CHEMOLUX LIGNUM - Prémiová lazúra na drevo
CHEMOLUX LIGNUM - Prémiová lazúra na drevo

Značka: Chemolak

17,39 €s DPH

14,49 €bez DPH

CHEMOLUX LIGNUM - Prémiová lazúra na drevo
Zatvoriť

CHEMOLUX LIGNUM - Prémiová lazúra na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Kód produktu: VAR-C01313

CHEMOLUX LIGNUM - Prémiová lazúra na drevo

Tixotropná syntetická lazúra určená pre kvalitnú ochranu dreva v exteriéri. Zabezpečuje zvýšenú odolnosť voči poveternostným vplyvom, výbornou ochranou voči UV a vodoodpudivosťou vďaka pridaným voskom. Výdatnosť: 13-15 m2/L.

Zobraziť viac
farba (6)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

17,39 €s DPH

14,49 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Tixotropná syntetická lazúra určená pre kvalitnú ochranu dreva v exteriéri.
Zabezpečuje zvýšenú odolnosť voči poveternostným vplyvom, výbornou ochranou voči UV a vodoodpudivosťou vďaka pridaným voskom.
Oproti konvenčným lazúram dosahuje optimálnu hrúbku a vlastnosti už pri dvoch náteroch.
Veľmi dobre sa nanáša a rozotiera.
špeciálne pridané aditíva v lazúre majú za úlohu chrániť povrch pred napadnutím plesňami a hubami.

Výdatnosť:

- 13-15 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Drevo musí byť pred aplikáciou lazúry čisté, suché a zbavené prachu.
Maximálna vlhkosť dreva by mala byť do 12%.
Odstráňte z povrchu živicu špachtľou alebo riedidlom.
Pred náterom lazúrou povrch naimpregnujte prípravkom Chemolux S Klasik v odtieni breza.
Po uschnutí vrstvu prebrúste brúsnym papierom podľa potreby.

Aplikácia

Na impregnovaný povrch aplikujte dva nátery štetcom, valčekom alebo striekaním.
Časový interval potrebný pre schnutie vrstvy je cca 10-12 hodín.
Medzi jednotlivými vrstvami vykonajte jemné prebrúsenie.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou C 6000.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
žiadna

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražný piktogram: žiadny
Výstražné slovo: žiadne

Výstražné upozornenia

EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ

Obsahuje: Uhľovodíky, C11-C14, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromáty, 3-jodo-2-propynyl butylcarbamát

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Chemolak

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (12) CHEMOLUX LIGNUM - Prémiová lazúra na drevo

17,39 € - 52,90 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebná (lignum) 2,5 L
2,5 L C04225 bezfarebná (lignum) 2,5 L
C04225
skladom 52,90 € skladom 52,90 €
+
-
buk (lignum) 2,5 L
2,5 L C04226 buk (lignum) 2,5 L
C04226
skladom 52,90 € skladom 52,90 €
+
-
zlatý dub (lignum) 2,5 L
2,5 L C04227 zlatý dub (lignum) 2,5 L
C04227
skladom 52,90 € skladom 52,90 €
+
-
vlašský orech (lignum) 2,5 L
2,5 L C04228 vlašský orech (lignum) 2,5 L
C04228
skladom 52,90 € skladom 52,90 €
+
-
čerešňa (lignum) 2,5 L
2,5 L C04229 čerešňa (lignum) 2,5 L
C04229
skladom 52,90 € skladom 52,90 €
+
-
wenge (lignum) 2,5 L
2,5 L C04230 wenge (lignum) 2,5 L
C04230
skladom 52,90 € skladom 52,90 €
+
-
bezfarebná (lignum) 0,75 L
0,75 L C04231 bezfarebná (lignum) 0,75 L
C04231
skladom 17,39 € skladom 17,39 €
+
-
buk (lignum) 0,75 L
0,75 L C04232 buk (lignum) 0,75 L
C04232
skladom 17,39 € skladom 17,39 €
+
-
zlatý dub (lignum) 0,75 L
0,75 L C04233 zlatý dub (lignum) 0,75 L
C04233
skladom 17,39 € skladom 17,39 €
+
-
vlašský orech (lignum) 0,75 L
0,75 L C04234 vlašský orech (lignum) 0,75 L
C04234
skladom 17,39 € skladom 17,39 €
+
-