CERESIT CS 28 THERMO RESSTANT- Tepelne odolný silikón
CERESIT CS 28 THERMO RESSTANT- Tepelne odolný silikón

Značka: Ceresit

14,61 €s DPH

12,18 €bez DPH

CERESIT CS 28 THERMO RESSTANT- Tepelne odolný silikón
Zatvoriť

CERESIT CS 28 THERMO RESSTANT- Tepelne odolný silikón

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K005073

CERESIT CS 28 THERMO RESSTANT- Tepelne odolný silikón

Tepelne odolný elastický tmel, ktorý je stabilný a elastický v rozsahu teplôt od -65°C do +260°C. Využíva sa na tesniace a lepiace aplikácie vystavené vysokým teplotám, tesnenie v čerpadlách a motoroch a pod.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

14,61 €s DPH

12,18 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-

Popis produktu

Tepelne odolný elastický tmel, ktorý je stabilný a elastický v rozsahu teplôt od -65°C do +260°C.
Využíva sa na tesniace a lepiace aplikácie vystavené vysokým teplotám, tesnenie v čerpadlách a motoroch, utesňovanie spojov vystavených dlhodobo zvýšeným teplotám, ako je tomu pri peciach a komínových konštrukciách.
Tmel má dobrú priľnavosť k väčšine nesavých materiálov so špecifickým zápachom počas vulkanizácie.

Príprava podkladu

Všetky povrch musia byť čisté a suché, bez prachu a mastnoty.
Zvyšky starých tmelov alebo iných materiálov na podklade musia byť úplne odstránené.
Neporézne povrchy je možné odmastiť pomocou rozpúšťadla a následne je treba povrch utrieť čistou handrou.

Aplikácia

Pomocou aplikačnej pištole vtlačte tmel tesne do škáry.
Osobitnú pozornosť je treba venovať adhézií v rohoch.
Uhlaďte povrch silikónu vlhkým drievkom alebo škárovacou stierkou.
Po približne 15 minútach prestane byť povrch silikónu lepkavý.

Neodporúčame silikón pretierať, pretože farba na povrchu silikónu nebude držať kvôli jeho elasticite.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď očistite lakovým benzínom. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 2
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogramVýstražné upozornenia

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Počas vytvrdzovania sa uvoľňuje kyselina octová.
Táto zmes obsahuje zložky považované buď za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (1) CERESIT CS 28 THERMO RESSTANT- Tepelne odolný silikón

14,61 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
červená 0,28 L
0,28 L K006908 červená 0,28 L
K006908
1-2 dni 14,61 € 1-2 dni 14,61 €
+
-