľnavosťou k podkladu. Vytvára hladký povrch a je možné si vybrať z jemných alebo sýtejších odtieňov. Výdatnosť: 7-10 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (21)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Matná interiérová farba pre náter stien a stropov v interiéri s veľmi dobrou odolnosťou za mokra, stálosťou odtieňa, dobrou krycou schopnosťou a výbornou priľnavosťou k podkladu.
Vytvára hladký povrch a je možné si vybrať z jemných alebo sýtejších odtieňov. 
Vhodnými podkladmi pre farbu sú napr. murivo, vápenné omietky, vápenno-cementové omietky, sadrokartón, betón, drevovláknité dosky, drevotrieskové dosky alebo staré disperzné nátery.

Výdatnosť:

- 7-10 m2/kg

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, čistý, súdržný, zbavený prachu a nečistôt.
V prípade ak sú staré nátery poškodené je potrebné ich odstrániť.
minerálny podklad musí byť dostatočne vyzretý (minimálne 6 týždňov).
Biologicky napadnuté podklady najskôr ošetrite vhodným biocídnym prípravkom a potom mechanicky za mokra odstráňte.
Škvrny a fľaky od sadzí, mastných nečistôt je potrebné dopredu odstrániť aplikovaním izolačného náteru.
Nerovnosti vyplňte tmelom a aplikujte penetračný prostriedok Ekopen alebo S2802A.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte 2 nátery v časovom odstupe cca 6 hodín.
V prípade potreby je farbu možné nariediť 0,2 L vody na 1 kg farby pre prvý náter.
Pre druhý náter je možné riedenie 0,1 L na 1 kg vody.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou vody.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa CLP.
Ďalšie údaje:
Aj keď produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný, môže vykazovať známky nebezpečnosti (viac viď oddiel 9 až 12).

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadá
Výstražné piktogramy:
odpadá
Výstražné slovo:
odpadá
Výstražné upozornenia:
odpadá

Bezpečnostné upozornenia 

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
(P vety sú nepovinné)

Ďalšie údaje:
EUH208 Obsahuje reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).
Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
Obsah VOC:
VR kat.A/a): 30 g/l. Obsahuje 1,4 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť
PBT:

Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:

Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Ingrid Krajčovičová
Po vymaľovaní bytu touto farbou sa mi objavila výrazná alergia. Podľa analýzy, kedy sa objavili prvé príznaky a aký je priebeh, ide o alergiu na epoxidovú živicu, ktorú mi pred pár rokmi diadnostikovali na alergológii. Doteraz som na ňu netrpela, silná reakcia ako ma prenasleduje každú noc je neznesiteľná. Potrebujem od vás informáciu, či sa živica nachádza v zložení farby a či máte radu, či stačí opäť vymaľované (už máme všetko poriadené, na mieste po brúsení parkiet!) vymaľovať nejakou protialergickou farbou (môžete mi aj nejaké farebne podobnú doporučiť?) alebo treba (preboha) farbu zo stien oškrabať. Budem vám vďačná za odpoveď. S pozdravom Krajčovičová, Banská Bystrica

Pýtal sa Ingrid Krajčovičová, 25. júl 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Alexandra Pišteková
26. júl 2023

Dobrý deň, 

farba Color V-2005 neobsahuje žiadnu epoxidovú živicu a ani žiadne iné zložky, ktoré by boli súčasťou epoxidovej živice. V prípade ak ste vykonávali aj iné renovácie ako napr. lakovanie podláh alebo ste používali pri renovácií iné, ďalšie produkty odporúčame prezistiť vlastnosti daných náterov a zloženie.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (63) COLOR V-2005 - Matná farebná interiérová farba

7,49 € - 28,70 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
C0207 - béžová 1,5 kg
1,5 kg CL00324 C0207 - béžová 1,5 kg
CL00324
3 dni 7,49 € 3 dni 7,49 €
+
-
C0207 - béžová 4 kg
4 kg CL00325 C0207 - béžová 4 kg
CL00325
3 dni 16,16 € 3 dni 16,16 €
+
-
C0207 - béžová 8 kg
8 kg CL00326 C0207 - béžová 8 kg
CL00326
3 dni 28,70 € 3 dni 28,70 €
+
-
C0227 - caffe late 1,5 kg
1,5 kg CL00327 C0227 - caffe late 1,5 kg
CL00327
3 dni 7,49 € 3 dni 7,49 €
+
-
C0227 - caffe late 4 kg
4 kg CL00328 C0227 - caffe late 4 kg
CL00328
3 dni 16,16 € 3 dni 16,16 €
+
-
C0227 - caffe late 8 kg
8 kg CL00329 C0227 - caffe late 8 kg
CL00329
3 dni 28,70 € 3 dni 28,70 €
+
-
C0645 - citrusová 1,5 kg
1,5 kg CL00330 C0645 - citrusová 1,5 kg
CL00330
3 dni 7,49 € 3 dni 7,49 €
+
-
C0645 - citrusová 4 kg
4 kg CL00331 C0645 - citrusová 4 kg
CL00331
3 dni 16,16 € 3 dni 16,16 €
+
-
C0645 - citrusová 8 kg
8 kg CL00332 C0645 - citrusová 8 kg
CL00332
3 dni 28,70 € 3 dni 28,70 €
+
-
C0214 - dymová 1,5 kg
1,5 kg CL00333 C0214 - dymová 1,5 kg
CL00333
3 dni 7,49 € 3 dni 7,49 €
+
-