CLEAMEN 110 - Prostriedok na čistenie sklenených plôch
CLEAMEN 110 - Prostriedok na čistenie sklenených plôch

Značka: Cleamen

16,20 €s DPH

13,50 €bez DPH

CLEAMEN 110 - Prostriedok na čistenie sklenených plôch
Zatvoriť

CLEAMEN 110 - Prostriedok na čistenie sklenených plôch

Sample icon Vzorkovník

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0020

CLEAMEN 110 - Prostriedok na čistenie sklenených plôch

Prostriedok je určený na umývanie okien, sklenených plôch, výplní dverí, vitrín a všetkých typov zrkadiel. Má dobré čistiace, odmasťovacie a leštiace vlastnosti s ovocnou vôňou.

Zobraziť viac
balenie (2)

16,20 €s DPH

13,50 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Cleamen 110 je prostriedok určený na umývanie okien, sklenených plôch, výplní dverí, vitrín, stolových dosiek a všetkých typov zrkadiel sprejovou metódou.
Možno používať ako koncentrát na silné znečistenie, potom je potrebné plochy zotrieť stierkou a preleštiť mikrovláknom.
Má dobré čistiace, odmasťovacie a leštiace vlastnosti, je parfumovaný ovocnou vôňou.

Popis použitia pri sprejovom čistení okien:

1 ) Navlhčenou utierkou umyjeme rám okna a zo skla odstránime hrubé nečistoty.
2 ) Na rozmývák nanesieme Cleamen 110 pomocou rozprašovača
3 ) Pomocou rozmyváka, rozotrieme po čistenej ploche a necháme niekoľko sekúnd pôsobiť.
4 ) Stierkou stiahneme znečistený roztok.
5 ) Suchou utierkou z mikrovlákna zotrieme cestičky a kvapky, prípadne preleštíme šmuhy.

pH koncentrátu: 8

Zoznam nebezpečných látok a zásady bezpečnosti práce sú súčasťou Karty bezpečnostných údajov.​

UFI CH80-W0UP-M005-9TUV​

Identifikácia nebezpečnosti:

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Pozor

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:

Nebezpečné vlastnosti
H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS02, GHS07
... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Cleamen

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (2) CLEAMEN 110 - Prostriedok na čistenie sklenených plôch

4,31 € - 16,20 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
5 l 5 L CLA0020 5 l
CLA0020
skladom 16,20 € skladom 16,20 €
+
-
1 l 1 L CLA0285 1 l
CLA0285
skladom 4,31 € skladom 4,31 €
+
-