CERESIT CS 9 SANITARY - Sanitárny silikón STANDARD
CERESIT CS 9 SANITARY - Sanitárny silikón STANDARD

Značka: Ceresit

CERESIT CS 9 SANITARY - Sanitárny silikón STANDARD
Zatvoriť

CERESIT CS 9 SANITARY - Sanitárny silikón STANDARD

Sample icon Vzorkovník

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K005415

CERESIT CS 9 SANITARY - Sanitárny silikón STANDARD

Sanitárny jednozložkový silikón pre univerzálne použitie v interiéri a exteriéri. Je vhodný najmä na miesta so zvýšenou vlhkosťou ako sú kúpeľne, kuchyne a pod. Vytvára flexibilnú a odolnú škáru s nízkym modulom pružnosti.

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Sanitárny jednozložkový silikón pre univerzálne použitie v interiéri a exteriéri.
Je vhodný najmä na miesta so zvýšenou vlhkosťou ako sú kúpeľne, kuchyne a pod.
Vytvára flexibilnú a odolnú škáru s nízkym modulom pružnosti.
Má dobrú priľnavosť ku sklu, keramickým obkladom, glazovaným povrchom, eloxovanému hliníku a to bez nutnosti penetrácie.
Vytvrdený tmel je odolný proti bežným čistiacim prostriedkom a mnohým chemikáliám s výbornou dlhodobou ochranou proti prírodným vplyvom.

Príprava podkladu

Poklad musí byť suchý a zbavený nečistôt, ktoré ovplyvňujú prídržnosť ako sú tuky, živice a prach.
Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou odstráňte, v prípade nutnosti podklad odmastite a umyte.
Škáry a okraje obkladov očistite od zvyškov lepidiel.

Aplikácia

Pomocou vytlačovacej vytlačte tmel do škár tak, aby pod tmelom nezostali dutiny.
Ihneď po nanesení silikónu škáry ľahko navlhčite vodou s malým množstvom mydla alebo čistiaceho prostriedku a vyhlaďte vhodným nástrojom

Nevytvrdnutý tmel je možné odstrániť suchou hubkou alebo riedidlom.
vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP)
Senzibilizátor pokožky kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 2
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
Pozor
Obsahuje 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón

Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Počas vytvrdzovania sa uvoľňuje kyselina octová.
Táto zmes obsahuje zložky považované buď za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
1 hodnotenie
Marek Konc

17. október 2022

Produkt je výborný dá sa s ním ľahko pracovať.. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • Dobre krije
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Ceresit

Všetky varianty produktu (2) CERESIT CS 9 SANITARY - Sanitárny silikón STANDARD

7,15 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 0,28 L
0,28 L K005415 biela 0,28 L
K005415
1-2 dni 7,15 € 1-2 dni 7,15 €
+
-
transparentná 0,28 L
0,28 L K005417 transparentná 0,28 L
K005417
1-2 dni 7,15 € 1-2 dni 7,15 €
+
-